AZAZEL, také známý jako ZAZEL, APOLLO (řecký; bůh zářícího slunce), Mithra (římský), Mitra/Surya (Védské období), LUGUS/LUGH (irský/velšský), SHAMASH (babylónský), UTU (sumerský; The Shining One [Zářící]),* SAMAS (Akkadský), BABBAR (sumerský), Ashur (Asyrský), SHAMIYAH (Hathra), SAMYAZA, SEMJAZA, SEMIHAZAH, SEMIHAZAI (Tak se objevuje v mnoha nepřátelských knihách, převzatých z blízkovýchodních jmen a titulů boha)


  • Znamení zvěrokruhu: Kozoroh/Vodnář (obojí 1-10 stupňů), pro duchovní práci, Ophiuchus Stupně Štíra**
  • Tarotová karta: Eso mečů
  • Planeta: Saturn, lunární jižní uzel (Dračí ocas)
  • Barva svíčky: Modrá, černá
  • Kov: Olovo
  • Živel vzduchu
  • Symboly: Orel a škorpion; Faravahar (viz níže)
  • Číslo: 20, také 5, 7, 36**
  • Hodnost: Vedoucí bezpečnosti v pekle, spolupracuje přímo s otcem Satanem

Od velekněžky Maxine: 


Azazela znám dobře a jsem mu velmi blízká. Je to velmi vysoce postavený a důležitý bůh. Je vysoký sedm a půl stopy, velmi silně stavěný, se světlými blond vlasy, které mu sahají po ramena a vlají. Má pronikavé modrošedé oči. Je velmi mocný a oddaný Luciferovi. Očekává stoprocentní výkon a dokáže být vážný a přísný. Úzce spolupracuje s lidmi a vzdělával je v dávných dobách. **AZAZEL NENÍ PAIMON jak tvrdí některé grimoáry zneužívání. Oba jsou to jiní bohové. Azazel je princ. Paimon je král. Azazel je velmi vysoce postavený; VELMI blízký Luciferovi. Říká, že je starý asi 60 000 pozemských let.

Azazel se mnou na této stránce intenzivně spolupracoval. Přivedl mě k mnoha různým odkazům a zdrojům (uvedeným níže). Řekl mi, abych zmínila „Chammurapiho zákoník“ a že obsah tohoto dokumentu byl v průběhu staletí drasticky pozměněn a to, co máme nyní, se vůbec nepodobá originálu. Azazel zastupuje spravedlnost a v žádném případě nepodporuje podřízenost nebo nastavování druhé tváře.
Ačkoli existuje několik zpráv o tom, že Azazel byl ženatý s různými Bohyněmi, jsou nepřesné. Azazel si vzal lidskou manželku asi před 10 000 lety.


Od velekněze Hooded Cobry 666:

„Skutečným jménem Azazela je Apollón, nejslavnější a nejoblíbenější starořecký bůh. Ve všech antických panteonech měl mnoho jmen. V moderním 'démonolatrii' se titul Azaz-El vztahuje k jeho extrémní moci, je to slovo ukazující na Sílu/Moc a Světlo jako zdroj, ze kterého je odvozena: Azaz se vztahuje k obrovské moci a EL ke „Světlu“. Pro Řeky byl Apollónem, pro Iry Lugem/Lugus, pro Římany byl Sol, ale také Mithra. V Římě vládl nad skrytými mysterijními školami mithraismu. Škola mithraismu byla vrcholem římského okultního vědění, o němž se dnes ví jen velmi málo. V Sumeru byl znám jako Utu a Šammaš. Všechna tato jména a tituly se točily kolem jeho rozsáhlé hodnosti a moci, on sám „se svým jasem rovnal světlu Slunce.“

Azazel je ztělesněním a par excellence bohem všech umění, proroctví a hluboké božské moudrosti. Je mistrem věštění ve všech jeho podobách a dokáže věštění učit na mistrovské úrovni. Je mistrem znalostí astrologických „sfér“ nebo nebeského vědění. Apollón byl milován a těšil se velké slávě a věhlasu v celém antickém světě. Jeho žák Apollón z Tyany je dalším ověřeným případem smrtelníka, který dosáhl božství. Právě na Apolloniově proslulosti a příběhu se zakládala lež o fiktivním Nazaretském.“

Azazel je bůh mimořádného významu. Podrobnější informace o něm najdete na níže uvedeném odkazu, od Velekněze Hooded Cobry 666

Pro pokročilé informace & Hieratické znalosti o Azazelovi - KLIKNĚTE ZDE


Azazel vypadá podobně jako
na tomto obrázku.

Jeho postava je plná síly
a extrémní majestátnosti.

Azazel je synem Satana.

Vpravo můžete vidět
jeho sigily.

https://www.joyofsatan.org/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Azazel_Sumerian_Sigil.gif

Sigil nahoře je sumerský,
ten vlevo je jeho osobní
sigil, velmi důležitý v
duchovní alchemii.


Azazel je bůh spravedlnosti a pravdy. Jeho městy byly "Sippar", starověké akkadské město na východním břehu Eufratu, severně od Babylonu, a Larsa/Ellasar v Sumeru. Sippar leží 20 mil (32 km) jihozápadně od Bagdádu v Iráku. Sippar byl jedním z prvních měst, které založili bohové.

Ve starověkém Řecku se jeho místo pro bohoslužby nacházelo v Delfách, v nechvalně proslulé „Delfské věštírně“, která byla po mnoho staletí světovým centrem duchovních konzultací a proroctví.


„Sumerské jméno Ellasar je uvedeno jako Ararwa, zřejmě pro Arauruwa, 'light-abode' (sídlo světla), což je ve skutečnosti význam ideografické skupiny, kterou je zapsáno. Zříceniny tohoto starověkého místa jsou dnes známé jako Senqara a leží na východním břehu Eufratu, přibližně uprostřed cesty mezi městy Warka (Erech) a Muqayyar (Chaldejský Ur). Kromě jména Larsa se toto město zřejmě nazývalo také Aste azaga „svaté (světlé, čisté) sídlo“ (nebo trůn) a obě jeho jména zřejmě souvisela s tím, že bylo jedním z velkých babylónských center uctívání slunečního boha.

Stejně jako většina hlavních babylónských měst mělo velkou chrámovou věž zvanou E-dur-an-ki, „dům svazku nebe a země“. Chrám města nesl stejné jméno jako chrám v Sipparu, tedy E-babbar, „Dům světla“, kde byl uctíván bůh slunce Samas. Tento chrám obnovili Ur-Engur, Chammurabi (Amraphel), Burna-burias, Nabuchodonozor a Nabonidus. Mezi tabulkami nalezenými na tomto místě Loftem byla i tabulka, která udává délkové míry a druhé a třetí mocniny, což ukazuje na toto místo jako na jedno z velkých center babylonské vzdělanosti. Kromě pozůstatků těchto chrámů se zde nacházejí stopy po hradbách a zbytky domů obyvatel. Město bylo zpočátku spravováno vlastními králi, ale někdy po skončení Chammurapiho vlády se stalo součástí babylonské říše.“¹ 


Azazel je bůh spravedlnosti a pomsty. Je mistrem černých umění (černé magie) a ochráncem pocestných. Jeho symbol faravahar (na obrázku vlevo) představuje svobodu volby a ochranu. Faravahar je původní okřídlený disk.
Byl to vůdcem povstalců Igigi. Azazel je také bohem věštění a v historii se s ním radilo mnoho věštců. Byl také hlavním božstvem města Hathra. Jako hlavní božstvo města Hathra byl známý jako "Shamiyah". Všimněte si rohů na fotografii sochy vlevo.

Spolu se svým dědečkem Belzebubem ovládal vzdušné cesty pro bohy a nosil svůj symbol orla.

„Ve městě Bad-Tibira, založeném jako průmyslovém centru, dosadil Enlil do čela svého syna Nannara/Sina; texty o něm v seznamu měst hovoří jako o NU.GIG („Ten z noční oblohy“). Domníváme se, že se zde narodila dvojčata Inanna/Ištar a Utu/Šamaš - tato událost je označena spojením jejich otce Nannara s dalším zvěrokruhovým souhvězdím Blíženci (dvojčata). Jako bohu vycvičenému v rocketry (používání a výrobě raket?, pozn. překl.) bylo Šamašovi přiřazeno souhvězdí GIR (což znamená jak „raketa“, tak „krabí dráp“ neboli Rak), po němž následovala Ištar a Lev (Lev), na jehož hřbetě byla tradičně zobrazována.“²

V židovské/křesťanské Bibli se píše, že „Azazel naučil lidi vyrábět meče, nože, štíty a zbroje.“
Grimoáry o zneužívání duchů tvrdí, že Azazel je génius v práci s kovy, mineralogii a geologii. To vše je symbolické. Je mistrem alchymie; duchovní alchymie. Duchovní alchymie má co do činění s transformací prvků v lidské duši, čerpáním energie ze země a duchovní prací se zemí. Každá ze sedmi čaker je reprezentována určitým kovem. Azazel pracuje s oddanými Satanovými žáky, aby dosáhli božství.

Vše výše uvedené je duchovní. Biblické údaje byly překrouceny. „Meče, nože, štíty a zbroje“ jsou duchovní zbraně. Je to odborník na planety, souhvězdí a astrologii. Je také velmi zručný v umění, kosmetice, výrobě ozdob a šperků. Azazel vytváří krásu.

AZAZELŮV PRVNÍ SIGIL
AZAZELŮV SUMERSKÝ SIGIL

*Mnozí z Původních bohů byli díky své silné auře známí jako „Zářící“.

¹ International Standard Bible Encyclopedia
² The 12th Planet by Zecharia Sitchin © 1976

Další zdroje:

Religion in Ancient Mesopotamia, Jean Bottéro
Autor překladu: Teresa Lavendar Fagan, University of Chicago Press, © 2001

An Illustrated Dictionary, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, Jeremy Black and Anthony Green, © 1992

Mythology of the Babylonian People, Donald A. Mackenzie © 1915

 

© Copyright 2005, 2016, 2021 Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 001-216-457