Provádění rituálů venku


Provádění rituálů a magie pod širým nebem má své opodstatnění. Země působí na posílení vnitřní energie a schopností člověka. Mělo být vybráno klidné místo, kde člověk nebude rušen. Použití kyvadélka k nalezení oblasti je také nápomocné. Člověk by měl být zběhlý v zacházení s kyvadélkem, protože může dávat „nepřesné“ odpovědi méně zkušeným jednotlivcům.

Chcete-li použít kyvadélko, otevřete si mapu oblasti, kde chcete kyvadélko použít, a namiřte tužkou, perem nebo čímkoli jiným na určitá místa na mapě a zeptejte se kyvadélka, zda by konkrétní místo podporovalo vaši činnost, nebo ne. Můžete se také kyvadélka zeptat, kde jsou nejsilnější zemské energie. Vezměte kyvadlélko na místo a projděte se kolem. Pokud jsou přítomné intenzivní zemské energie, kyvadélko začne kroužit. Nad opravdu silnými místy bude téměř kroužit tak rychle, že se začne točit.

Kamenné kruhy jsou ideální pro posílení zemských energií a jako místo, kde si můžete vybudovat své psychické energie a síly. Důležitá je barva kamenů (viz. kapitola o barvách). Použití hnědých kamenů zesílí zemskou energii, která má být směrována do vaší práce. Hnědé kameny také posílí vaše psychické schopnosti a přitáhnou zemské duchy.

Začněte tím, že si označíte oblast a rozmístíte kameny kolem ní. V kruhu by měly být také čtyři body, kde budete vzývat čtyři korunované prince pekla (a pro pokročilé mágy invokovat čtyři živly). Tyto čtyři body by měly odpovídat směrům, jako při standardním rituálu. Na těchto čtyřech bodech by měly být zapálené svíčky. Můžete do kruhu pozvat také spřátelené démony. Měli byste být schopni cítit cítit jejich přítomnost, nebo ti z nás, kteří jsou pokročilí, je vidět v kruhu s námi. Poté, co jste sestavili kruh a jste připraveni začít, je důležité, abyste vdechnuli ze země a představili si silné elektrické modré světlo, které vychází z vašich nohou do vaší ruky, v níž držíte athame. Ukažte athame, nasměrujte světlo ke špičce a vyznačte si kruh, představujte si modré světlo a obkreslete jím proti směru hodinových ručiček kruh.

Získané energie musí být zaměřeny na váš konkrétní cíl. Když dosáhnou vrcholu, shromážděte je do zářící koule nebo jiné formy, kterou si vyberete, a pošlete je na cestu s instrukcemi a představujte si, jak energie proniká k vašemu cíli.

Až budete hotovi, sfoukněte svíčky na severu, pak na západě, na jihu a nakonec na východě. Ukazováčkem vymažte všechno modré světlo kruhu a pohybujte se přitom ve směru hodinových ručiček plynulým, pomalým pohybem. Poděkujte svým spřáteleným démonům (pokud vás nějací doprovázeli) a rozptylte kameny.

K meditaci můžete využít také sílu kamenného kruhu. To bude působit na posílení vaši energie. Meditaci můžete provádět vsedě nebo vleže. Použijte modré světlo pro všechny vaše magické aktivity.

Satanismus je za jedno s přírodou.


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU SATANISTICKÉHO ČARODĚJNICTVÍ

 

© Copyright 2003, 2006, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457