Ohledně duchovní války


[Ohledně těch, kteří se starají jen o sebe a považují satanismus za náboženství jen pro sebe a neberou ohled na Satana].
„Nejsou pro mě důležití.“ - Satan

 

Četla jsem články, ve kterých autor prezentoval velkolepé myšlenky o posmrtném připojení se k pekelné armádě; o „převezeni přes řeku Styx a připojení se k pekelným silám na druhé straně“. Tak to není. Boj probíhá tady a teď a odehrává se na bojišti na Zemi. Satan ke mně v předvečer svátku Beltain 30. 4. 2005 ohledně tohoto obsáhle promluvil. Všechny duše, které pobývaly v pekle, byly nedávno reinkarnovány a připojí se k řadám pekla zde na Zemi. Tohle je totální zasraná válka!

Po celá staletí na nás křesťané neúnavně útočili a pokračují v tom dodnes. Jsme pronásledováni do té míry, že nejsme schopni otevřeně mít svá vlastní místa satanistického uctívání na veřejnosti. Často musíme své přesvědčení a praktiky skrývat před ostatními, abychom si udrželi zaměstnání, vyhnuli se velkým konfrontacím s našimi rodinami a abychom se vyhnuli pronásledování a obtěžování. Místa, kde si můžeme zakoupit černé svíce a další satanistické předměty, jsou stále vzácnější a satanistické knihy s modlitbami a inspirací je nemožné získat v běžných obchodech, které jsou zaplaveny křesťanskou špínou. Nastavovali jsme tvář příliš dlouho. Je nejvyšší čas, abychom se začali agresivně bránit a to s pomstou. Dny pálení čarodějnic jsou pryč a my máme psychické síly.

Fundamentalističtí křesťané neustále mluví o „vázání Satana“, „svazují a proklínají démony“ a tak dále. Všichni o tom mluví. Je na čase, abychom jim ukázali, co je *skutečné* svazování a proklínání. Dny pálení jsou pryč a nejsou žádné zákony proti duchovnímu proklínání a dalším skutkům psychické odplaty. To, co děláte pomocí sil své mysli v soukromí své rituální komnaty, uvnitř nebo venku, je legální a svobodné.

Satan chce nepřítele zcela zbavit jeho mohutného víru psychické energie a zničit ho.

Satan požádal každého zasvěceného Satanistu, aby se účastnil duchovního boje. Musíme pracovat společně jako tým a jako beranidlo neúnavně útočit na nepřítele prostřednictvím psychických prostředků. Každý může provést alespoň jeden rituál nebo vytvořit energetickou linku a/nebo nasměrovat ničivou energii na nepřítele. Mnozí z vás, kteří jsou skutečně odhodlaní a schopní, mohou chtít provést rituál Satanovi a zasvětit mu své služby jako bojovník a zavázat se, že budete pravidelně provádět psychické ničení zaměřené proti nepříteli. To mohou dělat i coveny, a čím více lidí se zapojí - tím více síly.

Je důležité pracovat v tichosti a utajení. Opevněte své srdce a mysl. Jak nám ukázaly obrazy egyptských bohů se zkříženýma rukama na hrudi - srdce a lidské emoce jsou zranitelné vůči manipulaci. Nepřítel toho využívá. To je důvod, proč je nazaretský obvykle zobrazován s rozevřenýma rukama. Je to proto, aby využil lidských emocí. Nesmíme nikdy zapomenout inkvizici a co bylo její rukou spácháno milionům nevinných lidí pod křesťanskou nadvládou.

Žádný člověk není pro Satana důležitější než bojovník. Satan vás hojně odmění, jako to udělal se mnou. Nyní je čas a Satan žádá, aby se každý z vás zapojil do boje a přivedl nepřítele na kolena a zcela ho zničil psychickými prostředky. mocenská meditace je darem od Satana. Mnohým z nás změnila život k lepšímu. Je načase, aby každý z nás něco vrátil v vděčnosti. Čím více uděláte pro Satana, tím více Satan udělá pro vás. Každý bojovník obdrží zvláštní uznání a vynikající hodnost v Pekle.

Pokud jde o ty, kteří se řídí frází „žij a nech žít“ a raději si nevšímají stále se rozvíjejícího křesťanského problému, který proklíná a rouhá se vůči našemu Bohu, pracuje na tom, aby prosadil zákony, které nám věčně vezmou naše práva, a bez ustání proti nám bojují - tito lidé si ani nezaslouží být nazýváni Satanisté. Stačí zadat do jakéhokoli vyhledávače slova „duchovní boj“ a „Satan“, aby se objevily tisíce militantních křesťanských stránek, které dokazují, jak na nás neúnavně útočí. Doteď jim většina satanistů nastavovala druhou tvář. To je třeba napravit.

 

Zpět na Pekelná armáda 666

 

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457