Satanské svátosti


Lidé se mě ptají, proč prosazuji, aby se člověk zavázal Satanovi. Závázání se satanovi je svátostí. Změní to váš život k lepšímu a otevírá dveře k poznání, moudrosti, duchovnímu světu a přátelské komunikaci s démony, která je pro cizince nepřístupná. Uzavření závazku ukazuje úmysl jednotlivce a jeho oddanost Satanovi. Zde nás bere vážně. Přijmutí závazku nám také zajišťuje ochranu při rozvoji naší duchovní síly.

Na rozdíl od svátostí v nepřátelských programech vydávaných za „náboženství“, jako je křesťanství, jsou Satanské svátosti pravé. V jiných takzvaných „náboženstvích“ jsou svátosti falešné. To dokazuje skutečnost, že ti, kdo je přijímají je mohou kdykoli prostě zavrhnout a odejít. Nemají žádnou moc ani pouto a ve skutečnosti jsou bezcenné.

Když se zacvěcujeme Satanovi, bere nás i naše slovo vážně. Satanské svátosti jsou skutečné a trvalé, jak by to mělo být. Iniciační rituál představuje také zkoušku charakteru. Osobní vnitřní síla je také důležitá. Náš charakter je zkoušen, když odevzdáváme naše duše otci Satanovi. Zde činíme jeden z nejodvážnějších kroků našeho života. Mnoho z nás se postaví proti všemu, čím jsme byli indoktrinováni a naprogramováni po celý náš život s odvážným vzdorem. Zde ukazujeme náš pravý charakter, a že se nenecháváme manipulovat strachem, hrozbami a věcmi, kterým skutečně nerozumíme. To je obrovský duchovní krok k osvobození sebe sama a naší duše a připravuje nás na intenzivní vnitřní růst a duchovní evoluci, která přichází s tím, že jste skutečným satanistou.

Provedení zasvěcujícího rituálu ukazuje, že jsme skutečně oddáni Satanovi a že to myslíme vážně. Naprostá upřímnost je pro Satana a mocnosti pekla nesmírně důležitá. Na oplátku jsme odměněni věděním, ochranou a moudrostí přesahující vše, co je cizincům známo.

Lidé mimo satanismus jsou známí jako „ti, kteří jsou sami.“ Mnozí z nich se zabývají okultismem, magií a dokonce i Egyptem, [protože Egypt a veškerý okultismus jsou od Satana]. Lidé mimo satanismus zažívají jejich podíl negativních zkušeností a smůly, protože nepřijali žádný závazek. Zjistila jsem, že cizinci mohou v těchto oblastech zajít jen do určité vzdálenosti, protože jsou často napadáni nepřátelskými duchy, kteří nenávidí lidi. Když přijmeme závazek, stáváme se součástí Satanovy rodiny, kde jsme vítáni, abychom se učili, rostli a vyvíjeli.

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU PRO NOVÁČKY

 

© Copyright 2002, 2012, 2015, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457