Síly mysli a duše


Podstatou PRAVÉHO satanismu je dokončení díla našeho Boha stvořitele, Satana na lidstvu. Satanovi bylo zabráněno dokončit jeho dílo na lidstvu: přeměnění lidské duše do božství. „Božství“ je duchovní a fyzická dokonalost a nesmrtelnost spolu s božskými schopnostmi, moudrostí, porozuměním a poznáním. To je základní poselství všech legitimních okultních disciplín, jako jsou alchymie a legendy o bozích, které jsou vesměs alegoriemi obsahujícími toto mocné poselství.

Pro ty z vás, kteří nejsou obeznámeni s duchovnem a fungováním mysli, tzv. „čarodějnictvím“, vám to vysvětlím, abyste pochopili, jak to vše funguje. Podívejte se kolem sebe, vše co vidíte, obrazovka vašeho počítače, vaše židle, postel, nábytek, auta venku, budovy, okna... vše, co vidíte, bylo kdysi něčím nápadem, než se to zhmotnilo do fyzické podoby ve skutečnosti. Nyní chci také dodat, že v některých případech, jako je tomu například u vědy, se například bouře projevují samy od sebe; například srážením horkého vlhkého vzduchu se studeným suchým vzduchem, ale většina všeho co je, byla kdysi něčí myšlenkou.

Při první zmínce o čarodějnictví [používání sil vlastní mysli a duše k dosažení našich přání], se těm, kteří s ním nemají zkušenosti obvykle vybaví obrazy starých čarodějnic se špičatými černými klobouky, košťaty, netopýry, kotlíky, žábami, ropuchami, amulety, posvátnými kameny, symboly atd.

Síly, které člověk používá jsou silami jeho vlastní mysli a duše. Z výše zmíněných věcí, jsou mnohé jen zbytečnými rekvizitami, jako například kotlík. Jiné, jako např. amulety, kamenné prsteny a podobně, zesilují energii. To je vědecký fakt. Krystaly, kameny a podobné věci zesilují a dovedou přenášet energii. Coveny [skupiny čarodějnic/čarodějů] mohou být nesmírně mocné, pokud jde o znásobení energií, protože mnoho nadaných lidí spolupracuje na použití těchto sil ve vzájemné shodě, na rozdíl od situace, kdy by jeden osamocený člověk sám některé věci nedokázal. Získávání energie a její usměrňování pro dosažení cílů a přání, ať už jsou jakákoli, je to, co je čarodějnictví.

Často ve filmech vídáme kruhy s astrologickými glyfy a dalšími okultními symboly a podobně. Astrologické načasování pro získávání a usměrňování energie je často rozhodující pro úspěch díla a značně zesiluje síly. Čarodějnice a čarodějové [mágové] [ti, kteří používají síly své mysli a duše a mají tyto znalosti] používají jakékoli prostředky, aby posílily jejich síly. To je důležité.

Démoni a duchovní pomocníci často používají žáby, ropuchy, kočky, psy a další zvířata, kterým se říká „familiárové“, aby pomáhali mágům při jejich práci a komunikovali prostřednictvím zvířete, o které je vždy velmi dobře postaráno a které je mágovi blízké; vzniká tak silné pouto. Familiár také poskytuje ochranu a je darem od Satana. Zvířata jsou v satanismu posvátná a člověk by s nimi měl vždy zacházet opatrně a s úctou.

Shrnutí:
1. Pravý satanismus je o práci na rozvoji vlastní mysli, duše a osobních schopností.

2. „Čarodějnictví“ je o používání těchto schopností, které se týkají mysli/duše. Symboly, amulety, kameny a další rekvizity slouží k zesílení energie, ať už přímo, nebo nepřímo, pro ty, kteří dávají přednost používání představ k posílení jejich moci.


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU SATANISTICKÉHO ČARODĚJNICTVÍ

 

© Copyright 2007, 2015, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457