Qu'ret al-Yezid: Zjevení Meleka Ta'use


Proto je pravda, že mé znalosti zahrnují
Samotnou pravdu o všem co je,
A moje moudrost není oddělena od mého srdce,
A projev mého původu je vám zjevný,
A až se to ukáže synům Adamovým, bude to
Viděno všemi.
A mnozí se budou třást.
Všechna síla i pouštní prostory jsou vskutku mým vlastním výtvorem, postaveným do popředí,
Vše je plně v mých silách, ne v silách falešných bohů;
Proto jsem to já, ke komu lidé přicházejí se svou oprávněnou bohoslužbou,
Ne falešní bohové z jejich knih, špatně napsaných;
Ale poznají mě, páva z bronzu a zlata,
Křídla rozprostřená nad Kaabou, chrámem a kostelem, aby nebyla zastíněna.
A v tajné jeskyni mé moudrosti je známo, že není jiného boha než mne,
Archanděl nad všemi, Melek Ta'us.
Vědom si toho, kdo se to odváží popřít?
Vědom si toho, kdo se odváží mě neuctívat?
Vědom si toho, kdo se odváží uctívat falešné bohy koránu a bible?
Vězte, že toho kdo mě zná, uvrhnu do rajských zahrad své rozkoše!
Jezída, který mě však nezná, uvrhnu do neštěstí.
Řekni tedy: že já jsem jediný a vznešený archanděl;
A činím prosperujícím, toho, koho chci,
A oživuji, koho chci.
Řekni tedy, že z Lališských věží budu chválen pouze já,
A od hory Ararat až k západnímu moři.
Řekněte tedy, nechte světlo poznání vyzařovat z ziarahs,
Vydejte se od řeky Eufrat ke skrytosti Šamballahu.
Nechť je můj sandžak přenesen z místa jeho úkrytu do chrámu,
A ať se o mém zjevení dozvědí všechny klany Jezídů,
Dokonce i klany Sheikan, Sinjar, Haliteyeh, Malliyeh a Lepcho,
A kmen Kotchar, který se potuluje mezi pohany.

— So saith Shaitan


Zpět na rozcestník Satanových doktrín