Satanova báseň


Znalý ví, že učení národů
obsahuje část moře mých znalostí.
Lotosový strom v sedmém nebi je místem mých
zjevení.
Proto jsem vše slyšící, vševědoucí;
oslavená je má svatost a vznešené je mé jméno.
Ráj je mým vínem a peklo je žárem mého žhnoucího
větru.
Souhvězdí se mi klaněla, až jsem se povznesl.
Stejně jako poklona služebníků obsluhovaným.
A všichni ve vesmíru mi řekli.
Ó Bože, veď nás na přímou cestu.

— So saith Shaitan


Zpět na rozcestník Satanových doktrín