Duchovní satanismus: Pro ty, kteří jste noví


Křesťanská církev se bohužel neúnavně snažila odstranit vědomosti, potlačit svobodu tisku a svobodu slova a útočila na Satana. Satanismus je hlavní hrozbou pro mnohé, kteří si chtějí udržet kontrolu a moc, protože satanismus dává kontrolu a moc do rukou obyčejných lidí. Satanismus byl po staletí záměrně a zákeřně napadán a jeho stoupenci byli tvrdě pronásledováni. Nepřátelské programy které se maskují jako takzvaná „náboženství“, mohly svobodně propagovat jejich vlastní lži a hrůzostrašné příběhy o satanismu, aby od něj lidi odradili, a to využitím strachu a nedostatku vědomostí. To vedlo k mnohé nevědomosti a zmatku ohledně satanismu a mělo to velmi nešťastný dopad na mnoho lidí, kteří se setkali s nedorozuměním a nikdo jim nemohl odpovědět na jejich otázky, když hledali Satana.

Satanismus je duchovně VELMI intenzivní. Pro ty z vás, kteří byli vychováni v křesťanské víře nebo byli ateisty, může být tato duchovní intenzita překvapivá nebo dokonce šokující. Nepřátelské programy, jako je křesťanství a islám, jsou duchovně mrtvé; jinými slovy, nic se v nich neděje a pokud ano, je to slabé povahy. Programy jako např. křesťanství, jsou založeny na ukradených a falešných praktikách a duchovnost z nich byla záměrně odstraněna. Na rozdíl od křesťanů, kteří se neustále modlí bez jakýchkoli odpovědí, satanisté dostávají do očí bijící odpovědi a ne, nemyslím tím po dvaceti letech!

Mnozí z nás měli podobné zkušenosti jako duchovní satanisté, ale každý z nás je jednotlivec. Zkušenosti se liší a to, co může zažít jeden člověk, nemusí zažít jiný. To vše souvisí s tím, jak pokročilá je vaše duše v tomto životě. Ti, kteří v minulých životech pravidelně meditovali, bez ohledu na to, kým jsou nyní, jsou otevřenější a psychičtější než ti, kteří na těchto věcech nikdy nepracovali.

Pro nováčky uvádím několik informací, které můžete očekávat:

Mnoho věcí, které se dějí na začátku vaší cesty, může být hodně podnětných a vzrušujících. Nezapomeňte, že je to pro vás něco nového a že si na to musíte zvyknout, protože navazujete silné a trvalé duchovní vztahy, které vám nesmírně pomohou.

V určitém okamžiku, obvykle když se cítíte dostatečně sebevědomí, vám Satan s velkou pravděpodobností ukáže, co je s vaším životem špatně. Satan o nás ví všechno a ví, kam směřujeme podle toho, co děláme. Může se jednat o nedostatek iniciativy nebo o jakýkoli jiný problém. Pokud děláme něco, co by v budoucnu mělo na náš život škodlivý vliv, dá nám to často nepokrytě najevo. Důsledná meditace také přináší uvědomění a my si všimneme a uvidíme věci, které většina ostatních nevidí.

To může být pro někoho matoucí, a dokonce i děsivé, zvláště s ohledem na všechny lži a falešné hororové příběhy, které šíří nepřítel po celá staletí. Není však důvod k obavám. On vás popichuje pouze proto, že mu na vás záleží. Někdy pošle démona, aby nás nasměroval, jako to udělal v mém případě a já jsem mu za to dodnes hluboce vděčná. Démon může být přísný nebo udělat cokoli, co vás přiměje ho poslechnout a změnit se.

SATAN NEBO JEHO DÉMONI VÁM NIKDY NEŘEKNOU, ABYSTE DĚLALI NĚCO ŠKODLIVÉHO, AŤ UŽ PRO VÁS NEBO PRO DRUHÉ! Takové zkušenosti pocházejí od křesťanských andělů a dalších entit, které nemají se satanem ani s žádným z našich bohů/démonů nic společného.

Zůstaňte vždy otevření. Pokud máte problémy s porozuměním nebo jste zmateni, můžete požádat Satana, aby vám pomohl, a on vám pomůže. VŽDY projevujte úctu a respekt Satanovi a našim démonským přátelům a oni se vám odmění velkou moudrostí a poznáním, které cizinci nikdy mít nebudou.

Takzvané „nadpřirozeno“ je často součástí našeho každodenního života satanistů. To je něco pozitivního. Satan vás odmění pocitem duchovní a vnitřní síly, která vás protáhne skrze cokoli. Psychické dary se nám postupně začínají otevírat stále více a více, spolu s narůstajícím sebevědomím na porozuměním.

Na závěr chci říct, že je důležité zachovat si silný pozitivní přístup a nenaslouchat falešným historkám těch, kteří o satanovi nebo satanismu nevědí zhola nic.
Satanovo požehnání vám a ať je vaše cesta v duchovním satanismu bohatá a obohacující.


Zpět na hlavní stránku pro nováčky

 

© Copyright 2002, 2005, 2015, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457