Jezídští uctívači ďábla v Iráku


O jezídských uctívačích ďábla v Iráku vyšlo mnoho protichůdných článků. Jezídové původně přisli z jižního Iráku a migrovali na sever k hoře Lalish. Předpokládá se, že jsou to potomci Asyřanů, kteří hledali útočiště po pádu Ninive v roce 612 př. n. l. ¹

Eridu známé také jako „Enkidu“ bylo starověké město v jižním Iráku. Bylo to město otce Satana [Enkiho]. Údolí Baten El Ghoul které se nachází přímo nad pohřbeným starověkým městem, je dnes známé jako „ďáblova díra“ nebo „břicho šelmy“. Jordánci a mnozí další považují toto místo za prokleté. Démony zde vidělo mnoho lidí, kteří zde strávili noc, většinou vojáci v bivakovacích táborech. Ti, kteří tam byli delší dobu, tvrdí, že místo má silnou energii, kterou stoupenci židovských/křesťanských/muslimských programů označují za „zlou“.

Ti, kteří zde strávili noc, také tvrdí, že celá oblast je „zalitá podivným modrošedým světlem“. „Zjevení“ jsou také viděna. [Výše uvedené informace byly převzaty z knihy "Psychic Warrior" od Davida Moorehouse]. Autor byl voják americké armády, který byl zasažen do hlavy minometným granátem, když tábořil se svou četou v tomto údolí a zažil psychické jevy a schopnosti, které před incidentem nikdy neměl. Nakonec byl přidělen k americkému Army Psychic Warfare Dept (Oddělení psychické války).

V Iráku se nachází mnoho starověkých artefaktů a důkazů o Satanově existenci. Hora Lalesh se nachází v blízkosti starověkého asyrského města Ninive a v úseku dlouhém tři sta kilometrů se nachází tzv. Ziarahs; sedm Satanových věží s centrální věží na hoře Mount Lalesh. „Sedm věží neboli domů moci - stavby tvaru vysokých bílých kuželů, z jejichž vrcholku probleskují jasné paprsky.“²

"...sedm věží - Satanovách věží [Ziarah] - šest z nich má lichoběžníkový tvar a jedna, „středová“ na hoře Lalesh, ve tvaru ostrého, rýhovaného hrotu.“
" The Satanic Rituals od Antona LaVeye

Výše uvedený úryvek je také alegorií, protože střed je lichý/rozdílný, srdeční čakra. Ta má sice moc, ale ne takovou, jakou má nejsilnější čakry duše, čakra Slunce „666“. Síly srdeční čakry jsou minimální. To je důvod, proč nepřítel tuto čakru stále propaguje v mainstreamových knihách a v dogmatech hnutí new age, které jsou volně dostupné veřejnosti.

Každá věž je zakončena briliantním heliografickým reflektorem a měla sloužit jako zdroj moci, z něhož by satanský/jezídský kněz mohl vysílat svou vůli do světa, aby ovlivňoval dění v něm.

Jezídové často byli popisováni jako tajnůstkářský národ, který nesmí prozradit podstatu jejich náboženství cizincům. Svou skutečnou víru tají. Moderní jezídismus se poněkud změnil oproti starým způsobům kvůli vnějším vlivům. Jezídové byli tvrdě pronásledováni a jsou kvůli tomu vůči cizincům velmi nedůvěřiví. Je zřejmé, že jejich nauky byly změněny tak, aby vyhovovaly křesťanskému učení. V Qu'ret Al Yezid Satan říká, že je Bůh, ale na jiných místech se píše, že je „archanděl“.

Satan nadiktoval Al Jilwah přímo jezídskému prorokovi šejku Adimu ve 12. století. Al Jilwah je nejdůležitější doktrínou v satanismu a každý satanista se v něm by měl být s touto naukou obeznámen. Zeptala jsem se Satana, zda Al Jilwah pochází od něj, a on potvrdil, že ano, ale prohlásil, že muslimové pozměnili některá jezídská učení.

Jezídové byli obětmi masového vyvražďování a genocidy ze strany jiných, hlavně těch, kteří vyznávali křesťanské a muslimské náboženství. V roce 1415 n. l. muslimové znesvětili a spálili hrob šejka Adiho, vyplenili jeho hrob, zničili ho, odstranili Adiho kosti a spálili je před zraky jezídů. „Některé z jezídského lidu zajali a udělali z nich otroky a ostatní zavraždili.“ Badr al-Dín dále nařídil popravit dvě stě členů sekty a nechal „odstranit a spálit kosti šejka Adiho.“ ³

V roce 1892 Farik „Omar Pasa pozval do Mosulu několik jezídských náčelníků. Jeho cílem bylo shromáždit daně za 30 let zpětně a pokusit se je obrátit na islám. Několik křesťanů bylo přítomno na setkání . Začal jim říkat, že „pokud se vzdají svého uctívání ďábla, budou odměněni vysokou odměnou. Postavením a hodností a potěšili by velkého Alláha.“ Když odmítli, tak je Farik uvrhl do vězení, vpochodoval do jejich vesnice „a asi 500 z nich zabil.“ 4

Většina Jezídů je negramotná a těch několik málo doktrín, které znají, si ústně předávají z generace na generaci. Aby se vyhnuli pronásledování, Jezídové záměrně klamou cizince, co se týče jejich víry a nauk. Tím se vysvětluje, proč existuje mnoho protichůdných svědectví o jejich víře. Jezídové mají velmi málo písemností; v Al-Džilwah Satan poučuje: „Já vedu k přímé cestě bez knihy.“
„Melek Ta'us učil“ předně ústní tradicí a jednak touto knihou Jilwe.5

Jezídové jsou mají zakázáno vyslovovat jméno „šajtán“. Satana nazývají „Melek Ta'us.“ Melek znamená „král“. Je známý jako Paví anděl, kvůli jeho kráse a pýše. Je „pyšný“ a „vládcem Země“. On je bohem světla a ne temnoty. Záleží mu na osudech světa. 4 Jezídové znázorňují Satana pávem i hadem. „páv představuje krásu uctívaného Boha a had představuje jeho moudrost, protože je krásný a moudrý zároveň.“ Jejich svatou relikvií je měděný sandžak, obraz páva. 6

Jezídové hrají při svých slavnostech a tanci na flétnu a tamburínu; „bohoslužba, která vedla ke všem výstřelkům zhýralosti a chlípnosti.“7

„Jalwah a Resh jsou autentickými svatými texty Jezídů. Jezídové nejenže uznávají ztrátu mnoha kopií svých písem, ale také Šajch Hajderův záznam knihy Resh. Reshovo písmo bylo nepochybně zapsáno zpaměti.“ Jezídové se skutečně vyhýbají zmiňování samotného jména „Satan“ nebo jakýchkoli jeho atributů a po staletí se drželi stranou. Jejich knihy jsou záhadou. Mají také zakázáno nosit modrou barvu, protože ta je posvátnou barvou Satana. 8

Jezídové někdy používají jméno „Ankar“ pro Satana a jméno Angar-Manyu pro Ahrimana v zoroastrismu. 9 O Mišaf [Písmo] Resh [Černá] Jezídové věří, že byl napsán Šejkem Hasanem al-Basrim. Byl nazván „Černý“, protože slovo Satan je v něm skryto. Má rozměry 28 x 21 cm a kožený obal. Jezídové mají také pověst adeptů černé magie. 10

_________________________________________________________

Zdroje:

1 The Yezidis, their Life and Beliefs, Sami Said Ahmed 1975

2 Adventures in Arabia: Among the Bedouins, Druses, Whirling Dervishes & Yezidee Devil Worshipers, W.B. Seabrook 1927

3 Yezidism- its Background, Observances and Textual Tradition
Philip G. Kreyenbroek 1995
4 Tamtéž

5 The Yezidis: A Study in Survival, J.S. Guest 1987

6 Peacock Angel, E.S. Drower 1941
7 Tamtéž

8 The Yezidis, their Life and Beliefs, Sami Said Ahmed 1975
9 Tamtéž

10 Devil Worship 1919: The Sacred Books and Traditions of the Yezidiz
Isya Joseph


Zpět na rozcestník Satanových doktrín

 

© Copyright 2005, 2015, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457