Standardní rituál Satanovi


Níže uvedený rituál je určen pro nováčky, kteří nemají zkušenosti. Tyto kroky slouží k seznámení se s postupem pro formální rituál pro pokročilé. Tyto rituály jsou určeny pro ty, kteří dávají přednost ceremoniálním obřadům, a lze je dále přizpůsobit pro coveny a skupiny. Obřadní rituály nejsou nutné pro dosažení vašich duchovních cílů, pokud jste zkušení. Vše, co potřebujete, je soustředit vaši mysl, odříkat potřebné vibrace [slova moci] a tak dále bez použití jakýchkoli hmotných rekvizit. Přečtěte si prosím celou tuto stránku, protože na jejím konci jsou vysvětlivky. Satan/Lucifer stojí za obyčejnými lidmi. Na rozdíl od křesťanských církví a jejich obrovského bohatství, okázalosti a obřadní podívané, Satan neočekává, že jeho lidé budou mít drahé rituální předměty. Pokud máte jen sami sebe, Satanovi to stačí. Rozumí tomu. Satan, který je naším pravým božským stvořitelem, nám dal vše, co potřebujeme, v nás samotných. Satan představuje a podporuje soběstačnost a osobní posílení, díky němuž můžeme řídit náš vlastní život a osud, aniž bychom museli otrocky uctívat nebo spoléhat na něco mimo nás. Satan nám dává vědomosti, které potřebujeme, abychom získali přístup k naší vnitřní síle.
RITUÁL

Zazvoňte na zvon, zatímco se otáčíte proti směru hodinových ručiček; přivolejte čtyři korunované. pekelné prince. Můžete to udělat pomocí vaší athame [pokud ji máte] NEBO jednoduše ukazujte vaším levým ukazováčkem a představujte si proud elektrizujícího modrého světla, který vchází do špičky vašeho ukazováčku a vyplňuje celou vaši bytost. S každým otočením se modrá barva stává intenzivnější a intenzivnější a naplňuje a nabíjí celou vaši bytost. Začněte Satanem/Luciferem, otočení na východ a pak se otočte na sever pro Belzebuba, na západ pro Astaroth a na jih pro Azazela, a při každém otočení se stále nabíjejte modrou energií:

Poté odříkejte invokaci Satana:

INVOKACE SATANA:
In Nomine Dei Nostri Satanas, Luciferi Excelsi.
Ve jménu Satana, vládce země, pravého Boha, všemohoucího a nevýslovného, který jsi stvořil člověka, aby se odrážel v tvém obrazu a podobě, vyzývám síly temnoty, aby mi propůjčily svou pekelnou moc. Otevřete brány pekel, abyste mě přivítali jako svého bratra/sestru a přítele.

Zbav mě, ó mocný Satane, všech minulých omylů a klamů, naplň mě pravdou, moudrostí a porozuměním, udržuj mě silného v mé víře a službě, abych ti vždy zůstával věrný. Chvála, čest a sláva buď Ti vzdána na věky věků.

Napijte se z kalichu

Nyní nastává vrchol vašeho rituálu, kdy otci Satanovi vaši modlitbu. Až skončíte, zapalte papír v plameni vaší svíčky a vložte jej do stříbrné misky, aby shořel. Nyní je čas na meditaci a soustředění.

Po meditaci byste si měli promluvit s otcem Satanem mezi čtyřma očima. Poté následují další modlitby* [viz poznámka o satanských modlitbách na konci této stránky]. Během této doby se můžete modlit v jazyce Enochian, a to buď pomocí Enochiánských klíčů vašeho výběru nebo vašich vlastních modliteb.

Všichni jsme jednotlivci a máme své vlastní způsoby vedení rituálů a uctívání. Velmi brzy na mé cestě, mi démony bylo navrhnuto klečet, a blízký přítel měl stejnou zkušenost; kleknout si z úcty, ale to je mezi vámi a otcem Satanem.

Na závěr rituálu nahlas zvolejte SLÁVA SATANOVI!!

Otočte se ve směru hodinových ručiček a zvoňte zvonem.


*Kvůli peněžní a politické kontrole ze strany křesťanských církví se místa, kde lze zakoupit černé svíčky vytrácejí. Pro ty z vás, kteří černé svíce nemohou sehnat, je zde alternativa. Luciferova barva je modrá. Elektricky modrá. Démoni se také objevují s modrou aurou. Ti z nás, kteří viděli peklo, se shodují, že má modrou auru. POUŽÍVEJTE MODROU.

Pro kouzla černé magie použijte červenou (hněv) nebo tmavě modrou (modrou nebo černou) barvu. Dobře funguje také tmavě hnědá. Jedná se jen o pokus křesťanů o to, pokusit se nám zabránit v praktikování našeho náboženství a je zaměřen zejména na dospívající a mladé lidi. Satan to chápe a alternativy mu nevadí.

Co se týče dětí a dospívajících, kteří nemohou získat žádné rituální předměty a těch, kteří jsou finančně znevýhodněni, rituál lze provést ve vašem soukromém astrálním chrámu

*„Modlitba“ v satanismu se velmi liší od toho, v co byla populace indoktrinována, aby věřila, vzhledem k křesťanství a dalším programům.
Satanská „modlitba“ je:
1. Telepatická komunikace mezi námi a Satanem a/nebo jeho démony.
2. Dalším aspektem satanské modlitby je vibrace manter, slova/slov moci, použití Enochiánskoho jazyka nebo tzv. Run. Vibrace jsou nezbytné pro kouzlení a podobné činnosti, pro posílení naší duše a duchovní pokrok.

Zvon, který se používá při satanistických rituálech, symbolizuje vibrace, jak je vysvětleno výše. Když opakovaně vibrujeme slova moci, mantry, runy apod. a zároveň soustředíme a usměrňujeme záskávané energie, dochází k vlnovému efektu na astrálním světě, který umožňuje projevení našich přání v hmotném světě. To je symbolika zvonu v satanském rituálu.


Zpět na satanské rituály