Kanaánci ji znali jako ASTARTE, Sumerové ji znali jako INANNU, Babyloňanům byla známá jako ISHTAR, Asyřanům a Akkadům jako ASHTARTASHTORETH, ASHERAH a ASTORETHEgypťanům jako ISIS, ASHET a ASETFéničanům jako TANIT-ASHTART a ASHTAROTH. Její ugaritské jméno bylo ANAT.

Astaroth je velmi starobylá bohyně. Byla s lidstvem stejně jako Satan a Belzebub, od počátku. Astaroth je Satanovou dcerou. Až donedávna [do října 2016] nechtěla, aby se to vědělo. Vždy byla velmi oblíbená, milovaná a zbožňovaná v místech, kde byla uctívaná. Protože s námi byla od počátku, byla známa pod několika různými jmény, protože byla hlavní bohyní v mnoha různých oblastech a kulturách. Byla známa jako bohyně plodnosti, lásky a války. 

Od velekněžky Maxine:

„Moje zkušenost - Astaroth je velmi krásná, má světlé blond vlasy. Ačkoli je vysoká, tak je jemně stavěná. Astarotiny barvy jsou červená a modrá. Někdy se objevuje s bílými křídly s červenými a modrými pruhy. Často mě a ostatní duchovní Satanovy radosti navštěvuje sama od sebe a je pro nás přítelkyní a průvodkyní.“

Od velekněze Hooded Cobry 666:

„Astarte je nejdůležitější bohyní starověkého světa. Je celosvětově milována, je všemocnou silou toho, co je ženské, emoce lásky, moci a slávy. Je jednou z nejvyspělejších Bohyní, nelze ji srovnávat. Vedle Azazela byla jedním z božstev, které lidstvo ochraňovali, vedla lidstvo k dokončení Magnum Opus a k tajemstvím vyzdvižení hada Kundaliní. Její znalosti, moc a krása se nedají srovnávat a hloubka jejích tajemství je bezedná a je něčím, co se lidstvo vždy snaží pochopit - ať už na nebi nebo na zemi. Královna hvězd, přírody, čistoty a krásy, představuje nejvyšší povznesení lidské duše, ale z definice také ženy.“

Pro pokročilé znalosti o Astarte, alegorie a rozsáhlejší informace o bohyni, klikněte zde.
Symboly bohyně Astaroth
odvozeny od egyptského Ankhu

Sigil bohyně 
Astaroth

Inannina zeď ve městě
Uruk

Trojice teček na vrcholech hvězdy jejího sigilu jsou mimořádně starobylé a označují její vysokou duchovní hodnost. Její sigil také znázorňuje důležité body lidské duše, jak je patrné z Venušina glyfu s obráceným křížem symbolizujícím veledůležitou sluneční čakru a pilířů duše na každé straně.
Jako sumerská bohyně „Inanna“ byla známá jako mocná bojovnice a jejím posvátným zvířetem byl lev. Níže jsou fotografie lvů, kteří střežili její chrám v Nimrudu.


Jejím posvátným městem byl Uruk, jedno z nejstarších sumerských měst, kde měla svůj chrám; na fotografii vpravo dole jsou jeho ruiny. Pod její vládou Sumerové a jejich komunity prosperovali a vzkvétali. Svatyně a chrámy měla v mnoha městech starověkého Blízkého východu.

Její sumerský titul „Královna nebes“ byl ukraden křesťany a použit pro jejich smyšlenou „Pannu Marii“, která je podvodnicí.

Astaroth byla také babylonskou bohyní Ištar. Babylonské spisy ji nazývali „světlem světa“, „Bohyní Bohyň“ a „dárkyní síly“.

„Ištařina brána“, postavená přibližně 575 let př. n. l., byla hlavním vstupem do města Babylonu. Byla osmou z osmi bran vnitřního města. Babylonský král Nabukadnezar II. zasvětil bránu Ištar. Byla jednou z nejpůsobivějších památek na starověkém Blízkém východě. Ištařina brána byla vyzdobena draky, býky a lvy. Spolu s Ea [Satanem] a Enlilem [Belzebubem] se ocitla v grimoárech, když židovství/křesťanství přišlo na scénu jako jeden z nejvyšších korunovaných pekelných princů. Tito tři byli nejoblíbenějšími a nejznámějšími bohy na Blízkém východě. Jejich pověst byla zničena; byli krutě pomlouváni, lidé se vůči nim rouhali a byli démonizováni; označováni za „zlé“.

„Ačkoli je Sidon respektován, nelze zapomenout, že jeho bohyní byla Ashtart, jméno, které izraelský písař napsal s pěti souhláskami 'strt', a vokalizoval je samohláskami známého hebrejské slova pro „hanbu“, čímž jméno sidonské bohyně v bastardní podobu Astoreth.“
–Úryvek z "Recovering Sarepta, A Phoenician City od Jamese B. Pritcharda, 1978

„V různých způsobech hláskování jména Astarte se nachází Tel Amara písmena. Hebrejské Astoreth vzniklo, když rabínská škola tzv. Massoretů v šestém století rozhodla přijmout konvenční systém, který měl kompenzovat nedostatek samohlásek v psané hebrejštině, a zároveň vložit do jmen cizích božstev samohlásky ze slova "boshet", což znamená ohavnost.“
-Úryvek z "Who's Who Non-Classical Mythology od Egertona Sykese, 1993


Nahoře jsou pozůstatky chrámu Isis, původně na ostrově Philae, museli být přemístěny během výstavby Asuánské přehrady na ostrov Agilqiyya [nahoře], aby byly uchráněny před zaplavením.

Astarot pravdivě odpovídá na otázky týkající se minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Odhaluje všechna tajemství a je vynikajícím učitelem svobodných věd. Způsobuje, že člověk má prorocké sny a/nebo vize o budoucnosti a dává nahlédnout do neznáma. Radí také lidem, kteří jsou blízcí Satanovi a aktivně pro něj pracují. Získává přátelství těch, kdo jsou u moci, a představuje přepych a pohodlí.

Easter (velikonoce) [původně známé jako "Ashtar"] jí křesťané ukradli.


SIGIL
OBRÁZEK
Umělecké dílo vytvořil Marcos Macias


Zpět na Démoni, bohové pekla