Používání a posilování černého zrcadla


Scrying (hledění do zrcadla) může být užitečným prostředkem pro kontakt s démony a duchy, pro předpovídání budoucnosti a pro získávání odpovědí na otázky. Černé zrcadlo je pro tyto účely ideální. Tradičně se při výrobě zrcadla používal obsidián, ale stejně dobře funguje i níže popsaný způsob.

Cyklus úplňku je nejvhodnějším obdobím pro vytvoření černého zrcadla, protože Měsíc vládne třetímu oku a psychice. Jako základ může posloužit jakýkoli rámeček pro fotografii. Vezměte sklo z rámu fotografie a jednu jeho stranu natřete černým emailem. Pravděpodobně budete muset použít několik vrstev barvy. Olejové emaily jsou trvanlivé, ale jejich zasychání může trvat dlouho. Nezapomeňte nechat sklo před vložením zpět do rámu zcela zaschnout.

Náhradou za černé zrcadlo může být tmavá miska s černou tekutinou nebo lesklý černý předmět, dost velký, aby jste se na něj mohli soustředit. K dispozici jsou také černé křišťálové koule. Zjistila jsem, že běžná každodenní zrcadla fungují ve slabě osvětlené místnosti [ideální je zde světlo svíček]. Níže uvedený posilující rituál je pro pokročilé meditující a je velmi účinný. Pokud nejste pokročilí, tak můžete s úspěchem používat černé zrcadlo a počkat, až budete zkušenější před provedením posilujícího rituálu.

Posilující rituál:

Během úplňku jděte pokud možno ven, na nějaké místo, kde máte trochu soukromí. Uveďte se do mírného transu; vdechujte energii z Měsíce do svého třetího oka a při výdechu vibrujte "Inanna" E-E-E-E-E-N-N-N-N-N-N-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-N-N-N-N-N-A-H-A-H-A-H-A-H soustřeďte se, abyste to cítili ve svém třetím oku. Udělejte to třicetkrát a pak zhuštěte energii z Měsíce ve svém třetím oku a cirkulujte ji do své sluneční čakry a zpět do svého třetího oka devětkrát. Zakončete s energií uloženou ve své sluneční čakře. Umístěte papír nebo pergamen se sigilem bohyně Astaroth na horní stranu černého zdrcadla a společně je položte na oltář, pokud ho máte. Astaroth je bohyně proroctví.

Na čistý list papíru napište následující modlitbu:

Vyslyš mě, Pane Satane, žádám ve tvém jménu, aby tvé síly poskytly prorocké síly tomuto zrcadlu; abych mohl použít toto magické médium ke kontaktování jakýchkoli démonů, které bych mohl vyvolat, abych do něj mohl hledět k odhalení tajemství a vědomostí, které jsou mi neznámé.
Ve jménu Satana/Lucifera žádám bohyni Astaroth, aby udělila požehnání síly proroctví a všechny s ním spojené síly tomuto zrcadlu. O to vše žádám ve tvém jménu, Pane Satane. Tak se stalo.

Na vrcholu rituálu odříkejte modlitbu nahlas a po skončení ji zapalte v plameni černé svíce na levé straně vašeho oltáře. Hořící papír položte do ohnivzdorné misky, aby shořel.

Nyní vezměte energii uloženou ve vaší srdeční čakře a uvolněte ji do zrcadla, tím že ji vydechnete - vibrujte g- g- g-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh Vibrace se provádí s tvrdým G jako v anglickém slově "Get" bez "t". Základna vašeho jazyka by měla být co nejblíže k zadní části vašeho hrdla, když vibrujete runu Gebo. Gebo je runou bohyně Astaroth a používá se při práci se silami srdeční čakry. Srdeční čakra ve tvaru joni je neutrální a je spojnicí. S každým výdechem vibrujte energii do svého zrcadla. Vizualizujte si energii, jak vstupuje do zrcadla. Měla by mít indigovou [modrofialovou] barvu [může být trochu zelená nebo mít její nádech] a s každým výdechem nabývá na intenzitě. Měli byste být schopni posoudit, kdy je zrcadlo plně posíleno a cítit energii jak vás opouští.

Použití zrcadla:
Umístěte zrcadlo tak, aby bylo v pohodlné výšce. Měli byste při věštění sedět pohodlně. V místnosti by mělo být ticho a tlumené osvětlení, nejlépe se světlem svíček. Neměly by vás rušit žádné vnější vlivy.

Chcete-li zahájit věštění, tak vstupte do transu a představte si, že zrcadlo je černá tekutá voda, černá jako studna. Upřete pohled na zrcadlo. Zrcadlo se nakonec rozjasní na šedou barvu a začnou se v něm tvořit obrazy mraků. Buďte trpěliví, neboť schopnost vidět obrazy duchů a událostí se dostaví s praxí.

Před invokací démonů nebo duchů s pomocí vašeho zdrcadla, je nejlepší se s ním nejprve seznámit. To samé platí pro jeho použití v jakémkoli vážnejšímu veštění.Zpočátku téměř každý vidí mraky. To je normální a pozitivní znamení. S praxí a vytrvalosti se člověk posune k vidění dalších vizí, které se mu vyjeví náhodně. Tyto vize budou nekontrolované.

Se zkušenostmi bude člověk schopen vyvolávat vize podle libosti. Adept může zažít vize, které zahrnují všech pět smyslů, když se dívá do zrcadla. To může vyžadovat určitý čas, vytrvalost a praxi. Démoni se mohou hledícího člověka dotknout, vést s ním dlouhé rozhovory a komunikovat s ním na osobnější úrovni. Vize mohou začít existovat i mimo zrcadlo a ze všech stran věštce a obklopovat ho.

Pokud se zrcadlo nepoužívá, mělo by být zabaleno do hedvábí, aby jeho energie neunikala. Mělo by být uloženo na bezpečném místě, kde ho ostatní nebudou rušit. Energii je třeba jednou za čas doplnit. Budete muset umístit zrcadlo do okna nebo za dveře za úplňku, aby absorbovalo lunární energie. Za tímto účelem vdechujte energii z Měsíce do své srdeční čakry nebo do třetího oka a vydechujte ji do zrcadla z vašich čaker rukou. Pokud jste otevření, tak svým třetím okem uvidíte, a ucítíte, kdy je zrcadlo plně posíleno, a vycítíte, kdy potřebuje znovu dobít.


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU SATANISTICKÉHO ČARODĚJNICTVÍ

 

© Copyright 2002, 2005, 2006, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457