Skutečná pravda o Satanovi a živoucích krvavých obětech


Ze všeho, co nepřítel je a co dělá, obviňuje Satana. To přináší mnoho zmatku a vezmeme li v potaz veškerou energii, kterou vkládají do klamání, vytváří v lidech mocné rozptýlení. Skryté všem na očích.

V knize Howarda Schwartze "Tree of Souls" autor odhaluje, jak Satan je zásadně PROTI živým krvavým obětinám. To je dokonce i v jejich Talmudu : Sanhedrin 89b, také Genesis Rabba 56:4 a v několika dalších zdrojích.

„Satan na hoře Moria“ Satan se zde opakovaně pokouší zabránit Abrahamovi obětovat Izáka, a to hned několikrát.

Stránku o této problematice naleznete po kliknutí na níže uvedený odkaz:
Satan na hoře Moria


BA'AL ODMÍTÁ KREVNÍ OBĚTI:

V Hebrejských písmech se píše o souboji mezi prorokem Eliášem a Ba'alovými kněžími. Obě strany přinesly oběť svým bohům: Ba'al nedokázal zapálit oběť svých stoupenců, zatímco Jehovův nebeský oheň spálil Eliášův oltář na popel, a to navzdory tomu, že byl nasáklý vodou. Pozorovatelé pak následovali Eliášových pokynů pobít Baalovy kněze, načež začalo pršet, čímž ukázal Jehova nadvládu nad počasím a své vražedné sklony:

Článek na Wikipedii o Ba'alovi

Biblické knihy Leviticus a Deuteronomium jsou plné příběhů o živoucích krevních obětech a návodů jak je provádět. Nazaretský je nejvyšší živou krevní obětí, jež je základem křesťanské mše, bohoslužby a kultu

Talmud je rabínský komentářem k a diskusí o tématech v Tóře. Midraš. Jeho 63 svazků je stejně jako encyklopedie. Tak si to spočítejte... Vzhledem k tomu, že dvě z pěti knih Tóry jsou téměř všechny zaměřeny na krevní oběti a zbylé tři obsahují také rozsáhlý obsah týkající se jich, jak moc si asi myslíte, že ti rabíni v průběhu věků naplnili jejich Talmud tímto tématem?

Talmud je přísně tajný (ze zřejmých důvodů). Je psán v hebrejštině i aramejštině. Kromě toho v něm nejsou žádné mezery mezi slovy a žádné samohlásky. Studiem Talmudu se obvykle někdo může zabývat pouze s pomocí rabína nebo jeho rovnocenného zástupce.

Židé, vzhledem k tomu jakými jsou parazity, používají parazitickou magii a rituály.

Satan nám ukazuje, jak můžeme používat svou vlastní sílu a usměrňovat energii pomocí našeho hada.

Chtěla bych zde také dodat, jak židovští čarodějové krutě zneužívají duchy, elementály a vytvářejí myšlenkové formy a využívají jejich energie k tomu, aby uskutečnili své záměry. Parazitismus...


Lidské oběti v Bibli

„Sněz mě... vypij mě“ Křesťanská mše a její souvislost s židovskou rituální vraždou

 

© Copyright 2019, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457


Pravda o křesťanství