Jak se srovnat s křesťany


K astrologii jsem se dostala brzy - ve věku preadolescence a vykládala jsem osobní horoskopy už uprostřed mé adolescence, spolu s vykládáním tarotu a čtením z dlaně. Pointou, proč toto píši je, že jsem byla křesťany neúnavně napadána za moje znalosti a víru v tarot a astrologii. Opravdu se rádi pasou na dospívajících. Nemohla jsem přejít ulici v centru města, aniž by mě zastavila nějaká křesťanská špína a obtěžovala mě. V té době proti té verbeži neexistovala vážnější opozice a já jsem rozhodně nevěděla to, co vím teď. Byla to pro mě ale poučná zkušenost.

Křesťané, stejně jako většina ostatních podlých jedinců, kteří útočí na ostatní, se vždy cítí bezpečnější, když jsou s jinými jejich soukmenovci a ne sami. Můj nejstarší syn a jeho kamarádi jednou jednomu křesťanskému červu, který je na rohu ulice zastavil [přičemž, oni si zprvu všímali svého, stejně jako většina lidí, které tato individua obtěžují]. Utvořili okolo něj kruh a začali se mu posmívat. V takových situacích jde křesťanská „víra“ stranou a křesťan se rychle stane nejistým, zvláště když je sám.

Než jsem se dostala k Satanovi, slyšela jsem a zažila jsem tolik nekonečných nesmyslů. Teprve se Satanem jsem s nimi začala opravdu sebevědomě bojovat. Naučila jsem se různé způsoby, jak se s nimi vypořádat, pokud jste k tomu dotlačeni. Pokud jde o mě, mám s touto pomýlenou verbež opravdu malou trpělivost. Jeden idiot, který zjevně neumí číst [mám na dveřích nápisy proti křesťanství], se mě přesto snažil obtěžovat. Ten hloupý pomýlený idiot málem dostal infarkt, když viděl jak jsem se rozčílilia.

Při jednání s křesťany jim můžete odpovědět některé věci, pokud máte čas, trpělivost a chuť s nimi polemizovat.

1. Tuto taktiku jsem slyšela opakovaně v průběhu let a je to psychologická hra, kterou hnusní jedinci hrají, když se snaží přinutit druhého člověka, aby věřil tomu, čemu věří oni. Bohužel, i když je křesťany používaná neúnavně, používají ji i jiní.
Probíhá to takto:
Nejste šťastní, protože něvěříte v to, co my... nejste „spaseni“ a podobně. Chápete kam tím mířím. Dobře, každá věc v životě tohoto člověka jde krásně, mají naprostou kontrolu nad jejich životem a osudem a jsou blaženě štastní díky jejich systému víry. Každý, kdo spolkne tuhle sračku, potřebuje přinejmenším pořádně stáhnout do reality.

Pravdou je, že pokud někdo není úplně šílený a zcela nepopírá realitu, tak každý a všechno na této zemi má problémy. Ano, existují různé stupně problémů a utrpení, ale nikdo není bez úhony. Vědí to odborní vyslýchající, stejně jako psychiatři a další, kteří pracují s lidskou psychologií. Každý má své slabé místo. Každý má místo, kde se zlomí, pokud je nalezeno a je na něj zahráno. Každý má svůj saturn. Každý zažívá saturnské tranzity a těžké časy. Jsou lidé, kteří své problémy umí velmi dobře skrývat a předstírat před světem, že jsou šťastní. Pamatujte si to. Tím nechci říct, že člověk nemůže být šťastný. Chci tím říct, že křesťané používají tyto sračky, aby se pokusili donutit ostatní věřit tomu, čemu věří oni, a přitom předstírají, že všechno v jejich životech je v pořádku. K tomu, abychom viděli skutečnou pravdu, stačí jen trochu zkoumání a uvědoměníi. Zejména můžete prozkoumat jejich natální horoskop a zjistíte, že i oni mají problémy.

2. Zeptejte se jakéhokoli křesťana, který vás zdržuje a vnucuje vám jeho špínu... Kolik lidí Satan ZAVRAŽDIL v té zatracené bibli? Kde jsou ty písemnosti o tom???? Vzhledem k mým zkušenostech s těmito pomýlenými idioty, kteří stále tvrdí, že „ďábel byl vrah a lhář od počátku“. Dobře, tak kdo byl vrah a lhář? Jehova, kdo jiný! Důkaz hledejte ve Starém zákoně.

Citujte těmto pomýleným idiotům Písmo svaté. Zde je jen několik příkladů z mnoha:

Numeri 31:7 Tedy bojovali proti Madianským, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi, a zabili všecky muže.
31:8 Pobili také krále Madianské mezi jinými, kteréž porazili, totiž Evi, Rekem, Zur, Hur a Rebe, pět králů Madianských; Baláma , syna Beorova, také zabili mečem.

TATO SKUTEČNĚ ZLÁ BYTOST DOKONCE K SMRTI UMUČILA A ZAVRAŽDILA VLASTNÍHO SYNA
[Samozřejmě víme, že nazaretský je smyšlený, ale když mluvíte s křesťany...]

VÍCE:
Deuteronomium 7:1 Až tě Hospodin, tvůj Bůh, uvede do země, kterou přicházíš obsadit, zažene před tebou početné pronárody, Chetejce, Girgašejce, Emorejce, Kenaance, Perizejce, Chivejce a Jebúsejce, sedm pronárodů početnějších a zdatnějších než ty.
7:2
Hospodin, tvůj Bůh, ti je předá, abys je pobil. Vyhubíš je jako klaté, neuzavřeš s nimi smlouvu a nesmiluješ se nad nimi

Pak ty jejich kecy o „krvavých obětinách“.
Exodus 23:18 Nebudeš mi obětovat krev oběti spolu s něčím kvašeným. A tuk obětovaný při mých svátcích by neměl zůstat přes noc do rána.

DOCELA ZŘEJMÉ.

3. Neodbytně prohlašují, že „ďábel nenávidí lidstvo“. Dobře, jejich bible je důkazem i v tomto případě. Jak ten špinavý nazaretský, tak i ten špinavý Jehova bezostyšně nenávidí lidstvo. Cokoli lidkého je „hřích“. Podívejte se do jejich špinavé bible, pokud potřebujete důkaz. Mohou se snažit racionalizovat a překrucovat pravdu, píše se tam, co se tam píše. Zatraceně, skoro všechno z lidské přirozenosti a příroního zákona je „hříchem“.
Kopie katolické zpovědní příručky

Dále jejich „ďábel“ má být umělý. Je v křesťanství vůbec něco, co podporuje přirozený zákon? Jejich „ďábel“ se má starat jen o hmotné a neduchovní věci. Je v křesťanství NĚCO, co JE duchovní? NENÍ.

4. Donekonečna opakují... „Ďábel klame...“ „Klame všechny národy...“ No, všechny národy jsou buď křesťanské nebo muslimské a nezapomínejme na židovské kořeny této zhoubné špíny. Podívejte se na SKUTEČNÉHO LHÁŘE:

2 Thessalonians 2:11
A protož pošle jim Bůh mocné dílo *podvodů, aby věřili lži: 12 Aby všichni byli zatraceni.

Genesis 2: verše 16-17 píší: „A Hospodin přikázal tomu člověku, a řekl: „Z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst: (17) ale ze stromu poznání dobra a zla nebudeš jíst, neboť v den, kdy bys z něho jedl, zajisté zemřeš.“

Podle Bible člověk Adam nezemřel v den, kdy jedl ze zakázaného stromu. Bible totiž říká, že Adam a Eva byli ze zahrady vyhnáni a: Genesis 5: verš 5 zní: „A Adam žil po 930 let, než zemřel."
[Dva výše uvedené odstavce byly převzaty z: http://www.infidels.org/library/modern/emmett_fields/word_of_god_debate.html]

Ezechiel 14:9 Dá-li se prorok svést a promluví slovo, svedl jsem toho proroka já Hospodin. Napřáhnu na něho ruku a vyhladím ho ze svého izraelského lidu.

5. Pořád mluví o tom, jak „ďábel zotročuje“, a další jejich pomýlené nekonečné kecy. Satan nikdy nikoho nezotročil. Podívejte se do jejich Starého zákona i na toto téma.

Nazaretský nejenže propagoval otroctví, ale podporoval a schvaloval zneužívání otroků:
Luke 12:47
Služebník, který znal vůli svého pána, ale nepřipravil se a nejednal podle jeho vůle, bude hodně bit.

Efezským 6:5 Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista.

Křesťanství s jeho židovskými kořeny bylo příčinou téměř všech válek, které se v dějinách vedly. „Vpřed, křesťanští vojáci.“

Někteří křesťanští blázni se ještě mohou probudit. Jsou ale i jiní, kteří jsou naprostou ztrátou času. A nebyl nazaretský lidskou obětinou?

SLÁVA SATANOVI!!

 

© Copyright 2012, 2013, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457