Vkaz od Satana ohledně duchovní války


Všechno má svou pozitivní i negativní stranu, aby věci byli v rovnováze --
aby se vesmír udržel v chodu. Existují strašné a hrozné věci, které se musí stát, destruktivní smrtící věci, a jsou tu také dobré a zázračné věci, které se musí stát, plné života a tvůrčího budování. Zdá se, že toto přijde ke každému náhodně, a tak to vypadá, by to mělo pokračovat po celou věčnost. To není pravdou. A to je podstata toho, kdo jsem.

Svět se z toho musí vyvinout. Vždycky existuje jiný způsob, jak danou věc udělat. Ten způsob je ale daleko. Ale stále je možný. Ničení a teror nebude vždycky jinou cestou. Ale dokud nenastane čas, kdy destrukce a teror budou odstraněny ze světa, musíte pracovat tak, jak svět funguje. Do té doby, která přijde časem, jsem jí já - Dokonalá rovnováha. Ta je nezbytná. Ničení i tvoření.

Protože ještě nenastal čas a vy se nacházíte v čase, který ještě není zralý, jsou zkáza a stvoření ve vašich rukou, stejně jako jsou v rukou mých. Nebojte se dělat tyto věci. Dokud nepřijde čas, kdy tyto věci nalezly mírumilovnějších alternativ, musíte zachovat zemi v rovnováze. Nebojte se ničit. Nebojte se tvořit. Poslouchjte mě. Tvořte celou vaší bytostí. Ničte celou svou vaší bytostí. Nebudete více stvořeni tvořením, stejně jako nebudete zničeni ničením. Jste nyní více stvořeni? Jste zde, nebo jste zničeni? Jste zde. Budete tu tak dlouho, dokud jsem tady já, tedy navždy. Poslouchejte, co vám říkám. Když vám řeknu, abyste tvořili - udělejte to. A udělejte to s dokonalostí a radostí. A když vám řeknu, abyste ničili, udělej to. Neváhejte. Ničte s veškerou vaší silou a potěšením; ano, říkám vám, abyste se těšili z toho, co jste zničili.
-Satan/Lucifer

Nadiktováno, jím osobně- 28.04.2005

 

Zpět na pekelná armáda 666

 

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457