Používání kyvadélka


Důležité informace o používání kyvadélka

Někdy potřebujeme snadné odpovědi na otázky. S časem, trpělivostí a vytrvalostí v praxi, je kyvadélko obvykle přesné, snadno se používá a jeho použití nezabere mnoho času. Je důležité, abyste byli v klidném prostředí, kde nebudete vystaveni vnějším vlivům a nebudete rušeni. Vždy mějte na paměti, pokud jde o věštění, že pokud velmi silně cítíte, tak můžete ovlivnit věštecký nástroj, se kterým pracujete, a ten může poskytnout nesprávné odpovědi. Chce to čas, otevřít se a posílit svou mysl a duši meditací a také pravidelnou prací s kyvadélkem. Důležité je také vést si deník [černou knihu], do kterého budete zaznamenávat odpovědi, které vám kyvadélko poskytne a zda byly přesné, nebo ne. Měli byste také uvádět datum, čas, kdy jste s kyvadélkem pracovali, fázi Měsíce, počasí a pokud možno i stavy planet, například retrográdní Merkur.

Začněte tím, že si vezmete něco jako malý křišťál, přívěsek, prsten nebo jinou drobnou věc drobné váhy a připevníte ji na řetízek, šňůrku, stuhu nebo nějaký jiný druh řetízku. Tento předmět by měl sloužit pouze k věštění a ne k jiným účelům. Vaše osobní kyvadélko bude naplněno vaší energií, stejně jako je tomu u satanistického růžence nebo jiných rituálních pomůcek, a měli byste s ním zacházet s úctou a bezpečne ho uložit, když ho nepoužíváte.
Přidržte šnůrku konečky prstů a nechte zatíženou část viset. Pro ty, kteří s kyvadélkem prvně začínají nebo s ním mají minimální zkušenosti, je dobré práci s kyvadélkem provádět v transu. Jakmile si budete jisti, že dostáváte správné odpovědi, nebudete již nutně muset být ve stavu transu. Nyní položte otázku, na kterou znáte odpověď, například jaký je dnes den. Začněte tím, že budete klást otázky typu ano nebo ne. Všímejte si, co kyvadélko dělá, a získejte pro práci s ním cit.

Zjistila jsem, že houpání vpravo/vlevo, stejně jako potřásání hlavou na znamení nesouhlasu, znamená ne. Dopředu/dozadu, jako kývání hlavou na souhlas, znamená ano. Když se kyvadélko pohybuje v kruzích, je odpověď nejistá. Čím širší je výkyv kyvadélka, tím je odpověď přesnější. Kyvadélku lze také klást otázky týkající se toho, kolik a jak moc. Kyvadélko se bude kývat, zastavovat, kývat, znovu a několikrát bude pokračovat, než se úplně zastaví.

Pro nalezení ztracených předmětů vezměte kyvadélko do ruky a zeptejte se ho, zda se nacházíte v blízkosti ztraceného předmětu. Prostřednictvím kyvadélka s námi mohou komunikovat také duchové. Můžeme se soustředit a zaměřit na jméno ducha nebo démona, kterého chceme kontaktovat. Kyvadélko je vynikajícím způsobem komunikace s démony. Při komunikaci s démony lze kyvadélko umístit nad kresbu nebo kopii sigilu démona a klást otázky.

RŮZNÁ VYUŽITÍ KYVADÉLKA:

Kyvadélka jsou vynikajícím prostředkem pro komunikaci s duchovním světem, kontrolu přesnost jiných druhů výkladů a věštění a mnoho dalších věcí.

ABYSTE NAŠLI NĚCO ZTRACENÉHO:
V místnosti - podržte kyvadélko a zeptejte se, kde se ztracený předmět nachází. Kyvadélko se bude kývat ve směru ztraceného předmětu.

V domě - Zeptejte se kyvadélka, místnost po místnosti, tj. zda je v kuchyni, ano/ne, v koupelně, a tak dále, dokud výběr nezúžíte. Pak jděte do inkriminované místnosti a dále ji rozdělte.

Na mapě - Začněte tím, že se zeptáte, zda se pohřešovaná osoba nebo předmět nachází v oblasti zobrazené na mapě. (Pro pohřešované osoby je užitečné mít k dispozici fotografii a předmět, kterého se hledaná osoba dotkla nebo ho nosila). Držte kyvadélko v ruce, kterou běžně používáte pro věštění, a v druhé ruce mějte ukazovátko nebo tužku. Ukazujte na místa na mapě, dokud lokaci pohřešované osoby dostatečně nezúžíte.

Venku:
Zeptejte se - „Jsem otočen správným směrem, abych našel...“ Pokud se kyvadélko kývá dopředu nebo dozadu, pohybujete se správným směrem. Pokud se točí v kruzích, tak se pomalu otáčejte v kruhu, dokud se nezačne kývat dopředu a dozadu.

Můžete také nakreslit půdorys domu nebo budovy a použít metodu mapy.

VENKOVNÍ MÍSTA PRO RITUÁLY:
Zkuste si nejprve pomocí mapy určit vhodnou oblast. Místa, kde se Ley linie (Ley Lines) a další energie na zemské mřížce protínají, jsou vhodnými místy k provádění nejrůznějších rituálů. Kyvadélko bude kroužit tak rychle, pokud bude umístěno nad těmito oblastmi, že bude téměř rovnoběžné se Zemí. Čím silnější jsou energie daného místa, tím rychleji se kyvadélko bude točit.

MINULÉ ŽIVOTY:
Můžete si napsat data na samostatné malé papírové lístečky nebo kartičky a rovnoměrně je rozmístit na stole. Zeptejte se na svůj minulý život a kyvadélko se bude kývat ve směru papíru s přesným datem. Tímto způsobem se můžete vracet v čase. Totéž můžete udělat i se světadíly, zúžit to na země, ve kterých jste žili. Lidi, které nyní znáte, a jejich vztah k vám v minulých životech. Dejte si na oddělené papíry - milence, přítele, manžela/manželku, člena rodiny atd. Jmenujte osobu a položte otázku o ní.

ZDRAVÍ:
Zeptejte se na každou oblast svého těla nebo se zeptejte na auru někoho, o kom se chcete něco dozvědět. S každou další odpovědí od kyvadélka zužujte okruh otázek.

HAZARDNÍ HRY:
Zde buďte opatrní, protože chyby mohou být nákladné, ale můžete si vzít kyvadélko do kasina a zeptat se, zda se jedná o stolní nebo výherní automat, můžete snadno a rychle vyhrát velké částky. Totéž lze udělat při sázení na koně a podobně. * Předtím, než takhle začnete hrát o peníze, byste měli být velmi zkušení.

VZTAHY:
Kyvadélko vám může o ostatních lidech říct spoustu věcí. A fotografie nebo osobní předmět dotyčné osoby je velkou pomocí, ale není nutná. Stačí podržet kyvadélko nad daným předmětem a klást otázky.

MÍSTA, KDE SE DÁ NAKUPOVAT NEBO KDE SI MŮŽETE NECHAT OPRAVIT VĚCI:
Stačí otevřít telefonní seznam a zeptat se, kde je nejlevnější a nejkvalitnější místo pro to, co chcete. Jmenujte místa a kyvadélko odpoví ano/ne. Kyvadélko může být také užitečné při diagnostice automobilu než ho celé rozeberete nebo odvezete do autoservisu.

RITUÁLY:
Zeptejte se, jaké kadidlo máte zapálit, jaká je nejlepší doba k provedení rituálu, jaké je nejlepší místo pro rituál, jaké jsou vhodné barvy svíček a podobně.

DÉMONI: Pro jednoduchý kontakt s démonem přiložte kyvadélko nad sigil daného démona a začněte klást otázky.

TAROTOVÉ KARTY:
Vyložte několik tarotových karet jako možné odpovědi na otázku. Zeptejte se na otázku a kyvadélko se začne kývat ve směru karty s odpovědí, dokud nedosáhne definitivní odpovědi, zastavením přímo nad jednou z karet.

Na jakékoli otázky ve stylu ano nebo ne, lze přesně odpovědět pomocí kyvadélka. Malé karty nebo papírky se jmény lidí, míst nebo věcí lze seřadit zleva do prava do řady kyvadélko se začne kývat ve směru, v jakém se nachází kartička nebo papírek se správnou odpovědí.

Kyvadélko by se mělo značně rozkolísat, protože to značí jednoznačné ano nebo ne. Kruhy znamenají nejistotu a malé výkyvy částečnou jistotu.


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU SATANISTICKÉHO ČARODĚJNICTVÍ

 

© Copyright 2005, 2015, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457