Magické/kabalistické čtverce: Jak je správně používat


Již mnoho let se někdy setkávám s používáním „kabalistických čtverců“, někdy nazývaných „magické čtverce“. Pravdou je, že stejně jako téměř všechno ostatní z oblasti okultismu, pochází z Dálného východu.

Je smutné, že kvůli masivnímu ničení duchovního poznání byla pravá metoda pro jejich použití zničena a zkažena. Vzhledem k několika různým zdrojům, každý z nich předkládal chabé vysvětlení těchto mocných čtverců a jak je správně používat. Zkažený západní okultismus dává návod k vzatí čísel a jejich převedení [podle hebrejské verze numerologie] do jejich verzí „sigilů“.

Jiné zdroje z knih o mantrách [od autorů z Dálného východu] uvádějí, že je třeba „nakreslit planetární čtverec na kus papíru a nosit ho s sebou“. Další zdroje do značné míry opakují tyto dva příklady. Je do očí bijící, že toto nejsou správné způsoby jejich užití.

28.11.2010 mi démoni dali skutečný vzorec pro použití těchto mocných čtverců. Za prvé se jim říká „kabalistické čtverce“. Nyní většina z vás ví, že PRAVÁ kabala je pro využití zvuku a vibrací k invokaci určité energie a/nebo k dosažení určitých žádoucích výsledků v hmotném světě. Obě výše uvedené informace z populárních zdrojů jsou tedy zjevně nesmyslná vysvětlení, která se snaží nahradit ztrátu skutečného duchovního poznání. Při studiu z východních zdrojů jsem zjistila, že tyto čtverce jsou obsaženy ve knihách, které obsahují mantry [mantry jsou slova moci], ALE nejsou v nich žádné skutečné návody, jak je účinně používat. Je jasné, že některé mantry se mají recitovat x krát po určitý počet dní a tak dále. Jde o to, že právě toto kabalistický/magický čtverec odhaluje.

Kabalistický/magický čtverec odhaluje určitou posloupnost recitace specifické mantry. Tyto práce jsou nejsilnější, jaké jsem kdy dělala, a nejsou určeny pro ty, kdo s meditací teprve začínají. Mohou vyvolat extrémní množství energie, zejména v čakře, kterou daný čtverec představuje. Všechny vaše čakry by měly být otevřené, po provedení meditací na otevření čaker ze stránky o meditaci Satanovy radosti.*

Zdá se, že energie narůstá a zhruba v polovině práce se stává mimořádně silnou. Je nutné nevynechat žádné dny v práci, protože byste tím zničily celou práci a museli byste začít znovu. Je také velmi důležité, abyste byli přesní a precizní v počtu opakování pro každý den.

Například:
Při použití kabalistického čtverce Slunce bychom chtěli odříkat mantru pro Slunce šest set šedesát šestkrát, protože to je celkový součet čísel čtverce Slunce. Mantra by se odříkávala/vibrovala několikrát po dobu 36 dní, protože Slunce má 36 čtverců.


KABALISTICKÝ/MAGICKÝ ČTVEREC SLUNCE PRO POSÍLENÍ ČAKER, POSÍLENÍ OSLABENÉHO SLUNCE A PRO POMOC V OBLASTI ZDRAVÍ A CELKOVÉHO DUCHOVNÍHO POKROKU SOUVISEJÍCÍHO SE SLUNCEM

Stejně jako na obrázku pro čtverec Slunce na vpravo, začnete první den vibracemi mantry 31krát pro tento den. Začínáte v pravém dolním rohu čtverce a postupujete zprava doleva, pak přejděte zleva doprava v dalším řádku, jak ukazují šipky.

Následující den byste měli odříkat konkrétní sluneční mantru, kterou používáte, celkem 2krát; další den 4krát a tak dále, dokud nedosáhnete šestého dne, kdy byste mantru vibrovali celkem 36krát a sedmý den byste přešli na bezprostředně vyšší řádek a vibrovali byste mantru 25krát, pak následující den 29krát a tak dále, přičemž 36. den byste skončili na čtverci 1, kde byste mantru vibrovali mantru pouze jednou, jak je uvedeno ve čtverci.


KABALISTICKÝ/MAGICKÝ ČTVEREC SLUNCE PRO MATERIÁLNÍ ÚSPĚCH, PROSPERITU A POZEMSKÉ NEDUCHOVNÍ] ZÁLEŽITOSTI
Pro materiální úspěch, prosperitu a pokrok v pozemském [neduchovním] životě, by se měla recitovat mantra recitovat shora dolů, jak je uvedeno v příkladu čtverce Slunce vlevo. První den byste měli začít vibrací mantry 1krát pro tento den. Začínáte v pravém horním rohu čtverce a postupujete shora dolů - 1, pak další den 30, třetí den 24, čtvrtý den 13, pátý den 12, šestý den 31, pak další den postoupíte na další řádek, jak znázorňují šipky 2, další den 26 a tak dále, a skonříte 36. dnem ve čtverci s 6, kde byste vibrovali mantru 6krát podle pokynů ve čtverci. V pokračování příkladu pro použití

Slunečního čtverce, chtěli byste začít s mantrou, když je Slunce silné, a to v jeho povýšeném znamení [Beran] nebo v domovském znamení Lva. NIKDY neprovádějte žádné sluneční rituály nebo práci, když je Slunce ve znamení Vah [znamení jeho pádu] nebo Vodnáře [znamení jeho exilu]. Všechny solární rituály a práce pro Slunce by měly být zahájeny v neděli [den Slunce] a v hodinách Slunce. Hodiny Slunce můžete zjistit po stažení programu Chronos, který je nenahraditelný.

Práce se sluncem by měla být v ideálním případě zahájena za denního světla, když je Slunce vysoko na obloze a silné, například mezi 10:00 a 14:00 [2 odpoledne], pokud je to možné.

Každý den by se měla recitovat mantra vybraná pro Slunce v hodinách Slunce.

Jedná se o standardní sanskrtské mantry, které se používají již tisíce let. Energii byste měli pocítit téměř okamžitě.

Po ukončení vibrací, pokud pracujete na hmatatelné prosperitě [neduchovních] cílech, tak je důležité, abyste zvýšenou energii nasměrovali vyslovením afirmace několikrát a zároveň si představujte svůj cíl v přítomné realitě a přítomném čase.

Tyto práce by měly být provedeny, a to jak duchovní, tak materiální, před a během těžkých tranzitů Saturnu, aby se posílily zasažené planety a také aby se kompenzovalo neštěstí způsobené Saturnem.


*I když některé texty a nauky tvrdí, že třetí čakře vládne planeta Mars, tak my s tím nesouhlasíme. Důvodem je to, že kořenová [Bija] mantra/vibrace pro třetí čakru byla vždy RA/RAM, což je variace "RA" jako AMON RA, egyptský bůh Slunce. Slovo „Bůh“ je také označením pro čakry.


KLIKNĚTE ZDE PRO REJSTŘÍK PLANETÁRNÍCH ČTVERCŮ

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU SATANSKÉ MOCENSKÉ MEDITACE

 

© Copyright 2011, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457