Satanova báseň II


Má čest všemu předsedá.
A proto jsem ten jediný, ten nejsilnější a ten nejdokonalejší
A volám ve své síle, kdo má vládnout kromě mě.
Já jsem ten velký a ten nejvyšší.
Ó moji uctívatelé, věřte ve mne, neopomíjejte mne
Neboť nedůvěra patří k vlastnostem sobců.
Dávám nevěřícím stále blízký oheň k pití
A vánek těm, kdo ve mne věří.
Buď mi vzdána chvála, oslavená je má schopnost
Povznesena je má vznešenost, Zde jsem králem Země.

— So saith Shaitan


Back to The Doctrines of Satan