Fyzika duše


V roce 1956 byla objevena subatomární částice, zvaná neutrino. Tuto částice je kvůli její extrémně malé velikost pro vědce obtížné zkoumat. Předpokládá se, že chybějících 9/10 vesmíru se skládá z neutrinů a částic podobných neutrinům. Přestože neutriny mají hmotu, tak procházejí skrze fyzickou hmotu. Bylo odhadnuto, že neutrin ze Slunce by mohl proniknout olověným plátem táhnoucím se od Země k nejbližší hvězdě, aniž by se při tom s něčím srazil.

Nedávné vývoje v oblasti fyziky, astronomie a neurologie přinášejí nečekaný průlom v pochopení psychických a paranormálních jevů. Atomy našich fyzických těl obsahují jemnější a rychleji vibrující neutriny a neutrinům podobné částice. Tyto jemnější a rychleji vibrující částice tvoří podstatu duše, která je s naším fyzickým tělem spojena magnetickou šňůrou, která se v okamžiku smrti přetrhne. Duše se odtrhne od těla, když už tělo není schopno fungovat jako její domov.

Když se člověk důsledně věnuje mocenské meditaci, tak jeho čakry vibrují rychleji. To vyžaduje trénink, přípravu a připravenost, ale díky vyšším rychlostem, které se blíží rychlosti světla, je člověk schopen do jiných dimenzí podle libosti.

Lidstvo se v současné době nachází v nižší dimenzi. To má mnoho společného s s naší Zemí a její polohou ve vesmíru. Ve vyšších dimenzích jsou barvy, tvary, zvuky a myšlenky živější. Člověk může vidět skrze zdi a mít pocit všudypřítomnosti. Telepatie je mimořádně posílená a ostatní smysly jsou mnohem silnější a otevřenější než cokoli, co většina lidí zažila.


Zpět na stránku Informace o mysli

 

© Copyright 2003, 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457