Aura


Všechno má auru, ať už je to živé, nebo neživé. Aura je energetické pole vytvářené vibrujícími atomy a molekulami, které tvoří veškerou hmotu. Samotný vesmír vibruje na určité frekvenci a gravitace, která vše drží pohromadě, je elektromagnetické povahy.

Aura každého z nás je stejně jedinečná jako naše vlastní otisky prstů. Žádné dvě aury nejsou stejné. Auru lze použít k ochraně, přitahování, ovlivňování, mrzačení nebo dokonce zabíjení. Toto bioelektrické pole obklopující živé bytosti lze naprogramovat pomocí síly naší mysli.
Ti, kteří jsou trénovaní a mají aktivní třetí oko, mohou vidět aury a jasně rozeznat mnoho osobních informací pouhým čtením barev, síly, velikosti a tvaru aury člověka.

Chcete-li vidět svou vlastní auru, měli byste začít tím, že se uvedete do stavu lehkého transu. Měli byste již mít otevřené třetí oko.
Držte ruku před sebou, nejlépe na tmavém pozadí. Na začátku byste měli vidět slabé čáry kolem vaší ruky a vašich prstů. Čím více se na to naladíte, jak je tomu u všeho[cvik a vytrvalost jsou zde nutné], tím lépe vám to půjde. Čím lépe budete vidět vaši vlastní auru, tím více budete schopni vidět i aury ostatních, bude vám stačit se na ně naladit. Později budete schopni vidět barvy, vrstvy a tvary.

Vnímat aury je mnohem snazší než je vidět. Mocenské meditace, když je prováděna soustavně, zvyšuje citlivost na energii. Manipulace s energií je pro kouzla a magii nezbytná. Chcete-li nahmatat vaši auru, přejíždějte jednou rukou přes druhou, nebo přes vaše předloktí. Měli byste cítit energii.
Můžete také zkoušet cítit auru přátel a rodiny, pokud mají zájem vám to umožnit. Tím rozvinete vaši dotykovou citlivost.

Abyste posílili a vybudovali vaši auru, musíte přijímat energii. Toho můžete dosáhnout pomocí mocenské meditace. Energetická meditace je vynikající pro dobíjení vaší aury.
Hatha [physical] jóga a Tchaj-ťi také pomáhají posilovat a budovat auru. Obě tyto disciplíny mají také tendenci vyrovnávat energie aury.

Čištění aury je mimořádně důležité. Čistá zdravá aura posiluje imunitní systém a zabraňuje škodlivým energiím, aby napadaly tělo. Téměř všechny škodlivé entity jsou pouhým okem neviditelné. Energii, jak většina fyziků ví, lze rozložit na subatomární částice, například světlo lze rozložit na fotony. Energie vyzařovaná silnou aurou tyto škodlivé energie a entity spálí dříve, než by mohli způsobit jakoukoli škodu.

B. Vaši auru [pomocí silného bílo-zlatého světla] si musíte vyčistit po každém rituálu, který zahrnoval použití černé magie, kladení jakýchkoli kleteb, bez ohledu na to jakkoli malých, nebo po jakémkoli cvičení zahrnujícím použití negativní nebo destruktivní energie. Vaše čakry by také měli být čištěny a posilovány. To uděláte tak, že na každou z čaker umístítě intenzivní bílé světlo. To je potřeba, aby se člověk zbavil všech zbytkových negativních energií, které by mu jinak mohly škodit. Tím také zabráníte odražení energií. Vždy věnujte čištění tolik času, kolik potřebujete; nikdy nespěchejte. Prevence je vždy lepší než pozdější řešení problémů.

Silná aura dává zdraví, štěstí, charisma a energii. Lidé se slabou aurou jsou obvykle ve špatném zdravotní stavu a trpí depresemi. Naše osobní energie působí na naše okolí a řídí náš osud. Lidé, kteří mají slabou auru, jsou obvykle náchylní k smůle.

Auru lze naprogramovat pomocí hypnózy. Přečtěte si stránku o hypnóze ,abyste maximálně využili následující duchovní práce. Když pracujte s aurou a podvědomím, je třeba mít vždy 100% jasno, v každé otázce, co si přejete. V případě lásky nechceme někoho, kdo je nedostupný. U peněz nechceme, aby k nám přišly prostřednictvím tragédie. Takové věci. Při práci s myslí a duší energie jde nejrychlejší a nejjednodušší cestou, aby nám přinesla požadovaný výsledek, a pokud nepokryjeme všechny aspekty, jakákoli neusměrněná energie půjde tou nejsnažší cestou. Barvy jou při programování aury zejména důležité. Níže jsou uvedeny příklady jak můžeme efektivně naprogramovat naši auru, aby něco dělala. Nezapomeňte vaše afirmace vždy formulovat v přítomném čase, protože podvědomá mysl a duše nerozumí budoucímu času. Představujte si a prociťujte danou věc, jako by se již stala skutečnosti nyní v přítomnosti.

Například:
Chcete ve svém životě lásku:
Představujte si vaši auru, když jste v transu, čím hlouběji, tím lépe. Vdechujte energii a několikrát afirmujte v přítomném čase:
„Moje aura přitahuje mého dokonalého [milostného/sexuálního partnera, spřízněnou duši, apod.].“ Upravte afirmaci podle vašich individuálních potřeb. Afirmujte to s důrazem pětkrát až desetkrát a přitom vdechujte energii.

Abyste přilákali lásku, touhu nebo pozornost určité osoby:
Afirmujte: Programuju svou auru, aby přitahovala a působila na _________, auru. Považuje mě za velmi přitažlivého a sexuálně neodolatelného.

Chcete/potřebujete ochranu:
Vdechujte silné bílo-zlaté světlo. S nádechem ho vdechujte, aby se shromáždilo uprostřed vašeho těla a nabalovalo se stále jasněji a jasněji. S výdechem ho stále rozšiřujte. Energie by měla být stále jasnější a jasnější.
Afirmujte: Moje aura je velmi silná a neustále mě chrání.
Toto cvičení je vhodné provádět pravidelně, abyste si vybudovali silné ochranné energetické pole.

Chcete udělat dobrý dojem:
Silná aura často ovlivní ostatní, aby vám poskytli laskavosti.
Afirmujte: Moje aura působí na _______ velmi pozitivním dojmem. Pokud se jedná o pracovní pohovor, [osobu/osoby, které se mnou zítra povedou pohovor, nebo cokoli podobného]. Lidi, kteří poslouchají mou prezentaci, skupinu atd. Vždy formulujte afirmaci v přítomném čase. Podvědomí nerozumí budoucímu času a pokud jde o něj budoucí čas nikdy nenastane.

Pro odhánění nežádoucích osob:
Vdechujte světlo bílé jako Slunce. Bílé světlo odráží a odpuzuje.
Afirmujte:
„Moje aura odpuzuje, [vzbuzuje strach/děs] v _______ a drží ________daleko ode mě za všech okolností.“

Abyste se vyléčili:
K léčení je zapotřebí hodně energie. Vdechování energie ze Slunce je vynikající pro posílení vaší aury. Slunce také obsahuje všechny barvy čaker v jejich nejčistších a nejzářivějších stavech. Slunce [666] je jedním z nejsilnějších zdrojů energie. Když je člověk nemocný, dochází k nerovnováze v čakrách, které ovládají danou část těla, která je zraněná nebo nemocná. Chcete-li se uzdravit, musíte pracovat jak s barvou čakry vládnoucí dané oblasti, tak s barvou jejího protějšku, abyste nastolili rovnováhu.

Vdechujte barvu energie čakry, která ovládá zraněnou nebo nemocnou část těla, a afirmujte:
„Vdechuji __ [název barvy]__ energii, která vyrovnává mou __čakru__ a léčí mou_______.“
Po dokončení vdechujte bílou energii, abyste vyrovnali vaši auru.

S aurami ostatních můžete také pracovat a programovat je.

Po přečtení výše uvedeného byste již měli mít představu a být schopni vymyslet si vaše vlastní afirmace.

Abyste ochránili své blízké:
Obklopte osobu silným bílo-zlatým světlem. Pro silnější působení je nejvhodnější provádět tuto činnost v hlubokém transu.
Affirmujte: Kolem ______ umisťuji silnou ochrannou auru. Toto byste měli provádět pravidelně a můžete to dělat, když vaše milovaná osoba spí. Nejlépší dobou pro to je období ubývajícího měsíce [od novu do úplňku], protože energie budou sílit, jak bude Měsíc postupně více svítit. Pokud chtete, aby tato ochrana byla skutečně silná, opakujte výše uvedené každý den a afirmaci opakujte desetkrát.

Pro podněcování touhy:
Obklopte osobu silnou červenou nebo oranžovou aurou.
Afirmujte:
„_________ prožívá neodolatelnou sexuální posedlost, touhu/chtíč po mně.“ „_________ mě považuje za sexuálně neodolatelného.“ Můžete masturbovat s pomocí sexuální magie a nasměrovat energii do aury žádaného člověka. To je nejlépe začít v neděli nebo v úterý za ubývajícího Měsíce. Nikdy to nedělejte, když je Luna v celibátním znamení Panny.

Pro podněcování lásky:
Obklopte osobu silnou zelenou aurou. Při programování pociťujte silné pocity lásky.
Afirmujte:
„_______je do mě hluboce a nekontrolovatelně zamilovaná.“
„_________je mnou posedlý“, atd. Můžete zde také použít sexuální magii, jak je uvedeno výše. Tuto práci je nejlépe začít v pátek během ubývajícího Měsíce.

Léčení ostatních:
Představte si silnou bílo-zlatou auru, která obklopuje a září kolem milované osoby. Měli byste také použít barevnou energii [viz výše uvedený odstavec o léčení sebe sama].
Afirmujte: Do aury ______ vkládám silnou léčivou energii; Tato energie účinně bojuje proti _______ a navrací mu/jí jeho/její dokonalé zdraví. V případě vážného onemocnění může být nutné toto opakovat často, každý den. Léčení druhých může být nesmírně vyčerpávající. Pokud jste nezkušení, je nejlepší dělat léčení na dálku. Přímý kontakt jako za použití čaker ruky, kdy se energie aplikuje přímo na postiženého, může být nebezpečný. Léčitel může omylem vstřebat nemoc. Chcete-li provádět tento typ přímé práce je třeba mít silnou auru a pracovat na jejím důkladném vyčištění po každém léčebném sezení. Energie Slunce je pro tento účel nejúčinnější.

ČERNÁ MAGIE A ZABÍJENÍ.

Zabíjení:
Nejlépe je to udělat v době, kdy viník spí. Dejte černou auru kolem dotyčné osoby, protože tím připravíte její vlastní auru na to, aby absorbovala ničivou energii. Poté, co to uděláte, můžete ventilovat vaši nenávist. Nezapomeňte si znovu a znovu s citem představovat, přesně jak chcete, aby dotyčná osoba zemřela.
Afirmujte:
Umisťuji mocnou destruktivní auru kolem______, která nepřetržitě pracuje na jeho/jejím usmrcení. Toto je nejlépe začít v sobotu nebo v úterý během ubývajícího Měsíce. Nezapomeňte si vyčistit auru a čakry po každé práci.

Abyste způsobili smůlu a/nebo škodu:
Pokud je vaše vlastní aura dostatečně silná, mělo by stačit jen sedět a přemýšlet o tom. Zjistila jsem, že je důležité představovat si konkrétní neštěstí opakovaně, uvolněně, ale rozzlobeně.

U všech prací černé magie závisí výsledek na síle vaší aury. Aura oběti musí být slabší než aura čaroděje. Pokud je aura oběti silnější, mohlo by se kouzlo odrazit, protože silnější aura přirozeně odráží negativní energii. Někteří lidé mají prostě přirozeně silnou auru. To může pocházet z minulých životů. Pokud má osoba na kterou cílíte přirozeně silnější auru, budete schopni cítit odpor. Dejte si na čas při budování vaší vlastní aury, než se pustíte do jakéhokoli druhu černé magie.

Pro informace o barvách aur klikněte zde


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU SATANSKÉ MOCENSKÉ MEDITACE

 

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457