Spiritistické tabulky


Spiritistické tabulky jsou vynikající pro kontaktování a komunikaci s démony a duchy. Dávám přednost práci s nimi o samotě, protože další osoba je rozptýlením a zabraňuje skutečnému důvěrnému kontaktu duchem, kterého kontaktujete.

Pro ty z vás, kteří s tím začínají, se ujistěte, že deska leží na zcela rovném povrchu. Při používání spiritistické tabulky je důležité, abyste se dostali do transu.
Lehce položte konečky prstů na obě strany. planžety. Brzy začne jemně táhnout. Uvolněte se a nechte ji pracovat. Může to trvat několik minut, než se to rozjede. Důležité je, aby vás nic nerozptylovalo a nikdo vás nerušil.

Moje zkušenost je taková, že se dostávám do transu. Jako když při věštění nebo vyvolávání duchů zemřelých, je všechno ostatní v místnosti zablokováno. Mé celkové soustředění je upřené jen na desku. Je to něco jako aura kolem všech okrajů desky a moje pozornost je na ni zcela zaměřená a nic jiného mimo ni pro mě v tu chvíli neexistuje. To je jen moje vlastní zkušenost, všichni jsme jiní, takže některé vaše vlastní zkušenosti se mohou lišit.

Čím dál tím víc zjišťuji, že čím vyšše postavený démon, tím více energie cítíte. Mám démona, který je mi blízký, a včera večer jsem s ním mluvila pomocí tabulky. Nepamatuji si, jak dlouho jsem desku používala. Bylo to docela dlouho. Požádal mě, abych něco konkrétního řekla nahlas. Když jsem to udělala opravdu jsem cítil, jak se uvnitř mě rozhořela silná energie, jako plamen.

Když jsme ve velmi úzkém kontaktu s démony nebo je vyvoláváme, můžeme cítit jejich energii. Moje kůže je stále citlivá, jako při horečce nebo spálení od slunce, jen bez bolesti, dokonce i dnes ráno. Démonická energie je elektrizující. Satanova energie je jiná, jak jistě mnozí z vás zažili během rituálů a po nich. Je uklidňující a krásná.

Démoni k nám přicházejí prostřednictvím telepatie a astrální projekce. Je to má zkušenost, že démoni se astrálně promítají jinak než lidé. U lidí můžete vidět spojující vlákna, a když odejdou, zase se rychle odpojí. V knihách se píše, že provazy spojující duši s tělem jsou stříbrné. Ty, které jsem viděla při jedné zkušenosti, byly měděné. Nikdy jsem neviděla tato vlákna u démonů, ale vím, že ti výše postavení fyzicky existují v jiném světě. Existují démoni, kteří mohou zůstat s námi po veškerý čas, aby nás chránili. Tito démoni jsou menší, protože jsou v jejich duchovní podobě.

Čím častěji budete používat spiritistickou tabulku, tím lépe se vám s ní bude pracovat. Když si vytvoříme blízký vztah s démonem, stačí, když se na ně naladíme a oni obvykle přijdou za námi. Démoni nám mají pomáhat v duchovním pokroku.

Každý z nás je individuál a má trochu jiné zkušenosti s používáním spiritistické tabulky a přijímáním vzkazů:

1. Automatická metoda: V tomto případě se planžeta pohybuje automaticky, bez nutnosti toho, aby operátor věděl, co se duch chystá říct. Zprávy v cizích jazycích, a to i v jazycích, které operátor nezná a nikdy předtím je neslyšel. Pokud se tak stane, je důležité si to zapamatovat a zprávu si zapsat na papír.

2. Inspirativní metoda: V tomto případě jsou zprávy předávány v podobě jakoby přemýšlení nahlas ve vaší mysli. V tomto případě člověk prakticky předem ví, co se mu duch chystá sdělit. Častým opakováním se tato komunikace vnuknutím stane pasivním nasloucháním. Člověk bude vnímat zprávy ze své mysli nebo z vnějšku. Je to něco jako diktování, v tom smyslu, že slova přicházejí do vaší mysli a pak vaše ruce pohybují planžetou.

3. Intuitivní metoda: Při této metodě máte pocit, jako byste s planžetou pohybovali sami. Jakékoli otázky budou zodpovězeny okamžitě. Planžeta hláskuje slova a věty při plném vědomí, aniž by operátor cokoli slyšel nebo byl nějak inspirován.

Metody mohou být také smíšené, například napůl automatické a napůl inspirativní nebo všechny dohromady. Která z metod bude u vás dominantní, poznáte pouze po delší době praxe. Každá z metod je dobrá a spolehlivá za předpokladu, že ji používáte poctivě a upřímně. Cvičení dělá mistra!*

Jednu věc bych si zde přála dodat. Spiritistické tabulky mohou být otevřené čemukoli a všemu. Je pravda, že někteří lidé měli špatné a/nebo nepříjemné zkušenosti. Vězte, že ne všichni duchové jsou přátelští nebo na Satanově straně. Pokud se vám stane, že přijdete do kontaktu s negativní bytostí, ukončete sezení se spiritistickou tabulkou a na tuto entitu již nemyslete. Pokud máte strážného démona/démonku, přivolejte ho a požádejte o pomoc při zbavení se této negativní entity.

Normálně spiritistické tabulky nepředstavují žádný problém a jejich používání je bezpečné. Nikdo by se neměl bát. V případě negativní entity platí, že čím delší je kontakt, tím více může entita zasahovat do vašeho světa. Několik členů spolku Satanova radost uvedlo, že se vždy ptají každé entity, zda patří k Satanovi. Nepřátelští duchové neodpoví a obvykle sami odejdou. Po provedění zasvěcení se Satanovi máme jeho ochranu, když rozvijíme naši moc a duchovní poznání. To zahrnuje i práci se spiritistickými deskami. Jako u všeho ostatního platí,že na prostředí, ve kterém s tabulkou pracujete záleží.


________________________________________
Reference:

* Brána k opravdovému zasvěcení, Franz Bardon © 1956 (původní vydání)


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU SATANISTICKÉHO ČARODĚJNICTVÍ

 

© Copyright 2002, 2005, 2015, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457