Duchovní satanismus pro nováčky


Pokud jste v satanismu nováčky, doporučujeme vám, abyste si přečetli vše, co je na těchto webových stránkách. Některé články jsou zastaralé. Pracujeme na jejich revizi, ale většina informací je srozumitelná.

Členství v Satanové radosti je otevřené a bezplatné. Díky darům jsme schopni vědomosti otevřeně a volně zpřístupnit, zatímco provádíme další výzkum. Všechny informujeme o nových poznatcích a materiálech.

Doporučujeme vám, abyste se připojili k našim online skupinám. Klikněte zde
Můžete klást otázky v kterékoli naší skupině, ale přečtěte si a prostudujte si prosím informace zde, protože mnoho otázek lze zodpovědět samostatným studiem. Satanismus je o poznání a studiu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO NOVÁČKY - PŘEČTĚTE SI PROSÍM

Jakmile si prostudujete tuto webovou stránku, a vážně se chcete zasvětit Satanovi, tak to bude vaše zasvěcení do duchovního satanismu.

Po provedení zavazujícího rituálu byste měli zahájit program mocenské meditace.
Základem duchovního satanismu je mocenská meditace. V online skupinách naleznete pomoc s jakýmikoli otázkami týkajícími se meditačních zážitků a podobných věcí. Mnoho bratrů a sester v Satanovi ve skupinách je v těchto věcech znalých.

Zde je několik odpovědí na otázky, které se často objevují ve skupinách a týkají se duchovního satanismu:

1. Vše co se týká sexu, je v satanismu povoleno - heterosexuální, homosexuální, bisexuální, skupinový atd. Váš sexuální život je vaší osobní věcí. To se týká i těch, kteří se rozhodnou zůstat sexuálně neaktivní nebo jsou a-sexuální. Váš sexuální život, jakkoli se ho rozhodnete žít, je vaše osobní věc!

2. Užívání rekreačních drog je vaše věc a záleží na vašem vlastním úsudku. Odpovědnost odpovědným. Duchovní satanismus obhajuje posílení duše bez užívání umělých stimulantů nebo látek navozujících změněné stavy vědomí, ale rozhodnutí záleží na každém jednotlivci.

3. Satan nevyžaduje otrocké uctívání. Neočekává, že se mu budeme „omlouvat“. Satan nám poskytuje vědění a očekává od nás, že toto poznání využijeme k rozvoji našich sil a naší duše. Satan chce, abychom rostli, vyvíjeli se a stávali se nezávislými.

4. Satanskou modlitbou je posílání energie. Například, pokud je někdo z našich blízkých nemocný, pošleme mu léčivou energii.
Ke komunikaci se Satanem a jeho démony využíváme telepatii. Tento druh věcí přijde s mocenskou meditací a otevřením vaší mysli. Satan nás SLYŠÍ, když s ním komunikujeme.

5. Týdenní rituály jsou skvělé pro nové lidi při otevírání jejich duše satanské energii, která je velmi krásná.

6. Lidé, kteří sem přicházejí a byli dříve křesťany, by si měli přečíst stránku Pravda o křesťanství.
Po přečtení článků se dozvíte pravdu. Svět byl po staletí indoktrinován a násilně krmen lžemi skrze křesťanství a jeho kohorty. Křesťanství je lží a ničím víc než programem k odstranění duchovnosti. Když se dostanete k satanismu, zjistíte, že duchovní svět a vaše duše jsou velmi skutečné. Jen málokdo zažil skutečnou spiritualitu, posílení duše a podobné věci, a to kvůli staletím lží. Díky učení a posilování vlastních sil se zbavíme úzkostí a strachů a dosáhneme moudrosti a poznání. Většina satanistů je duchovně sebevědomá a schopná a nebojí se takzvaného „nadpřirozena“ nebo smrti.

7. Pokud jste nezletilí a žijete v křesťanské rodině, Satan tomu rozumí. Konejte jak nejlépe můžete, dokud nedosáhnete plnoletosti a nebudete moci praktikovat své náboženství svobodně. Satan chce, aby jeho lidé byli v bezpečí. Satan uvádí v Al-Jilwah:
„Nezmiňujte mé jméno ani mé vlastnosti, abyste toho nelitovali, neboť nevíte, co mohou udělat ti, kdo jsou sami.“

8. V satanismu neexistují žádní prostředníci. Přečtěte si prosím následující článek:
Žádní prostředníci

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU PRO NOVÁČKY

 

© Copyright 2007, 2012, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457