Magické vlastnosti barev


Černá
Černá barva pohlcuje, skrývá a vytváří zmatek a chaos, nové začátky, poznání skrytých věcí, schránka světla, jedna z nejmocnějších barev. Černou používejte pro sebeovládání, vytrvalost a trpělivost. Černá je také dobrou barvou pro vnesení nesouladu a zmatku mezi nepřátele. Lze ji použít také pro ochranu, svazování negativních sil, rozbíjení překážek a bloků, zvrácení a rozbití negativních myšlenkových forem. Nejlépe se uplatní při působení na ostatní.

Černá vládne kořenové čakře, planetě Saturn, živlu země a v původních náboženstvích znamenala nové začátky. V satanistické alchymii představuje černá barva krok meditace prázdnoty a transformaci.

Modrá
Pravdy, moudrost, ochrana, vnitřní klid, věrnost, okultní síla a expanze. Jupiter vládne královské modři - štěstí, expanze, hojnost, cestování na dlouhé vzdálenosti, vyšší vzdělání, právní záležitosti, daně, (použijte spolu se zelenou) investice, nadace, prosperita a příležitosti. Duchovno, vyvolávání démonů, léčení, inspirace, oddanost, klid, upřímnost a pravda, věrnost, vnitřní klid, poznání a moudrost, harmonie v domácnosti, okultní síla a expanze. Modrou lze také použít v kouzlech, kdy je barva použita na ostatní a směrována k podněcování deprese, smutku, beznaděje, nedostatku soucitu, chladu a sklíčenosti.

Modrá vládne krční čakře. Modrá patří vodnímu živlu.

Zlatá
Velké štěstí, intuice, porozumění, věštění, rychlé štěstí, finanční výhody, (Věřím, že zlato přitahuje větší částky peněz. Použijte zelenou s třpytivě zlatou při meditaci pro získání peněz) Zlatá se používá pro léčení, štěstí, autoritu, pověst, čest a osobní moc. Zlatou používejte pro důvěru, slávu, úspěch v hazardních hrách, potěšení, zajištění popularity/charismatu, posílení zdraví a vitality, léčení, ochrana, úspěch a magická moc.

Zlatá je jednou z nejsilnějších z barev. Satan má zlatou auru. Zlatá je barvou Slunce a patří k živlu ohně. V satanské alchymii zlato představuje zdokonalení duše. Obě barvy, zlatá i bílo-zlatá se objevují všude ve staroegyptských hieroglyfech, chrámech a pyramidách. Zlato je barvou bohatství a moci.

Zelená
Peníze, plodnost, hojnost, materiální zisk, bohatství, léčení, komunikace s duchy přírody, protizánětlivá. Venuše vládne zelené barvě - lásce, milování, (láskyplné lásce; červená barva je pro chtíč/sex), věrnost, usmíření, kráse, mládí, přátelství, přitažlivosti, harmonii, finančnímu zisku, zvýšení výdělku, společenským funkcím, majetku, bohatství, požitkářství, potěšení. Dobrá pro začátky a růst. Venuše vládne zelené barvě - hojnost, plodnost, úspěch, všeobecné štěstí, harmonie, nesmrtelnost, štědrost, materiální zisk, obnova, manželství, rovnováha a léčení. Zelená může také podněcovat žárlivost, chamtivost, podezíravost, zášť, choroby, nemoci a disharmonii, pokud je použita na druhé a je adekvátně směrována. Zelená vládne srdeční čakře.

Indigová [Modrofialová]
Meditace, psychické schopnosti, telepatie, čtení myšlenek, komunikace s duchy, vstřebávání znalostí telepaticky. Měsíc vládne indigové barvě. Indigová patří živlu kvintesence/éteru/ducha. Indigová vládne třetímu oku, spolu se stříbrnou a bílou barvou a šesté čakře.

Oranžová
Kreativita, nadšení, energie, výdrž, a je to silná barva pro velké změny. Oranžová pomáhá s přizpůsobivostí, přitažlivostí, náhlými změnami, stimulací, nadšení, kreativitou, energií, získáním kontroly, změnou štěstí a podněcováním spravedlnosti. Oranžové barvě vládne Slunce. Oranžová vládne tvůrčí/sexuální čakře (druhé čakře) a je živlu ohně.

Fialová
Psychické schopnosti, moudrost, věštění, odstraňování kleteb, léčení, psychická práce, obchodní úspěch, ovlivňování lidí u moci. Silná barva pro práci s energiemi, které může být obtížné zvládnout. Při aplikaci na ostatní může být použita k podněcování tyranie, zneužívání moci, idealismu a ovlivňování lidí, kteří nad vámi mají moc. Vhodná k podněcování smutku a zrady u druhých. Jupiter vládne fialové barvě. Fialová vládne korunní čakře.

Červená
Energie, vášeň, hněv, vznětlivost, chtíč, síla, chrání před psychickými útoky. Mars vládne červené barvě - pomsta, hněv, čistý sexuální chtíč a fyzické uspokojení, odvaha, rozhodnost, jednání s nepřáteli. Červená se používá k podněcování nehod, požárů a zranění. Červenou lze také použít pro sebevědomí, atletiku, sílu, vytváření magické energie pro černou magii, (Dobré pro posílení sebe sama před praktikováním černé magie) a vyvolání intenzity. Podněcuje chtíč, energii, sílu, sexuální energii, dynamiku, vášnivou lásku, fyzickou touhu, odvahu, sílu vůle, atletiku (zejména soutěživost) a vitalitu. Při použití v černé magii, červená, na rozdíl od černé barvy, vyvolává náhlé útoky, nehody, krveprolití, násilí a nenávist. Červená může být také použita k podněcování válek, anarchie a krutosti. Červené barvě vládne Mars. Červená patří živlu ohně. Obě barvy, červená i černá, vládnou kořenové čakře.

Stříbrná
Rozvíjí psychické schopnosti, neutralizuje situace, odpuzuje destruktivní síly, pracuje se silami ženských božstev. Měsíc vládne stříbrné barvě - domovu a nejbližšímu okolí, představivosti, paměti, psychickému vědomí/snům, duchovnosti, meditaci. Pro meditativní/hypnotické věci související s duchovnem. Luna vládne stříbrné barvě. Stříbro vládne třetímu oku.

Bílá
Multifunkční barva, vyrovnává auru, protože všechny barvy vyzařují z bílého světla. Dodává energii, ochranná, povzbuzující, inspirující, ničí destruktivní energie, čistí auru. Poskytuje ochranu při aplikaci a směrování na ostatní. Měsíc vládne bílé barvě. Bílá vládne třetímu oku spolu s indigovou a stříbrnou barvou.

Žlutá
Žlutá je barvou intelektu, počítačů, komunikace, zvuku, videa, televize, elektroniky, knih a literatury. Žlutá barva vládne sluneční čakře vůle. Vládne jí planeta Merkur - žlutá může být použita pro složení zkoušek, zlepšení kondice mysli, pro hlubší soustředění, duševní sílu, lepší schopnost učení, řeč, psaní, publikování, mediální záležitosti, pomluvy, drby, interview, bratry, sestry, sousedy, krádeže, všechny oblasti studia a komunikace, také pro astrální projekci, překonávání závislostí a odbourávání návyků. Vhodná pro přátelství, představivost, kreativitu (oranžová barva je silnější pro kreativitu), inspiraci a charisma. Žlutá může být použita k podněcování nevěry, zbabělosti, úpadku, nemoci, umírání, šílenství a nedůslednosti u druhých.

Žlutá barva patří živlu vzduchu. Žlutá vládne sluneční čakře.

Šedá
NIKDY NEPOUŽÍVEJTE ŠEDOU BARVU NA SEBE! Šedá barva je barvou nemoci a špatné energie. Šedá barva opakovaně aplikovaná na auru nenáviděného člověka může způsobit jeho pomalou smrt, pokud je k tomu naprogramována.


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU SATANISTICKÉHO ČARODĚJNICTVÍ

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU SATANSKÉ MOCENSKÉ MEDITACE

 

© Copyright 2005, 2006, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457