Vytvoření astrálního chrámu


Pravidelné využívání astrálního chrámu může zvýšit účinnost vaší magie a astrální chrám má mnoho dalších využití. Astrální projekce je ideální, ale není nezbytná. Klíčem k vytvoření je hluboký meditační stav a vizualizace. Svůj chrám byste si měli postavit během rituálu, při kterém požádáte otce Satana, aby mu požehnal. Meditujte tak dlouho, jak budete potřebovat, abyste si své místo navrhli. To byste měli provést po invokaci, kdy napíšete žádost Satanovi, aby váš chrám posvětil a požehnal mu.

Chrám si můžete postavit, jak chcete. Je vaším působištěm. Představujte si nejprve vnější část vašeho chrámu. Může to být pyramida nebo jakýkoli tvar, který si vyberete, a z jakéhokoli materiálu, který si vyberete [měl by být pevný]. Projděte dveřmi. Toto je váš prostor. Vytvořte si vlastní oltář, koberec nebo podlahu, libovolné velikosti, tvaru nebo barvy. Do svého chrámu můžete přidat cokoli, co si přejete. Hořící ohnivé lampy, obrovské Bafomety, sametově červené stěny, modrá nebo černá sedadla s polštáři lemující stěny pro budoucí setkávání s démony, obrovské zlaté nebo stříbrné kadidelnice - to je jen několik možných nápadů.

Toto je vaše soukromé vnitřní místo, kde jste svobodní. Čím častěji toto místo budete navštěvovat, tím silnější bude.
Po dokončení můžete pozvat vašeho strážného démona a všechny ostatní démony, se kterými máte vztah, aby se na váš chrám podívali.

Možnosti využití vašeho astrálního chrámu:

Nejprve byste měli znát démona, se kterým se chcete setkat, a navázat s ním vztah. Zde je místo, kde s ním můžete komunikovat a klást mu otázky.

Můžete sem také jít a zaměřit se na určité problémy vyžadující psychické schopnosti nebo telepatickou komunikaci.
Chcete-li telepaticky komunikovat s jiným člověkem, jděte do vašeho chrámu v době, kdy dotyčná osoba spí, a „přivolejte“ její duši do vašeho chrámu. Udělejte to pomocí vizualizace. Když je dotyčná osoba přítomna, chcete-li ji ovlivnit, oddělte jeho/její duši, vytáhněte světelné tělo, a promlouvejte ke světelnému tělu, přičemž mu dávejte krátké příkazy v přítomném čase.

Chcete-li diskutovat o něčem důležitém, mluvte s danou osobou tak, jako by naproti vám seděla. Můžete jí také říci, že až se probudí, nebude si pamatovat danou schůzku, ale bude plnit všechny příkazy.

Pro ty z vás, kteří jste nezletilí a/nebo nemůžete provádět žádné formální obřady, je astrální chrám pro tyto účely ideální. Také ti, kteří jsou nezletilí, v něm mouhou vykonat rituál zasvěcení se Satanovi. Satan tomu rozumí a takový rituál je stejně platný jako normální formální obřad zasvěcení. Až dosáhnete plnoletosti/dospělosti, můžete to stvrdit provedením skutečného plného obřadu.


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU SATANISTICKÉHO ČARODĚJNICTVÍ

 

© Copyright 2003, 2006, 2015, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457