Čarodějnictví


Satanismus je náboženstvím mysli. Téměř 100 % všech satanistů v minulosti i současných praktikovalo a vážně se zajímalo o čarodějnictví, magii a okultismus. Čarodějnictví bylo vždy synonymem satanismu. „Čarodějnice“ znamená „moudrá žena“. Kvůli pronásledování většina čarodějů a lidí praktikujících kouzelnická umění/moci mysli před lety pracovala v utajení. Čarodějnictví a okultismus jsou duchovní. Satanismus byl vždy extrémně duchovní.

Všichni bohové jsou mimozemšťané. Téměř ve všech autentických zprávách o přímé interakci člověka s mimozemšťany, vykazovali mimozemšťané pokročilé schopnosti mysli. Docházelo k telepatické komunikaci, a to dokonce i s lidmi, kteří s nimi pedtím neměli žádné zkušenosti. Levitace, telekineze, léčení, provádění výmazu mysli [kdy člověk zapomene vše, co se stalo] a další schopnosti mysli, které lidé považují za mimořádné, jsou pro většinu těchto bytostí běžné.

Čarodějnictví není ničím jiným než pokusy lidí o získání sil mysli, které nám náleží od narození. Křesťanské církve a jejich spolupracovníci po staletí dělali vše, co bylo v jejich silách, aby lidi zastrašili a odradili od snahy používat sílu, ke které mají jiné bytosti ve vesmíru plný přístup. Jediným smyslem a cílem křesťanství vždy bylo odstranit veškeré duchovní poznání a zabránit lidstvu v přístupu k silám mysli a duše, aby tato moc zůstala v rukou „několika mála vyvolených“ za účelem světovlády, kdy budou všichni zotročeni a týráni. Křesťanství lidstvo nebezpečně a záměrně drží zpátky. To nás nejen jako celek staví do vážně zranitelné a bezbranné pozici, ale také poškozuje duši, která žije z milosrdenství jiných bytostí, které mají duchovní moc.

Nepřátelští mimozemšťané, kterých je více než těch, kteří jsou přátelští k lidstvu, se na nás dívají jako na zvířata, která je možno vykořisťovat. Jejich cílem je využít energii našich duší po naší smrti pro jejich vlastní účely. Jediný způsob, jak mohou uspět, je prostřednictvím duchovní nevědomosti lidstva a nedostatku duchovní moci. To je jedním z důvodů, proč lidi důrazně nabádám, aby provedli rituál zasvěcení se Satanovi. Když se Satanovi zasvětíme, bude nás při našem duchovním pokroku chránit. Mnozí, kteří se čarodějnictvím zabývají sami a rozvíjejí jejich duši, se setkávají s katastrofou. Ta nepochází od Satana, ale od nepřítele, který využívá strachu a zloby z negativních zkušeností, aby lidi vyděsil a odradil je od získání skutečné moci. Ti, kteří dosáhnou určité úrovně, na astrálu září jako maják. Na internetu jsou černé Yahoo skupiny lidí kteří jsou sami kteří diskutují o kundalini a o dalších jevech psychického posílení a negativní zkušenosti, které tito lidé zažili jsou četné.

Před časem jsem se přihlásila k odběru několika těchto skupin a přečetla jsem si mnoho příspěvků týkajících se negativních zkušeností s astrálními entitami, záchvaty úzkosti a nežádoucími návštěvami duchů, kdy tito lidé trpěli útoky, pro které neměli žádná vysvětlení. Jedna žena po provedení kouzla trvale přišla o všechny vlasy. Jak varovala ilustrace v textu použitém ve filmu Devátá brána: „Vydejte se příliš daleko a nebezpečí na vás může sestoupit shůry,“. Toto varování je pravdivé i ve skutečnosti (pro lidi, kteří jsou sami).

Mnoho takzvaných „strašidel“ jsou ve skutečnosti mimozemšťané, včetně kyklopů, víl, elfů, skřítků a dalších. Víly, skřítci a jim příbuzní jsou živelnými bytostmi, které mají pouze jeden nebo dva živly, jež tvoří jejich duši, kdežto lidské bytosti mají těchto živlů pět: oheň, zemi, vzduch, vodu a éter. Jednoživelné bytosti jsou také zběhlé v astrální projekci a dalších schopnostech, což vysvětluje většinu „halucinací“, které zažívají ti, kdo otevřou svou mysl natolik, aby je „viděli“.

Nonkonformita je hlavní součástí satanismu. Ti, kdo se přizpůsobují, jsou ovce a nikdy nebudou mít sílu přemýšlet sami za sebe natolik, aby viděli pravdu a vyvinuli se na vyšší úroveň. Člověk se nemůže přizpůsobovat, pokud si přeje posílit své vlastní schopnosti. Člověk musí zcela poznat sám sebe, aby se mohl rozvíjet, účinně praktikovat magii a nenásledovat stádo.

Každý problém lze vyřešit pomocí správných znalostí. Znalosti také odstraňují strach a jsou klíčem k moci.


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU SATANISTICKÉHO ČARODĚJNICTVÍ

Zpět na stránku s kázáními

 

© Copyright 2003, 2006, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457