Satanovo jméno


Po několika letech intenzivního a rozsáhlého výzkumu se vše sešlo.

1. Bible byla vymyšlena proto, aby esoterické vědění a moc mysli/duše zůstaly v rukou několika vyvolených.

2. Křesťanství, které začalo s katolickou církví, bylo vynalezeno, aby fyzicky prosadilo výše uvedené a také, aby zničilo a nahradilo původní náboženství. Tato původní náboženství se soustředila na úctu k hadovi. Had je symbolem kundaliní. „Strom poznání“ je ve skutečnosti mapou lidské duše. Objevuje se téměř ve všech starověkých náboženstvích před židovstvím/křesťanstvím. Kmen symbolizuje páteř, a větve symbolizují čakry a dráhy kundaliní. V lidské duši je 144 000 nádí (kanálů pro životní sílu kundaliní).

Buddha seděl pod stromem „Bo“ a dosáhl osvícení. „Bo znamená had, stejně jako Bo-A nebo Boo-Ta.“¹ Křesťanská církev ukradla, překroutila a pokřivila vše, co mohla, z původních náboženství. Fíkovník byl známý jako „Strom moudrosti“. Ficus religiosa.² Křesťanská církev to překroutila tím, že na genitálie Adama a Evy položila fíkové listy.

3. „Satan“ v hebrejštině znamená „nepřítel“ a „protivník“.

Slovo „satan“ je mnohem, mnohem starší než jeho hebrejská definice. Zde je odkaz, který by si měl každý prohlédnout.
Všimněte si v horním severozápadním rohu mapy Indie názvu města „Satana“.

„Satnam“ a „Sa Ta Na Ma“ jsou posvátné mantry používané během kundaliní (hadí) meditace. Pět prvotních zvuků ve starověkém sanskrtu, jednom z nejstarších známých jazyků, jsou „SA-TA-NA-MA“. „Sa“ znamená nekonečno; Ta znamená život, Na znamená smrt a Ma znamená znovuzrození. Všechny varianty „SATAN“ znamenají v sanskrtu, který je jedním z nejstarších a nejpůvodnějších světových jazyků, PRAVDU.

To vše souvisí s s životní silou kundaliní (hada) v nás. „Jákobův plášť barev“ v Bibli je aura. Číslo sedm jsou čakry. Vykladači starých grimoárů se mýlí v tom, že označuje „sedm planet“. Starověcí lidé věděli mnohem více, než se jim připisuje, pokud jde o astronomii.

Každý, kdo zná čínskou medicínu a pokročilá bojová umění, má povědomí o čchi (životní síle, stejné jako kundaliní) a o tom, jak je v určitých dnech a hodinách aktivnější v určitých drahách v těle. Nahrála jsem tabulku do sekce meditací, která to zobrazuje. Autoři alchymistických textů své spisy tehdy šifrovali, aby se vyhnuli pronásledování ze strany církve.

Dalším předmětem úcty původních náboženství bylo slunce. Důvodem byla jeho čistá, surová síla, kterou propůjčovalo, a fakt že je zdrojem veškerého života. Čerpání energie z Měsíce nebo pohlcování energie z hvězd není nic ve srovnání s tím, co lze udělat pod sluncem, pokud má člověk dostatečné znalosti a trénink. Členové duchovenstva Satanovy radosti to vědí. Díry v auře jsou vyléčeny a životní síla je zesílena jako u žádného jiného zdroje světla/energie.

„Lucifer“ bylo další jméno, které bylo dáno našemu milovanému Otci. Lucifer byl původně římský bůh, který neměl žádnou spojitost s naším Otcem Satanem/Ea. Předpona „Luc“ souvisí se světlem. Duše potřebuje světlo. Jitřenka, Venuše byla pro starověké lidi zdrojem světla, protože její východ předcházel východu Slunce. Venuše také vládne důležité srdeční čakře.

Otec Satan (osobně mu říkám raději Satan), mi řekl, že nemá žádný problém s tím, že mu lidé říkají jmény, pod kterými je známý už po staletí, i když jsou nepřesná. Já mu říkám Otec Satan, kdykoli s ním komunikuji nebo mu za něco děkuji. Pro mě „Satan“ bude vždycky znamenat „protivník“, protivník nepřátelské židovsko/křesťanské lži.

Katolická církev věděla, že původní náboženství musí být nahrazena nečím jiným a tak vznikly všechny příběhy v Bibli. Všechny jsou vykradené z původních příběhů, které vznikly dávno předtím, než židovství/křesťanství vůbec vztyčilo svou ošklivou hlavu.

Panna Maria vykradla a nahradila Astaroth, který byl spoutána, jako „Paní nebes.“ Astaroth byla nejoblíbenější bohyní v předkřesťanském světě. Fiktivní Jehova je zase vykradený z Enlila/Belzebuba/Baala, který byl v předkřesťanském světě nejoblíbenějším bohem. Pak je tu náš milovaný otec stvořitel Satan/Ea, který skončil jako Had a Ďábel.

Sexualitu, která je primárním aspektem životní síly, přirozeně církev intenzivně kontrolovala. Orgasmus přímo stimuluje kundaliní hada v základně páteře. Tvůrčí energie, potřebná k vytvoření dalšího lidského života, může být využita k oživení vlastní životní síly, což rozvíjí a posiluje duši člověka.
Je zřejmé, že sexuální aktivita nemohla být kompletně zakázána, a tak místo toho církev použila strach, aby ji podřídila přísným pravidlům. V křesťanských náboženstvích, zejména v katolické církvi, bylo každé sexuální potěšení hříšné a církví zakázané. Pohlavní styk měl sloužit pouze k plození dětí a ničemu dalšímu. Nahota se stala hříchem, protože vedla k chtíči. Masturbace byla dalším „smrtelným hříchem“. Cokoli, co souviselo se vzestupem kundaliní, bylo církví tvrdě napadáno. Jediným cílem křesťanské církve bylo odstranění poznání a nic víc.

Zatímco masy byly připraveny o tyto znalosti a moc, pár vyvolených, kteří pracovali na tom, aby tyto znalosti byli odstraněni, je hojně využívá k zotročení nevědomých lidí. Jezuitští vrazi katolické církve jsou dokonce známí tím, že dokáží levitovat, protože čerpají duchovní sílu z modliteb svých věřících, jejich nevědomých obětí.

¹ Cloak of the Illuminati od Williama Henryho, 2003
² Tamtéž.
Přestože tato kniha obsahuje mnoho cenných informací, pokud člověk dokáže číst mezi řádky, tak autor žije ve lži, protože věří ve fiktivního nazaretského.

 

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457