Křesťanská mše a její souvislost s židovskou rituální vraždou


Vzhledem ke staletému potlačování duchovního poznání většina lidí nejenže neví, ale ani nejsou schopni vidět určité pravdy. To je způsob, kterým se nepřítel snaží zvítězit tím, že vytváří na duši slepou skvrnu, v níž člověk nevidí, co se děje - je duchovně odzbrojen; u většiny lidí je oslaben takzvaný "šestý smysl" a u mnoha dalších zcela chybí.

Miliony nešťastných lidí jsou a byly klamáni křesťanskou a muslimskou vírou. Programy, jejichž jediným záměrem je zničit duchovní poznání a nahradit je lží za účelem zničení lidstva a všeho živého na této zemi.

Židovská/křesťanská bible varuje své věřící před schopnostmi mysli a před "čarodějnictvím", takže člověk není schopen prohlédnout zjevné lži, které dennodenně objevují.

Židé, kteří jsou od přírody parazité, vždy využívali nežidy jako své duchovní hostitelé; aby se jimi živili... nelišíc se od mimozemských šedých, kteří využívají jejich kolektivní shluk duší, aby se z něj živili. Mnozí z vás již ví o " židovských rituálních vraždách. V době židovských svátků unášejí vrchní rabíni nežidovské děti a použijí je jako rituální oběti Jehovovi. Dítě je odvedeno do tajné zadní místnosti synagogy, přivázáno ke kříži a poté umučeno k smrti, přičemž je mu ze čtyř rohů [rukou a nohou] vypuštěna krev, dokud je dítě ještě živé a při vědomí, a tuto krev pak rabíni rituálně vypijí. Tento ohavný čin se provádí opakovaně po celá staletí, a proto Židé snášeli nekonečné pogromy [při nichž nežidé vyvražďovali celé židovské vesnice], byli násilně vyhnáni téměř ze všech zemí světa, s výjimkou USA, a byli do krajnosti nenáviděni všemi nežidovskými rasami. Mohla bych donekonečna pokračovat ve výčtu zločinů, kterých se Židé dopustili ad nauseum, ale účelem tohoto kázání je ukázat, jak to všechno souvisí s křesťanskou mší/církevní bohoslužbou. Další informace o této praxi, 2000 let židovské rituální vraždy a Židovská rituální vražda

Na polici ve veřejné knihovně jsem si všimla názvu knihy, kterou napsal židovský rabín a jmenovala se "Budeš prosperovat" ('Thou Shalt Prosper'). To je také v Bibli. Tento název se týkal Židů. Téměř každý si je vědom neuvěřitelného materiálního bohatství, úspěchu a moci, které tato rasa měla již po staletí. To přímo vyplývá z jejich zneužívání duchovní moci, a to všechno přímo souvisí s křesťanstvím.

Jak jsem již mnohokrát zmínila, židovská/křesťanská bible je knihou židovského čarodějnictví. Verše, jejich počty atd. Abychom se to dozvěděli, je třeba vědět, jak síly mysli, čarodějnictví, slova moci a především podprahové působení působí tak, aby se záměry člověka projevily ve skutečnosti.

Stejně jako v případě mnoha jiných židovských činností se podprahové působení použí k navázání energetického spojení. Člověk musí vědět o čarodějnictví a silách mysli, aby to pochopil. To je důvod, proč Bible varuje a snaží se nežidy odradit od všeho skutečně duchovního... "ty nedopustíš, aby čarodějnice zůstala naživu" a další kecy o "upálení v ohnivém jezeře" atd. Kromě toho jsem si brzy všimla, že existují kletby, určené k tumu, aby tomu zabránili, a aby zastrašili ty, kteří se snadno od takových věcí nechají odradit.

"Sněz mě... vypij mě."
Celým tématem křesťanské mše/církevní bohoslužby je simulace lidské oběti. Většina lidí to nevidí a ani si to neuvědomuje, protože jejich mysl je zazděná. Nazaretský je s každou mší/obřadem ukřižován v krvavé oběti Židovstvu. Velmi dobře si vzpomínám na ty donekonečna opakované fráze, které kněz používá, aby se vytvořilo spojení "Toto je tělo Kristovo", a pak ta hloupá malá oplatka na přijímání... kde věřící jí "tělo Kristovo". Teď už víme, že nazaretský byl přibit na kříž; čtyři rohy, nijak se nelišíc od nežidovských dětí, které židé používají při svých obětních obřadech. To vytváří nezbytné spojení, které pohání energie pro židovské rituální vraždy, přinášející úspěch židovské rase, zejména obrovské materiální bohatství.

Každá katolická mše zahrunuje tento aspekt [a u protestantů jsou používány ty samé verše, které jsou shromážděným vtloukány do hlavy, a to stále dokola, a znovu a znovu a znovu a znovu:

"V noci, kdy byl zrazen, vzal chléb a vzdal vám díky a chválu. Lámal chléb, dal ho svým učedníkům a řekl:
Vezměte si to všichni a snězte to: To je mé tělo, kterého se pro vás vzdávám."

"Když skončila večeře, vzal kalich. Znovu vám vzdal díky a chválu, dal kalich svým učedníkům a řekl:
Vezměte si to všichni a napijte se z toho: To je kalich mé krve."

VIDÍTE TU SOUVISLOST??? TOHLE JE DO OČÍ BIJÍCÍ LIDSKÁ OBĚŤ!!!

Lidé to nevidí, protože jsou duchovně zaslepeni. Já vidím mnoho věcí, protože jsem rozbořila stěny ve své mysli a vzpomínám si, když jsem před několika týdny, slyšela náboženské vánoční písně, které zněly z reproduktorů v v obchodě, kde jsem byla, tak mi bylo velmi zřejmé, jak tito oklamaní křesťanští blázni zpívají ke svému zatracení.

Židé vždy předstírali, že jsou pronásledováni křesťany, aby odvedli pozornost a zmátli jejich oběti. Předstírají, že jsou proti křesťanství. Pokud člověk zboří své zdi, tak vidí, co má každý den přímo před sebou. V celé Bibli je na každé stránce napsáno buď slovo "Žid", "Židé", "Izrael" a obdobné, a s tím vším jsou židovský národ a jeho patriarchové ctěni a vyzdvihováni. Bible se řídí podprahovým tématem, kdy jsou ve Starém zákoně nežidé opakovaně podrobováni Židy a jejich bohem Jehovou. Po všech těchto dobýváních a zotročováních přichází na scénu nazaretský, dlouho očekávaný židovský mesiáš. Žid od narození až do jeho smrti; viz více informací o židovském nazarénovi.

Židovský nazarénský charakter byl vymyšlen na základě konceptu hadí čarodějnické síly. Celý článek o této problematice si můžete přečíst zde. Aby byla duchovní činnost úspěšná, musí v mnoha případech existovat nějaký druh spojení v mysli oběti. Většina křesťanů nedokáže vidět, že Jehova byl od počátku "vrah a lhář". Nový zákon pokračuje tím, že nazaretský se pak stal lidskou obětinou... zavražděn a obětován Jehovovi, vražednému, krvežíznivému a sadistickému 'otci'. Svým zvráceným způsobem se to promítá do vraždění dětí. Vzhledem k tomu, že dětská mysl je v mnoha případech prázdným štítem ve smyslu omezených osobních zkušeností, které formují postoje a zabarvují osobnost, jsou děti hlavními oběťmi. Křesťanství je notoricky známé tím, že se na dětech přiživuje, stejně jako andělé a samozřejmě špinaví židé. Vědí, že mohou zcela volně využívat dětskou energii, protože neexistuje duchovní odpor, nebo je malý až žádný.

Závěrečnou tečkou za tím vším je pak "druhý příchod Krista", který je ve skutečnosti dalším podvodem, jehož cílem je nasměrovat duchovní energii a víru nežidů prostřednictvím masové mysli, aby se příchod židovského mesiáše stal skutečností.

Citát z židovského Talmudu:
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Až přijde Mesiáš, bude mít každý Žid 2800 otroků."

Většina lidí si výše uvedené skutečnosti vůbec neuvědomuje a nevidí je. Já už jsem psala v jiném kázání o tom, jak Židé používají duchovní moc: JoSNewsletter/zpráva/385
Zde je úryvek:

*****

Níže uvedené video [které všem vřele doporučuji zhlédnout] není ničím novým a bezostyšně odhaluje Židy a to, jak zneužívají duchovní sílu, sílu sugesce a podprahové působení k projevují jejich cílů v realitě. Střelba měla za cíl zavést kontrolu zbraní. Mnozí lidé, jako například autor níže odkazovaného videa, nemají ani ponětí o židovské moci, živící se a usměrňující energii, kterou poskytují oklamaní vyznavači křesťanského programu židovským pánům, kteří stojí za tím vším a mohou pouze hádat:
Střelba v Sandy Hook předpovězena ve filmu Batman a Temný rytíř povstal

Židovské zneužívání duchovních sil má své kořeny v jejich gematrii. Dalším takovým případem bylo 911... velmi do očí bijícím. Jeden můj spolupracovník mi před několika lety ukázal, jak lze určitým způsobem složit dvacetidolarovou bankovku tak, aby se na její zadní straně objevily věže dvojčat, které se zvedají v dýmu. Podívejte se na to na internetu, nemám čas hledat stránky, kde to lze najít. Najednou, po incidentu 911, byla starší verze dvacetidolarových bankovek, které se daly takto složit, stažena z oběhu. Veřejnost nakrmili nesmyslnou historkou, že "je příliš snadné je padělat". No, zmizely opravdu rychle, protože příliš mnoho lidí vědělo jak je složit. Dvacetidolarová bankovka je nejběžnější měnou, která se používá a obíhá v USA.

Mezi další příklady patří atentáty na prezidenty. Několikrát jsem si o tom před lety dělala průzkum. Všimněte si o Lincolnovi a jménech, datech a číslech a jak se všechna spojují, značíc použití čarodějnictví. 911 je další do očí bijící příklad - datum, lety, čísla, například "New York City" 11 písmen; prostě se nad tím zamyslete.

*****

Na závěr bych chtěla říci, že sebevražedné doktríny a učení, že chudoba je ctnost, a a odmítání materiálního bohatství, působí na to, aby se Židům dařilo dobře a aby veškeré bohatství a moc byly v jejich rukou. Tato sebevražedná učení jsou vtloukávána do hlav nežidů od útlého věku, aby se ujistili, že zakoření a přetrvají i v dalších životech, čímž se zajistí chudoba.

Citáty z židovského Talmudu:

Seph. Jp., 92, 1: "Bůh dal Židům moc nad majetkem a krví všech národů."

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: "Veškerý majetek jiných národů patří židovskému národu, který je proto oprávněn se ho zmocnit bez jakýchkoli skrupulí."

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156: "Když má Žid ve svých spárech nežida, tak jiný Žid může jít k témuž nežidovy, půjčit mu peníze a nežid bude zruinován. Majetek nežida, podle našeho zákona nepatří nikomu, a první Žid, který projde kolem, má plné právo se ho zmocnit."

Za vším stojí Židé, kteří prosazují křesťanství, i když se snaží, aby svět věřil v opak. Vidím to neustále, protože o tom vím. Dokonce i u takových drobných nedůležitých věcí, jako jsou křížovky, tak většina z nich je napsána židovskými autory a je v nich nekonečně mnoho odkazů na křesťanství a na tu špinavou Bibli, jako by všichni měli znát ty špinavé židovské postavy a archetypy nazpaměť. Jako by to měly být běžně přijímané vědomosti.


2000 let židovské rituální vraždy

Židovská rituální vražda

Tóra a živá krevní oběť

Bible svatá: kniha židovského čarodějnictví

Křesťanství, komunismus, Židé a Bible

Ovládání mysli a Bible

Pravda o Bibli

ZPĚT NA PRAVDA O KŘESŤANSTVÍ

Zde je zřejmý důkaz o použití podprahových prostředků v médiích, které vedly k 911. Většina lidí si plně uvědomuje, že Židé ovládají Hollywood a média:

CO? ...Hollywood předpověděl 9:11???? [video na Youtube]
Výše uvedené video je důkazem toho, že takzvaná "proroctví" v Bibli nejsou ničím jiným než podvodem. Bible není "Boží knihou", alejen dílem Židů, které podprahově využívají k provádění svých kleteb, z nichž některé jsou stará staletí. Stačí jen vědět o fungování mysli a čarodějnictví, aby to člověk viděl a pochopil.

The Lone Gunmen Pilot - 9/11, vysíláno 4. března 2001, 6 měsíců před útoky na Světové obchodní centrum. Poznámka - ŠEST měsíců.


Třetí říše a křesťanství

Skutečný kolokaust