Bible svatá: Kniha židovského čarodějnictví


V Bibli není nic „svatého“ ani nic, co by sloužilo duchovnímu pokroku nebo zlepšení lidstva. Podívejte se na čísla, knihy, písma a obsah a uvidíte, k čemu ve skutečnosti slouží; je to kniha židovského čarodějnictví, kterou liberálně používají, aby prosadili svou agendu a zotročili masy. Smyslem tohoto článku je co nejjednodušeji vysvětlit, jak to dělají. Židé jsou mimozemskou RASOU, oproti všem ostatním rasám. Člověk neřekne „jsem ze čtvrtiny katolík“ nebo „napůl luterán“ nebo „zčásti svědek Jehovův“ nebo že „v rodině koluje presbyteriánská krev“, ale může být napůl Žid, ze čtvrtiny Žid atd. A Žid je stále Židem bez ohledu na to, zda praktikuje nebo vyznává „náboženství“.

Pro ty z vás, kteří nejsou obeznámeni s duchovnem a fungováním mysli, známým jako „čarodějnictví“, vysvětlím, jak to funguje. Podívejte se kolem sebe; vše, co vidíte, obrazovka vašeho počítače, vaše židle, postel, nábytek, auta venku, budovy, okna... vše, co vidíte, bylo kdysi něčí myšlenkou, než se to zhmotnilo do fyzické podoby v realitě. Nyní chci také dodat, že v některých případech, jako je tomu u vědy, se například bouře projevují samy od sebe; horký vlhký vzduch se sráží se studeným suchým vzduchem, ale většina všeho zde byla kdysi něčí myšlenkou.

Většina z vás zná kuželovité klobouky, které nosí klasičtí čarodějové a čarodějnice. Často jsou na nich nakreslené hvězdy a podobně. Symbolický význam kuželu je energie stoupající do vrcholu hlavy. To symbolizují také egyptské pyramidy. Energie je potřebná k tomu, aby se myšlenka projevila ve skutečnosti. Energie je také jako voda v tom ohledu, že pokud není důkladně usměrněna, tak si zvolí nejsnazší cestu. Vědomá čarodějná činnost vyžaduje energii a její zaměření. Čím je práce důležitější, tím více může vyžadovat plánování před jejím samotným provedením. Plánováním mám na mysli zvolení datumu, kdy planety danou činnost podporují [proto ty hvězdy na kuželovitých kloboucích], spolu s načasováním a znalostmi. Čím více sil působí v harmonii s daným kouzlem, tím lépe, zejména čísla, protože život se skládá z čísel... času.

Duchovní činnost je podporována pravou [ženskou] stranou mozku. Tato strana mozku vládne podvědomí a je také pasivní stranou mozku. Levá strana mozku je mužská, logická strana, která činnost řídí. Čím více energie je směrováno na činnost, tím je pravděpodobnější, že se projeví ve skutečnosti. Drobné cíle nevyžadují obrovské množství energie, ale ovlivnění světa a to, co odhalím později v tomto článku, vyžaduje účast podvědomé [ženské strany mozku] masové mysli. Obyvatelstvo si toho není vědomo. To je důvod, proč je Bible téměř v každé domácnosti, protože funguje jako podvědomý přijímač a má schopnost podprahově ovlivňovat lidi, spojení s čísly, verši a vzhledem k tomu, že do ní věřící po staletí vlévali obrovské množství psychické energie, tak disponuje velkou silou. Věřící se na tuto energii podvědomě napojují a většina z nich, aniž by to věděla, může být tímto způsobem ovládána. Toto je jen stručné shrnutí toho, jak síly mysli a duše fungují. Chcete-li se dozvědět více, tak si nastudujte něco o lidském podvědomí, zejména o tom, jak jsou někteří lidé schopni vstřebat celý obsah knihy pouhým držením knihy a soustředěním se na ni, aniž by ji četli. To by vám mělo dát určitou představu o tom, jakou moc má Bible. To je další důvod, proč se biblické verše memorují, protože se tak usadí v podvědomí jednotlivců, a to se přenáší do masové mysli, čímž se masová mysl stává mocným nástrojem při působení kouzla.

Mnozí z vás navíc znají podprahová sdělení. Většina z nás slyšela nebo četla o tom, že populární reklamy, hudba a další média používají podprahová sdělení, která vědomá mysl obvykle nezaznamená. Neuvědomujeme si je, ale fungují a ovlivňují lidi. Na konci tohoto článku jsou odkazy na videa na YouTube, která to dále dokládají. Aby bylo obyvatelstvo ještě více zmateno a uvedeno v omyl, tak je z tohoto působení, jako například 11. září, obviňován Satan, ale při troše bádání a studia zjistíte, že opak je pravdou. Všechny tyto události pocházejí z židovské/křesťanské Bible. Nijak se to neliší od falešné židovské lži o „holokaustu“ a "šesti milionech židovských obětí" Všimněte si, jak často se používá číslo šest [více o tom níže]. Nekonečná mediální publicita, které se tomu dostává i jinak, působí jako hlavní prostředek k odvrácení pozornosti a odvedení pozornosti od skutečných zvěrstev, masových vražd, mučení a brutality páchaných židovským komunistickým programem.

„Satan“ je Bůh pohanů [nežidů].
#„Satan“ znamená v hebrejštině „nepřítel“
#„Satanismus“ je také označení pro pohanství
#„Pohan“ znamená „nežid“.

Vše, co je proti Židům, je obyvatelstvu horlivě podsouváno jako „zlo“.

Důkaz o tom najdete na adrese www.exposingchristianity.org

Někteří z vás si možná vzpomenou, jak po incidentu z 11. září 2001 mnoho lidí skládalo dvacetidolarové bankovky určitým způsobem, jelikož věže dvojčat byly vidět v plamenech, pokud byla bankovka tímto způsobem složená, a pak se na ni dívali určitým způsobem. Bankovka v hodnotě 20,00 USD je nejpoužívanější americkou bankovkou. Krátce po incidentu z 11. září byly bankovky v hodnotě 20,00 USD velmi rychle nahrazeny novou verzí. Všechny staré bankovky velmi rychle zmizely. Před veřejností byla použita výmluva, že mohly být snadno padělány. Skutečným důvodem byl design bankovky a podprahové vibrace, které nesla.

Podle bible je jedenáctka číslem chaosu, destrukce a rozpadu. Protože je tato špinavá bible téměř v každé domácnosti, tak se mnoho lidí drží křesťanského učení a vkládá do ní svou víru, stejně jako do dvacetidolarové bankovky, tak je to velmi mocný podprahový nástroj, dokonce ještě mocnější než dvacetidolarová bankovka, protože je tu mnohem déle a je mezinárodní. Když tedy Židé na nejvyšších úrovních provozují své čarodějnictví, tak používají ke svým cílům čísla a verše z Bible. Z toho, co jsem pochopila, jsou některé verše v hebrejštině vibrovány v boustrophedonu, tedy čteny klikatě. Když se „modlí“ ve skupinách, tak se také kývají sem a tam.

Čísla 10 a 12 v Bibli jsou údajně dokonalá čísla.

Pokud si o zmíněných textech přečtete více, všimněte si, že se všichni vzbouřili proti Židům a byli za to potrestáni. Výše uvedené slouží jako příklad... je jich mnohem více.

Číslo 9 je číslem konce a konečnosti. Všimněte si, že biblické verše, které zdůrazňují číslo 11, se všechny vztahují ke zkáze a pádu.

Nebudu tento článek příliš prodlužovat, protože v blízké budoucnosti budu mít podrobnější příklady a podobně. Knihu Jób [utrpení] židé často používají k proklínání jejich nepřátel. Bombardování Drážďan bylo provedeno na křesťanský svátek Popeleční středy a proměnilo město v popel. Mohla bych uvést mnoho dalších příkladů, ale když se podíváme na to, jak se všechny podobnosti spojují, tak máme následující:

15. března 2004 uplynulo přesně 911 dní mezi útokem na Dvojčata 11. září 2001 a bombovými útoky na vlaky ve španělském Madridu 11. března 2004.

Všimněte si, jak vibrace čísla 11 vše spojuje s číslem 9. Astrální energie hledá nejsnazší cestu ven a podobné přitahuje podobné. Není divu, že svobodní zednáři, kteří jsou ovládáni židovskými silami, při zasvěcení pokládají ruce na bibli. Vzhledem k tomu, že na každé stránce této zlé bible je slovo „Žid“, „Židé“, „Izrael“, „Jeruzalém“ a s tím související; Kristus Nazaretský a spol - všichni Židé a vzhledem k tomu, že Židé prohlašují, že jsou „vyvolení Bohem“, a v bibli se těší nejvyšší úctě a jsou vyzdvihováni, tak není divu, že jsou tak mocní a po staletí tajně vládnou světu, aniž by to masy věděly.

Sám Satan mi také ukázal, jak tyto procesy fungují jako dominový efekt. Jakmile je něco uvedeno do pohybu na astrálu, tak energie uvedené do pohybu hledají podobné energie a věci se propojují. Podivná a děsivá shoda čísel [toto je jen ukázka, je mnohem více podobných] je jasným důkazem, že nejde jen o náhodný čin, ale že šlo o duchovní působení, které bylo záměrné.

Ráda bych také zmínila židovský důraz na číslo 6. Prosím, nezaměňujte ho s číslem 666, které má zcela jiný význam.

Stačí být pozorný a všimnete si toho, co zde uvádím. Například těch šest milionů údajných obětí u holokau$tu, židovský komunismus má svůj významný svátek 1. května; 5/1; 5 + 1 = 6. S tím bych mohla pokračovat dál a dál. Izrael má 6 písmen. Věnujte pozornost zprávám a také historii; všemu, co souvisí s Židy, a uvidíte, co mám na mysli. V Bibli je číslo šest číslem člověka bez jakékoliv duchovní síly. Číslo 7 souvisí se 7 čakrami a duchovní silou, která z nich vyzařuje, a s duchovní dokonalostí. Šestka je nedostatečná. Šestka je také číslem těžké práce. Pracovalo se 6 dní a sedmý den byl dnem odpočinku.

„Číslo 6 je vyraženo na všem, co souvisí s lidskou prací. Vidíme ho vyražené na mírách, které člověk používá při své práci, a na době, po kterou pracuje. A vidíme to od samého počátku.“

Židovský důraz na číslo 6 a jeho používání vytváří v astrálu vibrace pro prosazování jejich agendy, jejich komunistického státu a světového řádu. Komunismus je otrocká práce. V komunistickým státu se Židé stávají „bohem“ a veškeré duchovní poznání je nahrazeno materiálním ateismem. Pouze vysoce postavení Židé znají tajemství okultismu a používají své kletby a kouzla proti nevědomému a bezmocnému obyvatelstvu k tomu, co se jim hodí. Křesťanství je ve více ohledech odrazovým můstkem pro komunismus. Křesťanství navíc udělalo z takzvaného „náboženství“ tak naprosto odpudivý a odporný pojem, že mnozí nevědomí lidé rádi přijímají a podporují ateismus.

Na závěr bych chtěla říct, že stejně jako všechno ostatní, tak je i toto všechno nevědomými hlupáky s vymytými mozky sváděno na Satana a naše pohanské nežidovské bohy. Většina křesťanů nemá inteligenci ani sílu charakteru, aby se ponořila do okultismu. V této bibli jsou také verše, které Židé používají k proklínání a odrazování cizinců od skutečného ponoření se do okultismu. Vzpomínám si, že když jsem se satanismem začínala, tak jsem zažila nepříjemný zážitek, ale to mě jen popohnalo dál a zvýšilo to mou zvědavost. Člověk se nesmí bát. Židé a jejich mimozemské kohorty používají strach jako nástroj ovládání již po staletí. V komunistických zemích žije obyvatelstvo v neustálém stavu strachu. To je také ve shodě s biblí, stejně jako vše ostatní, co se týká židovského komunismu.

Budu mít více informací a mnoho dalších příkladů o tom, že bible není nic jiného než kniha židovského čarodějnictví, proto ta čísla; biblická numerologie, a jak je bible neustále vnucována obyvatelstvu, je téměř v každé domácnosti, v hotelových pokojích a všude jinde. Každý ji zná a ví, za co se vydává.

Svět se musí probudit. Prosím, neváhejte informovat ostatní, šířit tento a další články Satanovy radosti a tvrdě pracovat pro Satana. Satan znamená v sanskrtu „pravda“.

______________

11.9 BYL TAKÉ DUCHOVNÍ ÚTOK [BABYLONSKÁ VĚŽ].

Níže je uveden přímá citace přímo z Tóry:

(1. kniha Mojžíšova 11:9) Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek), že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi.

POZNÁMKA: 11:9

V USA se u nás v civilním životě používá datum měsíc/den, ale ve světě a v armádě je to den/měsíc. Takže ve většině zemí mimo USA by to bylo 11/9, nikoli 9/11. Byl to také duchovní útok, který měl rozdělit, zmást a zničit komunikaci.

Více v předchozích verších Písma:

(1. kniha Mojžíšova 11:6) Hospodin totiž řekl: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést.

(1. kniha Mojžíšova 11:7) Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.“

Babylonská věž souvisí s vyzdvižením Hada [stavba věže je analogií]. Díky Hadí síle je možná telepatická komunikace, veškeré poznání a při telepatické komunikaci neexistují jazykové bariéry, protože komunikace je filtrována přes epifýzu dolů od komunikátora do toho jazyka, kterým příjemce převážně mluví a rozumí mu. To je důvod, proč může být některá telepatická komunikace někdy trochu „mimo“. Konkrétní slova nejsou vždy dokonale odfiltrována, jednak kvůli nedostatečně aktivované epifýze, jednak někdy existují velké jazykové rozdíly. V některých jazycích neexistuje ekvivalentní výraz nebo slovo, které by vyjadřovalo to, co je myšleno v jiném jazyce.

Pokaždé, když lidstvo dosáhlo určité úrovně poznání, tak bylo toto poznání systematicky ničeno. Nejvýrazněji se to projevilo pádem Římské říše, kdy se Evropa na tisíc let vrátila do temného středověku. Poté, co byli ze západní Evropy vyhnáni Židé, se objevila renesance, která přinesla osvícenství. Židé, kteří se stěhovali na východ a také na Sicílii [zejména poté, co byli vyhnáni ze Španělska], způsobili nežidům na východě spoušť [případný komunismus v Rusku a samozřejmě stejné židovské rituální vraždy, na které nežidovské obyvatelstvo pochopitelně reagovalo pogromy] spolu se založením organizovaného zločinu na Sicílii.

Zde je zjevný důkaz, že média před 11. zářím používala podprahové metody:

Většina lidí si plně uvědomuje, že Židé ovládají Hollywood a média.

CO? ...Hollywood předpověděl 9:11???? [video na YouTube]
Výše uvedené video je důkazem, že takzvaná „proroctví“ v Bibli nejsou ničím jiným než podvodem. Bible není „Boží knihou“, ale dílem Židů, které podprahově využívají k uskutečňování svých prokletí, z nichž některá jsou stará několik století. Stačí mít znalosti o fungování mysli a čarodějnictví, aby to člověk pochopil a plně tomu porozuměl.

The Lone Gunmen Pilot - 9/11, vysíláno 4. března 2001, 6 měsíců před útoky na Světové obchodní centrum. Poznámka - ŠEST měsíců.

More Related Articles:

Bible svatá: Část 2: Kniha židovského čarodějnictví

Náhoda? Nemyslím si... části 1 & 2: O židy inscenovaném teroristickém útoku v Paříži a důkaz, jak byla k jeho uskutečnění použita bible [13. listopad 2015]

Křesťanská mše a její souvislost s židovskou rituální vraždou

Tóra a živoucí krevní oběti

Křesťanství, komunismus, Židé a Bible

Ovládání mysli a bible

Pravda o bibli

"Nultý rok"

Židy vynucené implantování mikročipů PDF
Výše uvedený článek je velmi důležitý. To je to, co tvoří nepřátelskou rasu mimozemských Šedých, mikročipový implantát, který ovládá jejich emoce, myšlenky a všechno ostatní. Článek obsahuje řadu odkazů odkazů spolu s úryvky, které dokazují, že je to možné ve VELMI blízké budoucnosti pro celý svět a již se to děje.

ZPĚT NA PRAVDA O KŘESŤANSTVÍ


ZPĚT NA STRÁNKU PRAVÝ HOLOKAUST