Rituální nástroje


Rituální nástroje jsou pro úspěch díla nepodstatné a používají se prakticky hlavně při obřadní magii. Samy o sobě nemají žádnou moc, ledaže by jí byli dodatečně naplněny. Rituální nástroje používají ti, kdo potřebují vhodnou atmosféru a preferují/daří se jim lépe s formálními rituály. Rituální nástroje také často používají coveny, protože ty často praktikují formální ceremoniály.

Síly mysli a duše jsou jedinými základními předpoklady pro magické dílo. Pro ty z vás, kteří jsou nováčky, níže uvedené informace jsou v čarodějnictví velmi standardní. Pokud vás zajímá pravý význam těchto rekvizit, tak na konci stránky najdete odkaz, ve kterém je vysvětleno co symbolizují.

Athame neboli „rituální dýka“, „rituální nůž s černou rukojetí“ se používá k ukazování do 4 směrů a invokaci 4 korunovaných princů pekla. Používá se k usměrňování energie a vůle. Je spojena s živlem vzduchu. Je také spojována s falusem a symbolizuje mužské energie obřadu.

Bafomet. Všichni by měli mít někde na svém oltáři symbol Bafometa, protože ten představuje vědění i moudrost a je prastarým satanským symbolem.

Zvonek se používá k signalizaci začátku a konce rituálu. Rozzvonění zvonu čistí vzduch při přípravě na rituál. Zvoní se jím při zahájení rituálu při otáčení proti směru hodinových ručiček a na konci rituálu při otáčení ve směru hodinových ručiček.

Kniha stínů je známá také jako kniha kouzel. Někteří lidé ji nazývají černou knihou. Je to váš vlastní soukromý deník rituálů a magických prací, jejich výsledků, co jste dělali, kdy a jak jste to dělali, duchovní komunikace a manifestací, informací o planetách; všeho, co je důležité pro vaši duchovní práci. Je to soukromý záznam, který si můžete vést a na který se můžete odvolávat, když si detailně zaznamenáte všechny vaše rituální zážitky a duchovní práci. Nezaměňujte knihu stínů/černou knihu/knihu kouzel s grimoárem. Grimoár je kniha, která již obsahuje kouzla a podobně. Grimoár není osobním deníkem a může ho používat kdokoli. K dispozici je mnoho grimoárů, které jsou nejen velmi nebezpečné, ale i rouhavé vůči Satanovi a našim démonům a měli bychom se jim vyhýbat, protože byly napsány nepřítelem.

Zápalná mísa by měla být vyrobena z nerezové oceli nebo stříbra. Je živlu ohně a používá se ke spalování papírů, které obsahují písemné modlitby/žádosti, během rituálu. Samostatná mísa není nutná, může být použita také k tomu, aby se v ní pálily panenky,, osobní věci nebo podobizny nenáviděné osoby pro použití v destruktivní [černé] magii.
Vždy mějte samostatné rituální předměty pro práci s černou magií. Důvodem je to, že když praktikujeme černou magii, používáme při tom velmi negativní a destruktivní energie. Tato energie by mohla kontaminovat vaše každodenní rituální nástroje. Magické nástroje pro černou magii je nejlepší uchovávat odděleně. Časem si vyvinou vlastní silnou energii.

Svíčky reprezentují živel ohně. Svíčky pro standardní satanistický rituál by měly být černé, ale pokud černá není k dispozici, můžete použít modré, červené nebo svíčky jakékoli jiné barvy, včetně bílé [pro bílou magii]. Při vyvolávání démonů je důležité použít svíčky, která se vztahuje k danému démonovi.
*Kvůli staletí křesťanské regulace se místa, kde lze zakoupit černé svíčky stále vzácnější. Dělejte, co umíte, a vždy pamatujte, že důležitější je to, co máte v srdci a jaké jsou vaše úmysly, než barva vašich svíček.

Kalich reprezentuje živel vody. Používá se k pití vína nebo jiného nápoje během formálního rituálu. Měl by být ze stříbra nebo nerezové oceli. Symbolizuje ženské energie obřadu.

Krystaly nejsou nezbytné, ale lze je použít k zintenzivnění rituálů a magických prací a k uchovávání energie.

Kadidelnice/vonné tyčinky se používají k provonění vzduchu a k vytvoření příznivé atmosféry pro rituály a magii. Vůně jsou také příjemné pro démony. Vždy je třeba nové vůně nejprve vyzkoušet. To proto, že jakmile rituál začne, je pozdě, pokud je kadidlo nekvalitní. Levné nebo nepříjemně vonící kadidlo může být velmi zostuzující a může urážet duchy, které se snažíme vyvolat. Kadidelnice reprezentuje živly ohně i vzduchu.

Pentagramy nejsou nutností, ale mohou být použity pro znázornění živlu země. Měly by být ze stříbra nebo nerezové oceli.

Rituální šňůry nejsou nezbytné, ale můžete je použít při vázacích kouzlech nebo při kouzlech, která vyžadují uzlovou magii.

Hůlka je standardním rituální nástrojem používaným mágy a čaroději patřících k nepříteli. Důrazně nedoporučuji hůlku používat. Bývá také nazývána „tryskací hůl“ a po staletí bylá používána ke zneužívání a vykořisťování démonů ve jménu nepřátelského „boha“ a andělů. Není moudré ji používat, pokud si člověk přeje navázat vztahy s démony, protože hůlky jsou pro ně velmi urážlivé. Hůlky reprezentují živel ohně.Pokročilý satanistický rituál [Co vlastně symbolizují rituální nástroje]

Satanské symboly

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU PRO NOVÁČKY

 

© Copyright 2003, 2015, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457