Enochiánský jazyk


Důvodem revize klíčů je to, že Anton LaVey, který je zahrnul do Satanské bible, nepřeložil klíče do jazyka Enochian. Ponechány tak, jak jsou, jsou pro Satana mimořádně rouhavými.

Tyto klíče byly kompletně přepracovány, a to jak v angličtině, tak v enochiánštině. Jsou nesmírně mocné. Duchovenstvo Satanovy radosti, aby člověk nejprve provedl zasvěcovací rituál před jejich recitací, zejména v enochiánštině. Enochianština je velmi starý jazyk, původní jazyk používaný bohy. Démoni i andělé enochiánštině rozumí a používají ji.


O enochiánských klíčích

Satanské enochiánské klíče

Výslovnost enochiánských klíčů

Enochianská abeceda

Enochiánský slovník

Complete Enochian Dictionary.pdf


ZPĚT NA SATANISTICKÉ OBŘADY & HLAVNÍ STRÁNKA OSLAV

 

 

© Copyright 2003, 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457