Satanismus a had Kundaliní


Bioelektřina, co to je a k čemu slouží:

Bioelektřina je také známá jako životní síla, čchi, tělesná elektřina, prána, aura, duch, čarodějná síla atd. Existuje mnoho různých názvů pro tuto energii.

Naše těla fungují na bioelektřině. Myšlenky jsou elektrickými impulsy v mozku. Mozek funguje na bioelektrický pohon. Když se tato elektřina dostane do nerovnováhy, dochází k záchvatům.

Množství bioelektřiny, kterou jedinec disponuje, určuje míru jeho fyzického, psychického a duchovního zdraví. Lidé, kteří jsou nemocní nebo v depresi, mají menší množství bioelektřiny. Deprese sama o sobě je příznakem příliš malého množství bioelektřiny.

Bioelektřina zvyšuje naši energii, imunitu vůči nemocem, charisma, vštěpuje nám pozitivní přístup a posiluje sílu našich myšlenek. Se zvýšenou bioelektřinou se naše myšlenky (elektrické impulsy) stávají silnějšími a jsou schopnější projevit se v realitě.

Mezi příklady účinků bioelektřiny patří:

Síla bioelektrické energie člověka je základem všeho magického úspěchu. Stará kouzla s podivnými přísadami mají jen málo nebo vůbec něco společného s úspěchem magických kouzel. Úspěch závisí na síle mysli a aury [bioelektrického pole], které při správném zaměření a nasměrování ovlivní člověka, jeho okolí a ostatní.

Ti, kteří jsou známí jako bohové (velmi mocní a vyspělí mimozemšťané, kteří geneticky upravili svou DNA tak, že nestárnou), mají mnoho této energie. Lucifer je známý jako „zářicí“. Mnozí z těchto bohů „známých jako démoni“ vyzařují právě touto energií. Hieroglyfy na stěnách egyptských chrámů, hrobek a uvnitř egyptských pyramid vysvětlují, jak důležitá je tato energie, pokud se člověk chce stát bohem.

Dosažení skutečného božství je obtížné a vyžaduje důslednou tvrdou práci a nasazení. Základem je ovládnutí vlastní mysli. Váš duch je dokud žijeme, součástí vašeho fyzického já. Ano, mnozí z nás dokáží astrálně projektovat (opouštět své tělo podle libosti), ALE fyzické já působí na posílení duše, dokud jsme naživu. Moje zkušenost s mrtvými je taková, že se jejich moc už nevyvíjí nad rámec té, co měli v době, kdy byli naživu. Duch zůstává duchem, dokud fyzicky nereinkarnuje. Pouze díky síle duše (mocné bioelektřiny) se člověk povznese do božství.

Kundaliní a čakry:

Kundaliní je nejvyšší formou jógy. Je to božská věc. Všechny principy jógy, buddhismu, hinduismu, atd. a západních náboženství, hlásají bezmocnost, poučují člověka o tom, jak být naprostou obětí a snaží se zajistit, aby výsledky získané v rámci těchto disciplín byly udržovány pod přísnou kontrolu, pokud jsou vůbec nějaké dosaženy. Posvátné spisy [hiero znamená „svatý“ a glyf znamená „symbol“], které nám zanechali v Egyptě [jednom z původních center pravého satanismu] jsou návodem, jak se stát bohem.

Cílem hlavních náboženských proudů na Východě i na Západě je udržet lidstvo v otroctví a bezmoci. Tato náboženství využívají strach jako nástroj. „Karma“ sem a „karma“ tam. Satanismus nekáže bezmocnost. Satan je geniální, nebojácný, neuvěřitelně silný a vzdorující. Bouří se proti omezením kladeným na svobodu.

Čakry

Podél páteře je umístěno sedm čaker, které jsou nejsilnější. Jedná se o „sedm pečetí“, o nichž se píše v křesťanské biblické knize „Zjevení“. Jedná se o „sedm ohnivých lamp, které hoří před Božím trůnem“. Jsou označovány jako „pečeti“, protože je v lidstvu zapečetili nepřátelští mimozemšťané, aby nám zabránili získat božskou moc a poznání. Byli jsme odříznuti od duchovnosti a astrálního světa. Před tisíciletími jsme byli jako bohové, dokud Země nebyla napadena a došlo k „válce na nebesích“. Naše bytí bylo zapečetěno, což způsobilo degeneraci lidské rasy. Nerovnováha v této energii a blokády spolu s dírami v auře způsobují závislost na alkoholu a drogách, deprese, nedostatek zájmu o pocity druhých lidí a jiné formy života, násilné chování a mnoho dalších věcí, které trápí lidstvo.

Kundaliní

Ohnivý had je symbolem kundaliní. Leží v klidovém stavu, stočený u základny páteře, pod čakrou muladhara. Cílem je pozvednout hada [energetický zdroj] od základny páteře, přes všech sedm čaker a ven přes korunní čakru na vršku hlavy. Abyste to mohli bezpečně provést, je třeba, aby všech vašich sedm čaker bylo zcela otevřených a bez překážek.

Abyste mohli bezpečně zvládnout velké množství bioelektřiny, je třeba, aby vaše tělo bylo dostatečně silné a všech vašich sedm čaker musí být plně otevřeno.

Kundaliní je životní silou a je velmi sexuální povahy. To je důvod, proč křesťanská církev a další náboženství pravé ruky zakazují masturbaci a všechny formy sexu. Sex je tvořivou silou; je použítím životní síly člověka ke stvoření jiné lidské bytosti. Když je člověk vycvičen a adeptem, může použít tuto sílu k dosažení mnohých dalších cílů.

Hatha [fyzická] jóga může být velkým pomocníkem při stimulaci a otevírání čaker a velmi se doporučuje. Zvyšováním naší fyzické pružnosti, životní síla proudí snadněji. Stačí se jen podívat na ztuhlost ve stáří a špatný zdravotní stav, který ji doprovází. Staroba předchází smrti.

Existuje mnoho různých metod, jak tuto sílu probudit. Některé z nich zahrnují:

Zvýšená bioelektřina:

OMEZENÍ NEPATŘÍ K SATANISMU.


Zpět na Důležité informace o meditaci

 

© Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457