Skupinová meditace covenu


Skupinové meditace jsou určeny pro lidi, kteří pracují společně jako v covenu. Cílem cvičení je vytvořit silné energetické pouto mezi členy a pro coven jako celek. Vědět, jak pracovat s energií je pro každého jednotlivého člena zásadní, protože skupina je jen tak silná, jak silný je její nejslabší článek.

Velekněz/velekněžka by měl/a vést skupinu při meditaci. Tato cvičení by měla působit na růst energie každého jednotlivého člena, a posílit tak coven jako celek. Všichni by měli být při provádění meditací ve stavu transu a uvolnění. Členové mohou sedět na židlích, nebo sedět či ležet na podlaze. Je velmi důležité, aby se cítili pohodlně. Nezapomeňte, že předem naplánovaný průběh meditace je zde nezbytný, aby nedošlo k narušení proudění energie.

Meditace lze vybírat z sekce meditací Satanovy radosti a adaptovat je pro konkrétní skupinu. Ty by měly být předem naplánovány a odsouhlaseny všemi členy covenu.


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU O COVENECH