O kundaliní józe


Satan chtěl, abych napsala tento článek a tím se ujistila, že každý o těchto věcech bude vědět, abych ho také zveřejnila v našich online skupinách. Přejděme k věci. Téměř každý ví o tom, jak nepřítel působí skrze infiltraci, aby zničil a zkomolil duchovní poznání. Kořeny a základy pravého satanismu lze nalézt v kundaliní [HADÍ] józe. Bohužel mnoho učení bylo zamořeno postupy a praktikami, které jsou navrženy tak, aby zatraceně dobře a jistě zařídili, že každý, kdo se jimi řídí, nebude mít žádnou osobní moc. Dobrým příkladem jsou četní praktikující jógy, kteří byli indoktrinováni těmito lžemi, mnozí konkrétně v Indii, kteří nic nevlastní, žijí v přístřeší, které není o moc lepší než psí bouda, přikrývají se popelem mrtvých, nosí pouze „křesťanské hadry“ a celkově žijí smrtící existenci. Turisté, kteří navštěvují ášramy a chrámy, za pár centů věnovaných těmto ubohým žebrákům, přijímají jejich „požehnání“, které je jejich vlastní životní sílou a energií. Tyto ubohé duše jsou naplněny mnohou duchovní silou, ale nemají ponětí o tom, jak ji využít, kvůli nepříteli a učení, které je záměrně mistifikují.

Při získávání osobní moci neexistují žádná konkrétní pravidla, kromě nutnosti důsledné meditace a vykonávání nezbytné práce pro osobní duchovní rozvoj.

Nepřítelem zkorumpované svinstvo je do očí bijící. Je ve většině knih, které jsou nyní o józe napsané. Tento odpad je CHORÝ a nemá nic společného s dosažením božství. Následování těchto nepřátelských zkažených výmyslů vám pouze zajistí, že nebudete mít žádnou moc a že nebudete hrozbou pro jejich plán využívat duchovní síly k zotročení světa.

Nejhorší je sebepoškozování a s ním spojené praktiky, které jsou nejenom šílené, ale i potenciálně smrtelné. Jediným „HŘÍCHEM“ v satanismu je HLOUPOST!!

Mnoho z toho, co máme dnes k dispozici v oblasti spirituality je odporně zkomoleno. Veřejnost je záměrně obelhávána, aby se nikdo nedostal na takovou úroveň, že by představoval hrozbu pro nepřátelské síly, které znají pravdu a používají duchovní síly k zotročení světa.

Na závěr bych chtěla říci, že brzy se dozvíte mnohem více. Správně prováděná Kundaliní [hadí] jóga je cestou k božství a je základem pravého satanismu. Kobra s vyhrnutou kapucí, jak ji můžeme vidět na mnoha místech světa na starověkých rytinách a podobně, symbolizuje rozšířené vědomí osvícení, jakmile se hadí energie člověka aktivuje. To se projeví stále větším uvědoměním.

 

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU POKROČILÉHO SATANISMU

 

© Copyright 2009, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457