Pomoc od našich bohů


Když je člověk nově oddaný satanista, démoni vám obvykle nabídnou svou pomoc. Cílem satanismu je rozvíjet svou duši a síly a stát se bohem. Všechny oblasti dole, jsou oblastmi, ve kterých si lidé mohou pomoci sami, když získají dostatek znalostí a osobní moci prostřednictvím mocenské meditace.

Démoni jsou vždy k dispozici pro duchovní vedení.


ZÁVISLOST NA ALKOHOLU/DROGÁCH
Buer


ZVÍŘATA
Zvířata a děti jsou pro Satana a jeho démony posvátná. Zvířatům by měla být vždy věnována náležitá péče a úcta. O familiárech
Caim [Komunikace s]
Hagenti [také známá jako Bastet] [Kočky]
Nebiros
Volac [Hadi]


ASTRÁLNÍ PROJEKCE/CESTOVÁNÍ[Pomáhá s]
About Astral Projection
Asmodeus
Sargatanas
Baal [Beelzebub]
Balam
Bathin [známá jako Nephthys] [Vezme vás tam, kam chcete]
Gaap


ODPOVÍDÁ NA OTÁZKY
Astaroth
Asmodeus
Aini
Gusion
Marchosias
Orobas
Ose
Phoenix
Purson
Vassago


PODNIKÁNÍ/POMOC NA PRACOVIŠTI
Belial [Povýšení]
Lilith [Pomoc ženám]*Lilith se zjeví tomu, koho si vybere, a není žádoucí ji přivolávat.
Eligor [známý také jako Abigor] [Obchodní a finanční úspěch]
Gusion [Povýšení]
Paimon [Povýšení]
Volac [Najde člověku dobrou práci]
Vapula [Pomoc s manuálními profesemi]


CHARISMA, DOVEDNOST, HUMOR [Darují]
Aini
Balam
Foras
Ipos [známý také jako Anubis]
Zagan [známý také jako Dagon]


DUCHOVNÍ VIDĚNÍ (jasnozření)
Astaroth
Asmodeus


SOUDNÍ SPORY
Eligor [známá také jako


ROZHODOVÁNÍ [Pomoc při přijímání důležitých rozhodnutí]
Baal [Beelzebub]
Botis
Bune


PŘEDPOVÍDÁNÍ (DIVINACE) [Vyučuje]


PŘEDPOVÍDÁ BUDOUCNOST
Astaroth
Eligor [známý také jako Abigor]
Amon
Balam
Barbatos
Baal Berith
Flauros
Gusion
Ipos [aka Anubis]
Orobas
Purson
Vassago
Vine
Vual


PŘÁTELSTVÍ [Smířování, získání]
Astaroth [Získává přátelství těch, kteří jsou u moci]
Amon
Barbatos
Botis
Gusion
Ipos [známý také jako Anubis]
Volac


STŘEŽENÍ DŮLEŽITÉHO MAJETKU
Asmodeus


ZDRAVÍ/LÉČBA
Buer
Marbas
Valefor


HERBALISMUS
O bylinkách
Bathin [také známá jako Nephthys]
Bifrons
Decarabia
Foras
Morax [Pro magii]
Stomas


VYZNAMENÁNÍ/STATUT/POVÝŠENÍ
Astaroth
Belial
Baal Berith
Forneus
Gusion
Orobas
Paimon


INTELEKT/MOUDROST/VĚDĚNÍ
Astaroth
Aini
Baal [Beelzebub]
Balam
Bim
Crocell
Glasya-Labolas
Hagenti [také známá jako Bastet]
Marbas
Marbas
Vapula
Zagan [také znamý jako Dagon]


PRÁVNÍ PROBLÉMY/SOUDNÍ PŘÍPADY
Eligor [také známý jako Abigor]


LÁSKA
Sargatanas [Obdařuje dovednostmi v milování]
Asmodeus [Rozbíjí vztahy/manželství.]
Amon
Beleth [Daří se mu přinášet lásku ženám.]
Dantalian
Eligor [známý také jako Abigor]
Furfur
Gaap [Vyvolává lásku nebo nenávist]
Gomory [Daří se jí přinášet lásku ženám.]
Lerajie [Rozbíjí vztahy/manželství, zbavuje rivalů.]
Raum [Podněcuje lásku a vášeň]
Saleos [Podporuje věrnost]
Sytry
Vual
Zepar


VOJENSTVÍ
Eligor [známý také jako Abigor]
Abaddon
Agaliarept
Cimeries [Patron]
Mulciber
Sabnack [Chrání vojáky a jejich tábory]
Vepar [Naval]


PENÍZE
Meditace pro peníze
Lucifuge Rofocal
Andromalius [Nalézá je]
Amy [Ukazuje cestu ke štěstí a bohatství]
Belphagor
Bune
Mammon
Raum


HUDEBNÍCI
Amdusias
Azazel


PRÁCE SE ZESNULÝMI
O nekromancii
Bifrons
Bune
Gamygen [podává zprávy o těch, kdo jsou v pekle]
Murmur
Nebiros


ŠTASTNÁ ČÍSLA [Poskytuje]
Volac


Minulost, přítomnost [Rozeznává]
Amon
Balam
Barbatos
Baal Berith
Botis
Flauros
Gaap
Glasya-Labolas
Gomory
Gusion
Ipos [známý také jako Anubis]
Orobas
Purson
Vassago
Vine
Vual


POEZIE
Phoenix


POLICIE [Pomáhá při problémech s]
Abigor známý také jako Eligor


KOUZELNÍCI/MAGOVÉ [Pomáhá s magií]
O magii
Agares [Ničí duchy vyslané nepřítelem]
Bifrons [Pracuje s mrtvými, aby pomohl při kouzlení]
Flauros [Chrání před duchy seslanými nepřítelem]
Gaap [Učí, jak posvětit věci]
Malphas
Morax [Učí magickému využití kamenů a bylin]
Orobas [Chrání před duchy seslanými nepřítelem]
Seere
Valefor [Pomáhá při magickém léčení]
Vine [Vynikající v mnoha oblastech pro mágy/čaroděje]
Volac [Poskytuje hady]


KAMENY [Jejich magické použití, vlastnosti a síla]
Bathin [také známá jako Nephthys]
Bifrons
Foras
Morax
Nebiros
Stomas


PRO STUDENTY: SEZNAM PŘEDMĚTŮ


SÍLA/ODVAHA
Botis
Cimeries
Ipos [také znamý jako Anubis]
Marchosias [Pomáhá v bojích]


ŽENSKÁ PRÁVA/PROBLÉMY
Lilith [Pomoc pro ženy] *Lilith se zjeví tomu, koho si vybere, a není doporučeno ji přivolávat.
Marchosias
Morax


PSANÍ
Phoenix

 

BOHOVÉ   A - B

BOHOVÉ  C - F

BOHOVÉ   N - R

BOHOVÉ   S - Z

VYSOCE POSTAVENÍ BOHOVÉ A KORUNOVANÍ PEKELNÍ PRINCOVÉ.


Zpět na démoni, bohové pekla

 

© Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457