Iniciační obřad pro satanistické Coveny


Iniciační rituál musí být proveden pro každého nového člena. Nový členové musí být vybíráni pečlivě, protože se musí být v úmyslu a smýšlení shodovat se zbytkem covenu a klást na první místo nejlepší zájmy všech. Iniciace je připoutáním ke kovenu. Podobně jako je tomu v případě rodiny. Stejně jako rituál zasvěcení se Satanovi je iniciace trvalá. Zájmy a cíle kandidáta by měly být v souladu s covenem a jeho cíli a především by měl být zcela a beze zbytku oddán Satanovi/Luciferovi a prosazování jeho agendy. Všichni kandidáti na členství v covenu již MUSELI vykonat obřad zasvěcení se Satanovi, předtím, než mohou být zasvěceni i do covenu. Patronský démon/démonka covenu schválí přijetí nových členů. Nikdo by neměl být přijat bez tohoto souhlasu patronského démona/démonky.

Iniciační rituál je obřadem. Zvláštní rituál by měl doprovázet tento obřad. Většina zasvěcení se provádí během sabatu nebo esbatu. Každý coven má své vlastní varianty rituálů pro zasvěcení, ale zde jsou standardní pokyny:

Pokud kandidát zná svého strážného démona či démonku, měl by ho pozvat, aby se k obřadu připojil.
Kandidát přečte nahlas následující text napsaný na papíře nebo pergamenu při skládání přísahy. Po odříkání přísahy je povinen/povinna ji před skupinou vlastnoručně podepsat jeho krví. Poté se papír spálí v hořící misce jako oběť Satanovi/Luciferovi.


Já_________________(uvede se celé jméno), před všemocným Satanem/Luciferem, před_______________(uvede se jméno patronského démona
covenu), před______________
(uvede se jméno strážného démona; je-li známo),
Za přítomnosti všech zde přítomných, z vlastní vůle, slavnostně přísahám, že budu vždy zachovávat mlčenlivost o věcech, které byli svěřeny tímto covenem pouze mně.
Slibuji, že budu usilovat o rozvoj satanismu všemi mně dostupnými způsoby.
Chápu, že jsem satanův bojovník a pozemský člen pekelné armády; tento coven je mou jednotkou.
Slibuji, že spolu s ostatními členy skupiny použiji své síly a energii ke zničení vybraných nepřátel Satana.
Já slibuji, že své síly uplatním v rámci skupinového úsilí ve prospěch kteréhokoli člena této skupiny, který by byl v nouzi, s vědomím, že totéž bude v případě potřeby učiněno i pro mě. To vše přísahám na svůj život, nyní i po něm, a nechť se ta moc, kterou mám, ať už nyní nebo později, obrátí proti mně, pokud bych tuto nejslavnostnější přísahu porušil.
Lorde Satane a všichni démoni a mocnosti pekla,
kéž mě uznáte za hodného.
Ave Satanas
__________________(zde se podepište svým jménem a svou krví).

 

Poté se papír/pergamen spálí v misce a obřad je ukončen. Poté se hoduje a slaví.

 

© Copyright 2005, 2012, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 001-216-457

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU O COVENECH