O démonech


**[Koncem roku 2002 až jara 2003] Já a tři další velekněží jsme prováděli energetickou práci na démonech. NEJSOU to monstra. Mnozí z nich jsou známí a oblíbení EGYPTŠTÍ BOHOVÉ. Po staletí byli duchovně zneužíváni pomocí jmen nepřátelských bohů, devítistopých kruhů a spousty rouhání a urážek vůči nim. To je důvod, proč se mnozí z nich jevili jako monstra. Démoni jsou všichni předkřesťanští bohové; PŮVODNÍ POHANŠTÍ BOHOVÉ.
- Velekněžka Maxine Dietrich, Květen, 2003

DÉMONI NEJSOU ZLÝ! Kvůli překrucování dobra a zla ze strany mainstreamových náboženství a společnosti obecně, je mnoho lidí zmateno.

Tento úryvek citátu z Katolické encyklopedie je velmi výmluvný:
Stejným způsobem jako Řekové a Římané mohli uctívat svá božstva a s láskou věřili, že jsou dobrá. Křesťanské svaté písmo prohlašuje, že všichni bohové nežidů jsou démoni.
Catholic Encyclopedia: Devil Worship
https://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm
DÉMONI JSOU BOHOVÉ NEŽIDŮ!!!!

Neexistuje žádný důvod, proč by se někdo měl bát Satanových démonů. Když se k nim chováte s respektem a přistupujete k nim s upřímnými úmysly, tak jsou skutečně úžasní.
Jejich vyšším cílem je učit lidstvo. Pokud jde o účely pomsty a potrestání nepřátel, je spravedlnost zásadní. Ukazování druhé tváře vytváří skutečné bezpráví, chaos a konečně kolaps civilizované společnosti. Pomsta a spravedlnost jsou nezbytné, protože bez nápravy pachatelé pouze pokračují ve svém hrubém chování a volně zneužívají ostatní.

Když se spřátelíme s démony, tak se často mstí těm, jejichž záměrem je nám ublížit, a také nám kryjí záda. Viděla jsem své nepřátele a nepřátele svých blízkých potrestány, ještě než jsem o to vůbec musela požádat.

Mnoho démonů se specializuje na výuku etiky. To právě zde svědčí o tom, že Démoni nejsou zlí. Odpovědnost odpovědným. Čest a pravda jsou pro Satana VELMI důležité. Satan se dívá s nenávistí na ty, kteří jsou zbabělí a příliš slabí na to, aby převzali odpovědnost za své činy. Satan reprezentuje silné a spravedlivé.

Démoni jsou Nephilim, [původní bohové], dávní mimozemšťané, kteří přišli před tisíci lety na Zemi, aby zde těžili zlato. Jsou velmi intelektuálně, fyzicky i duchovně vyspělí. Mnoho z nich přijalo lidské manželky/muže a byli za to prokleti jinými bohy, kteří se stavěli proti čemukoli, co by vzdělávalo nebo povznášelo lidské bytosti nad úroveň zvířat. Lidské bytosti byly určeny k tomu, aby byly otroky, a když byl těžební projekt dokončen, měli být lidé zničeni. Démoni se s lidmi spřátelili a přáli si, abychom se stali takovými, jako jsou bohové. Otec Satan se snažil lidem přinést božské poznání a moc. Za to byli prokleti a potrestáni.

Démoni jsou k lidem velmi přátelští. Měla jsem tu čest, že se mnou pracovali a učili mě. S několika démony jsem navázala opravdová přátelství, která mi v mnoha ohledech pomohla. Od svých Démonských učitelů jsem se toho tolik naučila. Vzhledem ke zničení starověkých knihoven a center učení křesťany, bylo tolik vědomostí navždy ztraceno. Někdy nás Démoni mohou přísně povzbuzovat, abychom se zlepšovali, ale to je pro naše vlastní dobro a rozvoj. Satan uvádí v Al Jilwah: „Vedu k přímé cestě bez zjevené knihy.“

Oblíbené grimoáry a okultní knihy dostupné v běžných knihkupectvích jsou významným zdrojem potíží. Grimoáry byly napsány židovskými rabíny a křesťany. Démoni NEJSOU „prázdné schránky“, jak tvrdí nepřátelští kabalisté. Nejsou „qlippoth“. Démoni, s nimiž jsem pracovala, mají velmi silnou, pozitivní energii a jsou velmi živí. Od té doby, co jsme na nich provedli energetickou práci, jejich síla drasticky vzrostla. Mnoho z nich má nyní velmi jasnou auru.

Ohledně vampyrismu a „qlippoth“, křesťanský „Bůh“ je příkladem obojího, jelikož většina křesťanů je duchovně vyčerpaná. Podívejte se na katolického papeže [Jana Pavla II.], je prázdnou schránkou. Doktríny nepřátelských programů propagující askezi, sebezapření a další protiživotní praktiky, které škodí životu a lidským bytostem, jsou představiteli „qlippoth“. Učení týkající se qlippothu jsou dalším způsobem, jak nepřítel očerňuje a rouhá se vůči našim bohům.

Existuje nižší řád démonů. Mají ohnivě červené oči a gumová křídla. Slouží k účelům jako je ochrana nebo odhánění nepřátelských duchů a jsou asistenty pro démony vyššího řádu. Patří k rase mimozemšťanů a jsou to pomocníci.

Když přivoláme démony, tak se někdy projevují prostřednictvím astrální projekce. Obvykle s námi komunikují telepaticky.

 

© Copyright 2002, 2003, 2005, 2015, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457


Zpět na démoni, bohové pekla