VYSOCE POSTAVENÍ BOHOVÉ A KORUNOVANÍ PEKELNÍ PRINCOVÉ.


Peklu vládnou čtyři velké božské síly: Satan, Beelzebub, Astaroth a Azazel. Satan je nejmocnější a vládne všem.

Bohové vysokého postavení a moci pomáhají pouze svým důvěrníkům a blízkým přátelům.

Ea/Enki [Satan], Enlil [Beelzebub; původní "Baal"], Inanna [Ištar, Isis, Astaroth] a Šamaš/Utu, Ashur [Azazel] byli čtyři nejoblíbenější, nejmocnější a nejvýznamnější bohové po celém světě. Byli to původní bohové Mezopotámie, starověkého Řecka, Sumeru, Římanů atd. Všichni jsou příbuzní. Beelzebub/Enlil je nevlastním bratrem Satana/Ea.


SATAN -

BEELZEBUB - [Také známý jako ZEUS, ENLIL, THOR, BEL, INDRA, PERKUNAS, NEBO JAKO "BAEL"]

ASTAROTH - [Také známá jako ISHTAR, INANNA, ISIS, APHRODITE, VENUS (VENUŠE), DEMETER]

AZAZEL - [Také známý jako APOLLO, MITHRA, MITRA/SURYA, LUGH, SHAMMASH, UTU, SAMAS , BABBAR, Ashur (Assyrian), SHAMIYAH, SEMIHAZAH]

ŠEST HLAVNÍCH VEDOUCÍCH BOHŮ PEKLA:

AGALIAREPT
Hodnost: Generál
Agaliarept odhaluje tajemství a odkrývá záhady.
Jemu podřízenými démony jsou: Buer, Gusion a Botis.
Agaliarept nosí černé vlasy egyptského střihu, dlouhé až po ramena. Má olivovou pleť a je velmi vysoký a silně stavěný. Je poměrně tichý.
Velekněžka Maxine


ASMODEUS /ASMODAY neboli SYDONAY
Hodnost: Král, Správce heren v pekle.
Asmodeus patřil k řádu Serafínů a nese titul „Král démonů“. Vládne četným říším rozkoše.
Rád se zjevuje s holou hlavou [bez klobouku nebo pokrývky hlavy] a vyučuje umění astronomie, aritmetiky, geomantie, a řemeslné dovednosti. Odpovídá na všechny otázky, objevuje a střeží poklady a poskytuje schopnost číst myšlenky druhých. Uděluje neviditelnost a dokáže rozbít manželství/vztahy.
Asmodeus má lidskou matku a jeho otec je bůh. Má černé vlasy s copem na zádech a olivovou pleť. pleť. Asmodeus je nesmírně zdvořilý a je to velký gentleman. Mluví tlumeně a jeho hlas zní hladce. Asmodeus je velmi příjemný démon.
– Velekněžka Maxine
SIGIL


FLERUTY
Hodnost: Generálporučík
Fleruty má schopnost vykonávat jakoukoli práci během noci. Může také způsobit, že na libovolném místě spadnou kroupy.
Jemu podřízenými démony jsou: Bathin a Eligos

Fleruty má zlatou auru s pozlacenými křídly s bílým peřím. Je svalnatý a má světlou pleť. Má dlouhé kudrnaté světlé vlasy, které mu sahají pod ramena.
SYMBOL


LUCIFUGE ROFOCALE
Lucifuge je také známý jako "Tarchimache" a "Focalor"[Viz]

Vládne nad veškerým bohatstvím a poklady světa.
Jemu podřízenými démony jsou Agares a Margas.
Lucifuge Rofocal pomáhá těm, kteří jsou v satanismu nový. Je trpělivý, zdvořilý a málomluvný. Má lysou hlavu. Měl na sobě roucho z jasně zářícího stříbra se zlatými odlesky. Je poměrně tichý. Má hluboký hlas a mírný přízvuk.
– Velekněžka Maxine
SIGIL


SARGATANAS
Hodnost: BRIGÁDNÍ MAJOR
Sargatanas je přímo pod velením Astarot. Dokáže otevřít všechny zámky a přenést kohokoli kamkoli pomocí astrální projekce.
Uděluje neviditelnost a dovednost v milování.
Jemu podřízenými démony jsou: Loray, Valefar a Foraii.

Sargatanas má krásná zlatá křídla a na sobě měl červené roucho posypané zlatým prachem. Má dlouhé světlé vlasy, světle modré oči a světlou pleť. Byl velmi tichý.
– Velekněžka Maxine


SATANACHIA
Hodnost: Vrchní velitel
Satanachia má hluboké znalosti o všech planetách. Má moc nade všemi ženami a dívkami a poskytuje zvířecí familiáry (pomocníky). Jemu podřízenými démony jsou: Prulas, Amon a Barbatos.
SYMBOL
SIGIL
Dílo od Apolluse


ABADDON
Abaddon je také známý jako Apollyon
Hodnost: Princ války
Abaddon je poradce. Je pánem hlubiny (abbys) a králem démonů.
„Je docela vysoký, řekla bych, že měří nejméně osm stop. Je zavalitý, když ho vidím, tak nosí určitý druh nějakého bojového oděvu. Vypadá tmavě a má tmavou pleť, oči a vlasy, spolu s knírem.“


ABIGOR
Abigor je také známý pod jmény démonů Goetie "Eligor" a "Eligos".
Hodnost: Velitel 60 legií
Abigor ovládá tajemství války a proroctví.
Abigor má krásná černá křídla s bílými odlesky. Kolem hlavy má černou auru a velké černé oči bez duhovek. Na tvářích má také dvě černé značky podobné pruhům.
SIGIL


ADRAMELECH
Hodnost: Velký kancléř
Prezident Satanovy generální rady, správce Satanova šatníku. Adramelech byl bohem Avitů. Ti byli starobylým národem, který byl brutálně zmasakrován až do vyhubení Izraelity pod vedením „Jehovy“.
Adramelech je velmi vysoký a má černé vlasy. Jeho vlasy jsou upravené s ofinou a jsou dlouhé po ramena, jak je vidět na mnoha malbách v Egyptských chrámech a pyramidách. Má velmi pronikavé černé oči a pronikavý pohled. Má světlou pleť.
– Velekněžka Maxine


ALASTOR
Vykonavatel dekretů vydaných Satanovým soudem
Alastor má krátké světle blond vlasy, rovné nahoře, kudrnaté na jejich spodní části. Má světlé modrošedé oči a vypadá velmi mladě. Má bílá křídla a byl oblečen do bílého, když jsem ho potkala.
– Velekněžka Maxine


ANUBIS
Anubis je také známý jako goetický démon "Ipos".
Anubis je obr. Zdá se, že měří okolo osmi stop a je velmi dobře stavěný. Má rovné světlé vlasy až pod uši a opálenou kůži. Anubis je bůh mrtvých se šakalí hlavou. Pomáhá v záležitostech mrtvých. Předsedá pohřbům a může být přivolán, aby chránil každého, kdo nedávno zemřel. Je ochráncem a průvodcem duší zemřelých.
– Velekněžka Maxine
SIGIL


BEHEMOTH
Hodnost: Noční hlídač
Behemoth předsedá všem hostinám a večírkům v Pekle.


BELIAL

Belial poskytuje prezentace a tituly. Smiřuje přátele a nepřátele a poskytuje familiáry (zvířecí společníky). Pomáhá člověku prosadit se v zaměstnání a dosáhnout vyššího postavení. Přináší přízeň druhých, dokonce i nepřátel. Belial byl princem řádu ctností.
Belial je malý a hubený. Má platinové blond vlasy.
SIGIL


BELPHAGOR
Belphagor je démonem geniálních objevů a bohatství. Obdarovává bohatstvím ty, které má rád.
Belphagor má světlé vlasy a svalnatou postavu. Obvykle s vámi po setkání s ním zůstane hřejivý pocit. Má bílá křídla a velmi pronikavé oči.


CHARON neboli CHIRON
Cháron převáží duše přes řeku Styx do pekla.


CIMERIES neboli CIMEJES
**Cimeries je také známý jako egyptský bůh Khepera. Je také známý pod jmény "Kheperi", "Khepri", "Kheprer" a "Chepera".
*Jednomu žákovi řekl, že dává přednost tomu, aby byl oslovován jako "Khepu"

Cimérius propůjčuje sílu ducha a dodává odvahu. Činí člověka hrdinou v boji, učí literatuře a nachází vše, co se ztratilo. Učí gramatiku, logiku a rétoriku a je patronem vojáků a vojenského personálu. Také objevuje zakopané poklady.
Má krásné jahodově blond vlasy po ramena a je dobře stavěný. Je to velmi pohledný Bůh s velkým rozpětím křídel. Jeho křídla jsou zlatá. Je pokrytý zlatými třpytkami.
SIGIL


DAGON
Dagon je také známý jako DÉMON GOETIE "ZAGAN"
Dágon byl bohem Filištínů. Je velmi velký jako Anubis. Je stavěný jako kulturista. Má rovné světlé vlasy, malý ústa s tenkými rty a modrošedé pronikavé oči. Je to bůh zemědělství, zemědělství a plodnosti. Je patronem zemědělců a farmářů. Existují důkazy, že byl uctíván také na tzv. Dálném východě v Myanmaru/Barmě.
TŠweitigoumská pagoda, což znamená „Velký Dagon“, mluví sama za sebe.
– Velekněžka Maxine
SIGIL


HORUS
Horus je také známý jako goetický démon "Purson".
Je velmi světlý. Podobá se Amonu Ra, jen má jemnější rysy. Doprovázejí ho čtyři další démoni. Je velmi vážený mezi démony a má velmi vysoké postavení. Vypadá velmi mladistvě, Horus dokáže svou energií rozzářit celou místnost, když se objeví.
– Velekněžka Maxine
SIGIL

 

LILITH [Klikněte zde]


MAMMON [ZEUS]
Hodnost: Treasurer of Hell
"Mammon" není jeho pravé jméno. "Mammon" je hebrejské slovo pro peníze a nic víc. Jak bylo toto jméno použito pro démona/boha, bylo prostřednictvím špatného výkladu a neznalosti. Při naší práci s démony jsme zjistili, že řecký bůh Zeus odpovídá slovu "Mammon".
Zeus má krátké platinové blond vlasy s kudrlinami a velmi světlé modrošedé oči. Nosí vavřínovou korunu, bílou tógu a má zavalitou postavu.
– Velekněžka Maxine


MASTEMA
Mastema je významná démonka ze starého Egypta. Vládne nad a je odbornicí na černou magii a čarodějnictví. Má krásné dlouhé blonďaté zářivé vlasy plné kudrlin a křídla z ryzího zlata.
– Velekněžka Maxine


MORAX
Morax je také známý jako Foraii, Forfax, Marax a je egyptským bohem "Maat".

Morax vyučuje astrologii, astronomii, liberální vědy, literaturu a magické vlastnosti kamenů a bylin. Poskytuje také zvířecí společníky. Je bohem řádu pravdy a spravedlnosti. Je velmi vážený mezi ostatními démony. Má černé vlasy s ofinou, olivovou pleť a účes, který se objevuje na egyptských malbách. Má velká bílá křídla a je velmi vysoký.
– Velekněžka Maxine
SIGIL


MULCIBER
Hodnost: Hrabě, velitel městské stráže v Pandemoniu
Mulciber je Belzebubův zástupce, je architektem a inženýrem města známého jako Pandemonium. Je vysoce inteligentní a je odborníkem na strategii a válku. Postavil a navrhl Satanův Velký palác


NEPHTHYS
Nefthys je goetická démonka "Bathin" a je také známá jako "Nebthet".
Nefthys je Setova manželka. Stejně jako Thoth a Seshat se často objevují společně. Když se Nefthys zjevuje, doprovází ji stráýní démoni. Má mohutnou postavu a spoustu dlouhých kudrnatých světlých vlasů. Nefthys je velmi přátelská a hovorná. Je zkušená v magii, zná slova moci a je bohyní léčení. Je také bohyní smrti a stejně jako její manžel Set bohyní temnoty.
– Velekněžka Maxine
SIGIL 1
SIGIL 2


NERGAL neboli HADES neboli PLUTO
Nergal je jedním ze sedmi synů Satana a vládcem podsvětí. Jeho ženou je Erishkegal. Má moc nad mrtvými.


NEBIROS
Nebiros je také známý jako goetický démon "Neberius neboli Cerberus".
Hodnost: Polní maršál a generální inspektor
Má moc způsobit zlo komukoli.
Učí vlastnosti minerálů, kovů, zeleniny a zvířat. Ovládá umění předpovídat a je adeptem v komunikaci s mrtvými.
Nebiros má nazelenalou auru. Jeho barvou je sytě zelená.
– Velekněžka Maxine
SIGIL


OSIRIS
Osiris je také známý jako goetický démon "Orias, Oriax".
Osiris je bohem podsvětí, smrti a vzkříšení. Po smrti uděluje stabilitu, sílu a obnovenení moci. Osiris má hluboký hlas a objevuje se plešatý s tetováním na čele.
SIGIL


RAUM
RAUM JE EGYPTSKÝ BŮH "KHNUM".

Raum vytváří lásku a usmiřuje nepřátele. Dokáže zničit pověst, města a/nebo majetek. Může vzít peníze druhému a přinést je mágovi.
Je egyptský bůh "Khnum", známý také jako Khnemu, Khnoumis, Chnemu, Chnum.
Je to Bůh s beraní hlavou. Zjevuje se v zářivě bílé záři a nosí masku beraní hlavy. Má křídla s černými a bílými pruhy, jako např. zebra a nosí oděv v egyptském stylu. Raum je velmi štědrý. Poskytuje telepatii a schopnost komunikovat se zvířaty. Je to velmi přátelský bůh.
SIGIL


SCIRLIN
Scirlin je jedním z poslů pekla a může pomoci při přivolávání dalších démonů. Představuje autoritu Lucifera.


SEKHET
Sekhet je také známá jako "Sekhmet", "Sechmet", "Sekhait", "Sekhautet", "Sekhem" a "Sakhmis".
Sekhet je lví bohyně a je známá svou silou. Je to válečnice a ctěná bohyně války a boje.
Má dlouhá černá křídla s červenými pruhy. Má velmi tmavou kůži a blonďaté vlasy s účesem ve stylu rynglet. Má hluboký a silný hlas.


SESHAT
Seshat je také známá jako "Sefkhet-Aabut" a "Sesheta".
Seshat je velmi světlá, má dlouhé světle blond vlasy s kudrlinami. Je nesmírně krásná a je Thothovou manželkou. Doprovází ho a pomáhá mu v mnoha projektech. Je egyptskou bohyně intelektu a je stejně jako její manžel písařkou. Je Bohyní literatury a knihoven. Vládla nad všemi starověkými knihovnami v Egyptě. Někdy zaskakuje za Thóta, když je zrovna zaneprázdněn. Ti z nás, kteří s Thothem a Seshat pracovali, je často vidí společně, nebo někdy k nám Seshat přijde místo jejího manžela, který je vždy nesmírně zaneprázdněn. Thoth je dost možná ze všech démonů nejzaneprázdněnější.
– Velekněžka Maxine


SET
Set je také známý jako démon Goetie "SITRI", ** Seth, Sethi, Sit, Sut, Sutekh. Set je egyptský Pán temnoty. Je jedním ze sedmi synů Satana. BR>Má tmavou pleť a černé vlasy. Když jsem na něm prováděla energetickou práci, měl zpočátku gumová tmavě hnědá křídla. Když byl uvolněn, proměnila se v nádherná měkká černá opeřená křídla jako má havran. Nosí dlouhé černé saténové roucho. Byl velmi milý, jemně mluvil a zanechal ve mně silný energický pocit klidu. Má krásnou energii. Setovou manželkou je bohyně Nephthys. Někdy se mohou objevit společně.
– Velekněžka Maxine
SIGIL


SORATH
Sorath je bůh Slunce. Říká se, že byl osobním strážným démonem Adolfa Hitlera.
Sorath vládne proudu energie, který se zabývá "id", lidskou psychikou, změněnými stavy vědomí, myšlenkovými formami, elementály, nevysvětlitelným, neočekávaným, neznámým a zázraky. Sorath je „Zavírač“, zatímco Azazel je „Otevírač“. Veliký Bůh Sorath nemá rád každého, neboť je ztělesněním věčného černého hořícího Slunce hořícího jako noc k věčnému dni. Jeho číslem je číslo sedm a předsedá třináctému znamení zvěrokruhu, jež existuje jen jedno. Jeho dobou je samozřejmě období prázné Luny. Vládne ze severu.
Mysl je velmi záludná, zejména ta část, kterou používáme my, kouzelníci. Boží část mysli dokáže naprosto cokoli. Satan důvěřuje svým vlastním a nikomu jinému s touto mocí. Neaktivuje se pro nikoho jiného, a pokud se tak stane, učiní tak jako strašnou lekci pro ty, kteří jsou sami, a přesto by se chtěli pokusit tuto sílu využít. Sorath předsedá „bližší části“, „nepoznané mysli“ a je Bohem vládnoucím nad energií vyzařovanou každým Sluncem ve vesmíru. Vládne centru magnetismu a faktoru života pro všechno, spolu s fotogeny a sluneční energií všeho druhu. Sorath prohlásil, že všechna Slunce ve vesmíru nás ovlivňují, nejen to naše. Severní oheň, Slunce nahoře. A konečně, zázraky nejsou něco, co způsobují bohové. Bohové jsou nad něčím takovým. Jejich svět je za hranicí potřeby nebo chápání toho, co je zázrak. Zázraky pocházejí z NÁS. Co je pro někoho zázrak, může být pro jiného prokletí; co je por někoho ztracené, může být pro jiného například nalezené.
– Salem Burke

Sorath pochází ze severské rasy bohů. Je vysoký a má světle blonďaté dlouhé vlasy.
-Velekněžka Maxine


THOTH je také známý jako „Hermes“ [řecky], „Merkur“ [římsky], "Tehuti", "Ningishzidda" a "Quetzalcoatl" [Střední Amerika].

*Výše uvedené informace byly nadiktovány Thothem osobně.
Thoth je velmi vysoce postavený a důležitý démon. Je jedním ze sedmi Satanových synů. Je nejgeniálnějším a nejintelektuálnějším z bohů. Je velmi sympatický, nesmírně charismatický a přátelský. Je ze všech démonů nejvytíženější a může být obtížné ho přimět k tomu, aby se objevil při vyvolání, pokud pro něj není osoba, která ho přivolává velmi důležitá. Jeho ženou je Seshat. Často ho zastupuje, když nemůže být osobně přítomen.
Thoth je pravým otcem léčitelství a medicíny. Je patronem lékařů, zdravotních sester, záchranářů, nemocničních pracovníků, léčitelů a všech, kteří se zabývají léčením nebo pracují ve zdravotnictví.

Všichni, kdo jsme se s Thothem setkali a komunikovali s ním, se shodujeme, že je vysoký, svalnatý, velmi dobře stavěný, s hustými zlatavými blond vlasy a modrýma očima. Má světlou pleť. Vlasy nosí sčesané dozadu a spletené do copu, stejně jako Asmodeus. Oba mají vlasy po ramena.


Zpět na démoni, bohové pekla

 

© Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2015, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457