Satanské léčení


*Nezapomeňte kliknout na odkaz týkající se uzdravování blízkých v dolní části stránky.

Před několika lety se mnou Otec Satan mluvil o léčení. Měla jsem problém a on mi tehdy řekl: „Nejsi dost silná.“ Měla jsem vedle sebe těžkou rádiovou stanici a on mi řekl příklad: „Zkus pohnout tím rádiem pomocí listu papíru.“ Papír by se samozřejmě zmačkal.

Abyste mohli účinně léčit, musí mít vaše duše sílu. Toho dosáhnete důslednou mocenskou meditací.

Jakmile je vaše duše dostatečně silná, tak je léčení mnohem snazší.

Než budu pokračovat, chci říci, že každý, kdo je v péči lékaře, nebo užívá léky, NESMÍ přestat užívat žádné předepsané léky, nebo přestat s léčbou, antibiotiky apod., dokud k tomu nedostane povolení od licencovaného lékaře. Nejsme křesťané! Antibiotika ZACHRAŇUJÍ ŽIVOTY!
Já sám jsem osobně velmi vděčná za moderní lékařské technologie. Schopnost léčit se pomocí vlastních sil je velmi pokročilá a vyžaduje zkušenosti. Pokud se vám nelíbí rada jednoho lékaře, pak se zeptejte na názor jiného lékaře, ale nespoléhejte se výhradně jen na léčení pomocí sil vaší mysli a neodpírejte sobě nebo jiným lidem ve vaší péči, například dětem nebo zvířatům, řádné a včasné odborné lékařské ošetření. Nikdy nepřestávejte brát žádné léky, ani neměňte předepsané dávkování, pokud vám to nedovolí váš lékař.


Abyste se mohli léčit, měli byste již mít zkušenosti s používáním kouzel a magie.

1. Ujistěte se, že jsou vaše čakry správně srovnané.. Tím je zajištěno, že se k nim dostane potřebná energie. Nemoc se obvykle projeví v duši/astrálním těle dříve, než se její příznaky objeví ve fyzickém těle. Téměř vždy je to způsobeno špatnou cirkulací energie/chi k orgánu/orgánům nebo přerušení dráhy v důsledku nehody nebo zranění.

2. Postiženou část byste měli začít čistit tak, jak při čištění vaší aury. Čištění nemocné části byste měli opakovat několikrát denně bezprostředně před aplikací léčivé energie.

3. Základem pro léčení většiny problémů je získání a usměrnění energie a její vysílání do postiženého orgánu a zároveň při jejím programování. Když silně CÍTÍTE svou energii, tak ji prostě nasměrujte do nemocné/postižené části vašeho těla. V průběhu dne můžete také svou energii stále směrovat a vizualizovat si bílo-zlaté světlo, které osvětluje daný orgán a při tom zopakovat vaší afirmaci. To lze provádět zlehka, jako doplněk k formálnější práci v kroku 2.

4. Druhý krok je třeba opakovat několikrát denně, dokud není léčení dokončeno.

5. Léčení lze provádět také pomocí run. Vibrace mají mimořádně silný vliv na získávání a posilování energie.

6. Musíte VĚDĚT, že to funguje, a nemít žádné pochybnosti. Jinými slovy, věřte ve své schopnosti.

7. Nezapomínejte, že afirmace musí být vždy v přítomném čase. „__(nemoc)__ opouští mé tělo (nebo nemocný orgán), a to zcela a permanentně. Můj________ je silný, zdravý a normální ve všech ohledech.“

8. Buďte otevření. Mnohokrát nás práce přivede k určitým potravinám nebo k tomu, co potřebujeme k uzdravení zdravotních problémů. Může to přijít různými způsoby.

Chcete-li uzdravit milovanou osobu, nasměrujte do ní bílo-zlaté zářivé světlo jako Slunce a naprogramujte ho.

Základem a cílem duchovního satanismu je poznání a použití těchto znalostí pomocí našich vlastních sil. Několikrát jsem se setkal se situací s domácím mazlíčkem, který trpěl život ohrožující poruchou, která se vyskytla z ničeho nic. V té době jsem neměla peníze na veterináře. Otec Satan přišel za mnou. Stál za mnou a položil mi obě ruce na ramena a řekl mi, abych do ní „vdechovala“ energii. Představovila jsem si energii jako bílo-zlaté světlo a rozzářila ji jím, tak zářivě jako Slunce, a vyslovila afirmaci: „______ je zdravá, v bezpečí a chráněná ve všech směrech.“

To jsem udělala dvacetkrát. Otec Satan mi řekl: NE, udělej to 200krát. Také mi řekl, že bude muset podstoupit operaci a že mi na to sežene peníze. Začala jsem plakat. Řekl mi, abych neplakala, protože to by znamenalo nedostatek víry.
Energie, kterou jsem do ní vložila, ji stabilizovala. Musela jsem to udělat znovu a krátce nato jsem měla peníze na operaci, která byla velmi drahá. Operaci podstoupila a nyní je v pořádku.

LÉČENÍ MILOVANÝCH OSOB

LÉČENÍ POMOCÍ SLUNEČNÍ ČAKRY.

ZŮSTAT ZDRAVÝ & CHRÁNĚNÝ

DŮLEŽITÉ INFORMACE O SATANSKÉM LÉČENÍ

MINUTOVÁ LÉČBA: TAJEMSTVÍ UZDRAVENÍ PRAKTICKY VŠECH NEMOCÍ


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU SATANSKÉ MOCENSKÉ MEDITACE

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU SATANISTICKÉHO ČARODĚJNICTVÍ

 

© Copyright 2007, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457