Základní doporučení pro satanistické coveny


Smyslem covenu je síla v počtu. Spojení duše a mysli členů může přinést mnohem víc než duchovní práce jednoho samostatného člověka. Coven poskytuje společnost, vzájemné potěšení z duchovních praktik, kamarádství a je jako semknutá rodina. Duchovní praktika vykonávaná skupinou obvykle dosáhne pozoruhodného úspěchu, zatímco ten, kdo pracuje sám, může mnohdy dosáhnout jen mírného úspěchu. Všechny coveny Satanovy radosti jsou určeny k duchovní válce. Každý coven pracuje přímo s jeho patronem, démonem/démonkou, který coven vede a instruuje, dle Satanova přání. Coven má fungovat v naprostém utajení.

Slovo „coven“ je odvozeno z latiny. "conventus" což znamená „shromáždění“, „zastupitelstvo“ nebo „svolat“. Má stejný kořen jako „úmluva“ a „smlouva“.

Samotný coven se stává mocnou jednotkou. Čím mocnější jsou mysli a duše jednotlivých členů, tím mocnější bude coven jako celek. Časem, při pokračující duchovní práci, si coven vyvine mocnou energetickou auru, z níž mohou jednotliví členové čerpat energii, aby doplnili svou vlastní moc. Z covenu se stává energetická banka. To je možné pouze po pravidelných setkáních a rituálech, na kterých se všichni členové scházejí a pracují společně jako skupina. Důslednost je vždy klíčem k budování a upevňování duchovní energie.

Struktura a náležitosti covenu:

Co je potřeba pro oslavu covenu:

Hlavním cílem covenu je pracovat jako celek a dosáhnout magických výkonů, které nejsou za normálních okolností možné jen díky snaze jediné samotné osoby. Ačkoli jsou následující předměty optimální, nejsou bezpodmínečně nutné. Nejdůležitější jsou pravidelná společné setkání všech členů a jejich důsledná práce jako jednoho celku. Stejně jako se jednotlivec stává silnějším díky důslednosti ve svých jógových a meditačních praktikách při budování energie a posilování své duše, spolu s usměrňováním a soustředěním své mysli, stejně tak se i coven stává silnější jako celek. Coven je duchovní. Materiální předměty jsou ideální pro oslavy a podobně, ale pokud se ukáže, že je příliš obtížné je získat, tak to covenu nebude překážet v jeho fungování.

Jeden nebo více malých bubnů, jako jsou bubny bongo, které lze použít k uvedení skupiny do rytmu. Rytmus a tanec jsou tradičně známé tím, že posilují energii duše. Volitelné hudební nástroje pro satanistické coveny jsou:

Tamburíny, zobcové flétny, panovy dudy, flétny, chrastítka. Ty jsou určeny pro rytmické tance v kruhu, které se budou konat pro vyvolání moci skupiny jako celku. Tančí se často v řadě v hadovitém tvaru, přičemž velekněz/velekněžka stojí v čele a vede ostatní, a dělá S a další otáčivé taneční pohyby. Při tanci, který se koná po obřadu, mohou hrát výše uvedené nástroje nebo hudba podle výběru. Může být puštěna z reproduktorů - metal nebo jakýkoli jiný živoucí motiv je vhodný.

Je zapotřebí vhodný oltář a oltářní nářadí. Ty mohou patřit Veleknězi nebo mohou být samostatné pro coven. Bude třeba skupinový kalich a bude se používat buď víno, nebo jiný nápoj. [Celá skupina bude během obřadu popíjet z kalichu]. To se týká formálních rituálů, při nichž se využívají všechny rekvizity. Jak již mnozí vědí, rekvizity nejsou pro práci mysli a duše potřeba. Rekvizity se používají pouze k vytvoření určité nálady, která je pro danou práci užitečná.

Pro teenagery a další osoby, které nemají dostatečnou svobodu, nejsou rekvizity nutné. Nutné je pouze to, že všichni v covenu jsou oddáni Satanovi a že coven se pravidelně schází. Společné setkávání a soustředění mysli na konkrétní práci/cíl jsou pro každý coven naprostým základem.

 

© Copyright 2005, 2012, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU O COVENECH