Magická evokace a invokace


Existují v zásadě dva způsoby, jak přivolat entitu nebo pracovat s energií: „evokace“ a „invokace“. Duchovní evokace je přivolání entity, ať už se jedná o démona, ducha, zesnulou osobu, elementála nebo energii, a tato bytost se objeví vně operátora. Při práci s energií je při evokaci energie vždy vně operátora a nikdy uvnitř jeho těla. Při evokaci nikdy nedochází k přímé vazbě nebo spojení.

Invokace je přijetí ducha do sebe. Bytost skutečně vstupuje do těla operátora. Příkladem je vyvolání démona, který promluví skrze operátora a používá jeho hlas ke komunikaci. Často se při tom hlas může změnit, může být hlubší, skřehotavý nebo se v některých ohledech lišit od běžného hlasu operátora. Během seancí je médium často schopno produkovat látku, tzv. „ektoplazmu“, která poskytuje luminiscenční materiál, ve kterém může být vyvolaný duch viděn. Jedná se o určitou formu invokace, protože dochází k přímému spojení mezi duchem a médiem.

Existuje mnoho různých bytostí. Jedna věc, kterou jsem se naučila, je, že v případě Satanových démonů, když do nás vstoupí, tak nám nikdy nijak neublíží. Vždycky jsme plně při vědomí a plně si daný zážitek uvedomujeme. Když skrze nás promlouvají, jsme si vědomi toho co říkají, a nikdy si nic nevynucují. Člověk nezažívá vzpomínková okna, jak to zažívají ti, kteří vzývají andělské bytosti. Andělé se často maskují jako démoni. Existují entity, které NEJSOU od Satana, a když jsou pozvány operátorem [obvykle se jedná o anděly nebo příbuzné druhy], převezmou kontrolu a způsobí škodu osobě, která je vyvolala, a jedinec nebude mít žádnou vzpomínku na danou událost. Budou mít okno a je více než pravděpodobné, že i další přetrvávající problémy.
Satan je nositelem poznání. Nemá žádný důvod způsobit, aby někdo něco zapomněl nebo měl výpadky paměti, aby něco skryl. Lidé, kteří si zahrávají s anděly a jinými astrálními bytostmi, o nichž nic nevědí, mohou tyto problémy zažívat, a pak samozřejmě díky nevědomosti a hlouposti obviňují „ďábla“.

Někteří démoni si rádi hrají. Jednou, když jsem byla v práci, mi jeden kolega ukázal fotku své přítelkyně. Cítila jsem, jak do mě vstoupil Démon a řekl mi, „do toho.“ Začala jsem ji číst. Spolupracovník byl překvapen mou přesností. Samozřejmě to byl můj spřátelený démon, který skrze mě promlouval.

Většina dostupných textů o kouzlech a magii je z důvodu nedostatku znalostí [všechny duchovní a magické znalosti byly odstraněny a vymazány křesťanskou církví], dává nejen nesprávné pokyny, ale i pokyny, které mohou být velmi nebezpečné při práci s černou magií, energií smrti a dalšími destruktivními silami k účelu pomsty za nespravedlnost.

Mezi evokací a invokací je velký rozdíl. Když invokujeme energii nebo ducha, vytváříme si spojení s danou energií nebo duchem. Je zřejmé, že pokud člověk používá destruktivní nebo smrtící energii, může to být velmi nebezpečné. Invokace zahrnuje také budování energie ve vlastní duši a její vybíjení prostřednictvím aury a/nebo čaker. To vytváří vazbu s obětí.

Většina kouzel černé magie, která se nepovedou, se nepovede kvůli chybám na straně mága. Existují i jiné důvody, proč se černá magie nepovede, jako např. že oběť má silnou auru, která je schopna odklonit negativní energii, nebo je oběť pod silnou duchovní ochranou [pokud je pod ochranou Satana, nic se ho nemůže dotknout] nebo špatné načasování ze strany mága. Mohou se vyskytnout i další důvody, ale výše uvedené jsou nejčastější.

Dokonce i bílá magie, která se týká léčení, může mágovi působit problémy, který invokuje energii před jejím použitím. Kdykoli je energie invokována, je navázáno mocné spojení. Je zřejmé, že nikdo se zdravým rozumem by se nechtěl spojit s nemocí.
Pokud mág chce získat peníze, osobní moc nebo jiné pozitivní věci, tak je invokace energie žádoucí. To platí i pro kouzla lásky a chtíče.

Při kouzlení je třeba znát rozdíl mezi invokací a evokací, protože neznalost nebo jejich záměna mohou mít za následek, že kouzlo povede k opačnému účinku nebo dojde k jiným nežádoucím následkům.

Například - evokace energie smrti: Pokročilý mág by měl tuto energii znát. Energie smrti je v márnicích, na hřbitovech, na místech, kde se bojovalo ve válkách, kde došlo k masakrům a na dalších místech smrti. Tato energie je šedá, ponurá a depresivní. Mág by se měl uvést do transu, obklopit se energií, ale NESMÍ ji přijmout do svého těla. Mág by měl energii nasměrovat pomocí své vůle a vizualizace do koule nebo jiné formy. Energie by měla být kondenzována stále těsněji do koule nebo jiné formy, aby získala sílu. Vytvořená energie pak může být rozšířena nebo zúžena podle toho, jak mág zamýšlí, aby v ní byla doručena oběti. Pokud se energie doručuje do čaker oběti, měla by být pevně zhuštěná a po vstupu do čaker oběti vybuchnout nebo se rozšířit. Pokud se má energie shromáždit a přilnout k auře oběti, měla by energie být rozšířena tak, aby obklopila celou auru. Další variace lze použít podle individuálních preferencí.


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU SATANISTICKÉHO ČARODĚJNICTVÍ

 

© Copyright 2005, 2006, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457