Duchovní kódová slova


Skutečná duchovnost je v obrovském NEPOŘÁDKU. Křesťanství a jemu podobní skutečně udělalo kus práce, když zkomolilo duchovní poznání a nahradilo ho lžemi. Kromě toho, mnoho z toho, co máme v moderní době k dispozici, obsahuje některé pravdy, smisené s lžemi. Mnozí z těch takzvaných „guruů“ a „mistrů“ záměrně vynechalo velmi důležité klíčové pojmy a/nebo kvůli jejich vlastní neznalosti přidali chybný materiál. Pronásledování bylo vždy problémem a důvodem skrývání důležitých duchovních konceptů v rámci legend, eposů a dalších příběhů o bozích [ALLEGORIE], ve víře, že bohové přivedou své vlastní lidi ke skutečným významům. Zatímco bohové jsou skutečnými mimozemskými bytostmi, každý z nich také skrývá důležitý duchovní koncept ve svém jménu, sigilu a příběhu jeho života zde na zemi.

Níže je v abecedním pořadí uveden seznam duchovních kódových slov, která je třeba znát při provádění vlastínho výzkumu. Znalosti jejich významu vám často odhalí skutečný význam mnoha spisů a textů.

Odpoutání = To přichází s meditací. Bohužel, toto slovo bylo opravdu ve většině meditačních textů zkomoleno. Co se děje při důsledné meditacíi je, že člověk není ovlivněn jeho okolím jako ostatní, kteří nemeditují. Například v nouzových situacích je meditující schopen zachovat si „odstup“ a chladnou hlavu. Člověk se nestává rozrušeným/neklidným. Důsledné cvičení hatha [fyzické] jógy, spolu s meditací, přinese vnitřní klid a také osvobodí praktikujícího od touhy po rekreačních drogách a alkoholu.

Touha = stejně jako u informací v předchozím odstavci, při důsledném praktikování jógy a meditace se touha po škodlivých látkách vytrácí. Bohužel mnoho běžných knih o józe a meditaci, stejně jako většina ostatních článků a publikací hnutí New Age, zcela překrucuje pojem touhy na něco negativního. Propagují „absenci touhy“ po čemkoli hmotném a podobně. To však NENÍ pravda! Jedná se pouze o další falešné učení, které se zasluje o udržení veškeréo bohatství a moci v rukou nepřítele. Touha je velmi pozitivní emocí a bez touhy by člověk nikdy ničeho v životě nedosáhl, například osobních cílů nebo čehokoli jiného. Touha je pro život nezbytná. Jóga a meditace odstraňují touhu po škodlivých a negativních věcech v životě a dávají schopnost odpoutat se od nich v pozitivním smyslu. Mluvím zde z přímé zkušenosti.
Tohle navíc Satan myslí jeho prohlášením v Al Jilwah: „Vedu na přímou cestu bez knihy.“

Brána/y = čakry

Bůh, bohové = Bohové jsou kódová slova pro čakry. „Bůh“ je kódové slovo pro vlastní já.

Nebe = korunní čakra [křesťané tento pojem ukradli z taoismu a zkomolili ho, stejně jako v případě „pekla“].

Peklo = Kořenová čakra [Křesťané tento koncept ukradli z taoismu a zkomolili ho, stejně jako v případě „nebe“]. Kořenová čakra je sídlem hada Kundaliní a je horká, když je aktivována.

Modlení/Modlitba = buď telepatická komunikace s našimi bohy, NEBO odříkávání mantry/slov moci pro dosažení určitého cíle.

Očištění = Čištění vlastní aury před rituálem nebo prací. To napomáhá volnějšímu toku energie pro dosažení cíle. Aura se očistí od všech konfliktních energií, které by působili proti nové energii.

Vzdaní se = další slovo, které bylo odporně zkomoleno. Vše, co to znamená, je, že během meditace je třeba se zcela uvolnit a nechat se unášet, abyste získali přístup k ženské části duše a mozku. Také - to samé je důležité po provedení duchovní práce/kouzla - prostě se uvolněte a nezabývejte se výsledkem, protože obavy, apod., brzdí energii.

Uctívání = meditace, úplné soustředění na nějaký předmět, mantru, sigil atd., pro dosažení cíle. NEMUSÍ to mít nic společného s otrockým klaněním před nějakým parazitickým „božstvem“.

 

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU POKROČILÉHO SATANISMU

 

© Copyright 2009, 2015, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457