Výcvikový program duchovního boje pro satanisty


Co se týče technik - koho a jak psychicky napadnout - požádejte o vedení Satana a jeho démony. Oni vás dovedou k tomu, co potřebujete vědět. Jen buďte otevření.

Jedná se o jednoduchý program krok za krokem, který při důsledném dodržování přinese výsledky do šesti měsíců. Nezapomeňte, že šestiměsíční lhůta je významným krokem vzhůru a je přípravou na vyšší úrovně schopností. Když se dokážete zcela a jasně soustředit po dobu pěti minut, tak jste dosáhli schopné úrovně pro dané cvičení. Můžete na nich pracovat více než je zmíněné minimum v daných lekcích. Můžete je provádět tak často, jak si přejete, abyste pokročili rychleji, ale je velmi důležité, abyste se tohoto programu drželi.

Doporučuji vám, abyste si vedli černou knihu nebo deník a zaznamenávali si své silné a slabé stránky, všechny pozoruhodné zážitky, dojmy nebo cokoli, co považujete za důležité. Ptejte se sami sebe, jak jste se při meditaci cítili, jak jste se cítili po ní, jak jste se cítili následující den, zaznemenejte si jakékoliv problémy, které jste mohli mít při provádění meditace, atd.

 

První měsíc

 

Druhý měsíc

 

Třetí měsíc

 

Čtvrtý měsíc

 

Pátý měsíc


Je důležité dodržovat pokyny pro každý den a provádět pouze uvedené meditace.

Dodržením tohoto programu může člověk dosáhnout pokročilé úrovně síly mysli během šesti měsíců. Je velmi důležité začít od začátku. Být schopen udržet si plné soustředění bez jakýchkoli rušivých myšlenek u kterékoli z meditací po celých pět minut, naznačuje, že se vám podařilo tuto meditaci ovládnout. Tyto meditace se rozvíjejí krok za krokem, každá meditace připravuje na další úroveň. Je velmi důležité mít pevné základy, protože to člověka připraví na pokročilé praktiky a realizaci psychických sil.


Případné dotazy nebo připomínky můžete zasílat do e-skupin.


Zpět na Pekelná armáda 666


 

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457