Samhain


Pro ty z nás, kteří jsou velmi blízcí otci Satanovi, velmi dobře víme, že už má dost všech židovských/křesťanských tvrzení a prohlášení o tom, co je satanismus, jak slavíme a co je ze všeho nejhorší, O ČEM TVRDÍ, ŽE JE.

TENTO ODPAD POCHÁZÍ OD KŘESŤANŮ. POUŽÍVAJÍ HO K ROUHÁNÍ, OČERŇOVÁNÍ A ZESMĚŠŇOVÁNÍ. TOTÉŽ PLATÍ PRO SATANOVY DÉMONY.

Halloween je pro mnohé z nás oblíbeným svátkem. Já osobně miluji horory a podobné filmy. Jde o to, jak byly tyto filmy překrouceny, aby zobrazovaly falešný a urážlivý obraz Satana a Původních bohů (nyní označovaných jako „démoni“)

Zeptejte se sami sebe, jak byste se cítili, kdyby si lidé nasazovali odporné masky a vyšli ven v přestrojení za vás, člena vaší rodiny nebo někoho z vašich blízkých.

Otec Satan by měl být v tento den respektován, nikoliv zesměšňován těmi, kteří věří a ctí to, co jim křesťanství předepisuje. Jak dlouho myslíte, že by někdo vydržel venku v převleku za Nazaretského? Je pravděpodobné, že by ho napadl nějaký fundovaný křesťan.
Nebo kdyby Hollywood natočil film, který by zobrazoval nazaretského a jemu podobné jako odporné zrůdy.

Halloween je skvělým časem pro kostýmy, příšery a strašidla, obrázky smrti a podobně. Je to čas pro kreativitu a požitkářství. Je to jeden z našich hlavních svátků, ale negativní obrazy očerňující otce musí zmizet.
Je z toho unavený a dal kněžstvu najevo, že s těmito urážkami nesouhlasí. Po příliš dlouho se příliš mnoho satanistů smiřovalo s křesťanskými představami o Satanovi a jeho démonech; to, co KŘESŤANÉ tvrdí, že jsou, a o čem ONI tvrdí, že je naše náboženství, místo toho, aby viděli Satana takového, jaký skutečně je, bez všech křesťanských falešných představ a překroucených motivů.

O SAMHAINU:
Svátek známý jako „Halloween“ se původně nazýval „Samhain“. To je keltské slovo znamenající „konec léta“. V dávných byla náboženství založená na přírodě, kde lidstvo žilo v souladu se zemí, střídáním ročních období a změnami hvězd na obloze. To je podstatou satanismu; to, co je přirozené.

Hlavní roční cykly a plodiny byly důležitým obdobím pro slavnosti, obřady a oslavy. Samhain byl časem sklizně a konce roku, časem příprav; skladování plodin a přípravy na mrtvou zimu. Předvečer 1. listopadu byl předvečerem tzv. keltského nového roku. Tento svátek byl časem sklizně, časem konce, smrti a umírání, kdy odumíraly rostliny a přicházela zima. Samhain byl také časem uctívání mrtvých. Druidové stavěli obrovské ohně, které považovali za posvátné, na počest keltského nového roku.

Převládala víra v existenci keltského boha mrtvých známého jako „Samhain“. Z rozsáhlého výzkumu a studiu mnoha učenců se téměř všichni shodují, že tento bůh neexistoval.
Téměř všechny prameny zmiňující božstvo smrti známé jako „Samhain“ jsou křesťanské a neobsahují (jako obvykle) žádné legitimní odkazy, které by jejich tvrzení podpořily.

Samhain se slavil po staletí před křesťanským převzetím pohanských svátků. Pro vnikající křesťanské náboženství byli všichni staří Bohové považováni za „zlé“, a proto byly obzvláště nežádoucí v době „nebezpečí“ pro „duši každého dobrého farníka“. To byl důvod, proč křesťané smrtící obřad potlačili a o den později jej nahradili „dušičkami/dnem všech duší.“

Tradice koledu, nebo něco provedu, vznikla v Irsku, kde žebráci chodili od dveří ke dveřím a žádali o almužnu. Dárky byly určeny pro „Muck Olla“, boha který prý zničí dům každého, kdo není štědrý. Také Jack-O-Lanterns má svůj původ v Irsku; pojmenovaný po muži jménem „Jack“. Vypráví se, že Jack byl lakomec, a když zemřel, tak nebyl vpuštěn do nebe a také si dělal legraci z ďábla, a tak nebyl vpuštěn ani do pekla. Místo toho byl odsouzen k tomu, aby navždy chodil po zemi. Na cestu si svítil jen malou lucerničkou, a proto se mu začalo říkat Jack-O-Lantern. Samozřejmě, že strašidla, upíři a strašidla byla s tímto svátkem spojována kvůli přirozenému lidskému strachu ze smrti, a protože Samhain byl svátkem smrti.


ZPĚT NA SATANISTICKÉ OBŘADY & HLAVNÍ STRÁNKA OSLAV

 

© Copyright 2004, 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457