Nižší řády démonů


Mnozí z nás viděli nižší démony, a dokonce s nimi komunikovali. Jedná se o ty démony se svítícíma červenýma očima, gumovými křídly a někteří z nich mají dokonce srst. Zblízka mají mnozí z těchto Démonů ty nejkrásnější oči, jako zářící rubíny, hluboké a syté barvy. Jsou to mimozemské bytosti, původně z různých planet, ale mnohé z nich nyní žijí se Satanem a severskými bohy. Někteří z malých „démonů-poslíčků“ mají duše, které byly stvořen našimi bohy.


Pazuzu
Nižší démoni jsou ochránci, jako například sumerský démon Pazuzu, který je ochráncem dětí a také rodících žen. Pazuzu získal špatnou reputaci kvůli filmu „Vymítač ďábla“ z roku 1973, jehož autorem je katolík „William Peter Blatty.“ Jednalo se o křesťanskou odvetu za film z roku 1968. „Rosemary má děťátko“, který zobrazoval Satana z poněkud pozitivnější perspektivy. Film „Vymítač ďábla“ mnohé od Satana odradil a protlačil víru v „posedlost“ démony. Znovu je zde strach použit jako mocný prostředek k udržování lidí v duchovním zotročení a nevědomosti. Satan a jeho démoni, na rozdíl od křesťanského „Boha“ a jemu podobných, nepoužívají nátlaku, ani se nikomu nevnucují.

Satan respektuje svobodnou volbu a lidé k němu přicházejí dobrovolně, nikoliv ze strachu nebo za pomoci násilí. Několik z nás invokovalo démony a nechalo je skrze nás promlouvat; Nikdy nikomu z nás neublížili. Na druhé straně andělské bytosti jsou tímto druhem věcí [posednutím a nátlakem] notoricky známé a samozřejmě, jako všechno ostatní, se to svádí na Satana. Stejně jako si zarytí křesťané nemohou pomoc přestat s obtěžováním nevěřících, a to dokonce až k hranici vraždy, aby je přiměli přijmout „Ježíše“, andělé a jim příbuzní duchové nejsou jiní.


Bes
Bes je dalším příkladem z nižších řádů démonů. Démoni této rasy jsou ti s krásnýma očima podobnýma rubínům. Tito Démoni jsou ochránci, patroni hudby, tance, léčení a jsou strážci. Ve starém Egyptě byli trpaslíci [tito menší Démoni] uctíváni a velmi vážení. Tito démoni jsou malí. Měří jen dvě až tři stopy (přibližně 0.6 až 1 metr).


Zpět na démoni, bohové pekla

 

© Copyright 2003, 2005, 2015, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457