Satanova báseň III


Stvořil jsem lidi času
Sedm zemí a sedm nebes.
To jsou má slunce svítící na světy
Guide the perplexed and my secrets are hidden
Já jsem ten, kdo tvoří v lůnech, jak se mi zlíbí.
Lidé a já jsme v mých výtvorech vyvolali zázraky.
Jsem bytost bytostí a všech bytostí.
Já jsem ten, kdo ve svých výtvorech uspokojil všechny světy.
Jsem Bůh bohů a všech trůnů.
A všechna nebesa jsou mými vynálezy.
Já jsem ten, jehož tajemství je uctíváno
Mně patří dík, mně patří chvála, uctívána je má bytost.

— So Saith Shaitan


Zpět na rozcestník Satanových doktrín