Židé se staví do pozice Boha


"Zničíme Boha" - citát z Protokolů sionských mudrců..

V Talmudu se píše: "Bůh" studuje Tóru." "Bůh dodržuje sobotu." "Bůh si obléká talit a tefilin." "Bůh je skrytý." etc.

Je do očí bijící, že takzvaný "Bůh" je zde židovský národ.  Během i důkladného výzkumu jsme zjistili, při četbě knih napsaných PRO Židy, Židy, že JHVH [Bůh] je ve skutečnosti kódovým označením pro židovský národ. Při studiu Talmudu jsou Židé jejich rabíny [zejména ortodoxními] vedeni k tomu, aby se dívali na VŠECHNO. Je v něm obsaženo mnoho skrytých informací, které jsou tak tajné, že studenti talmudu mají obvykle rabínského instruktora, který jim věci objasňuje a vysvětluje, a tato asistence je poskytnuta pouze vybraným několika málo lidem, aby tyto informace nebyly odhaleny veřejnosti, což by způsobilo katastrofální pobouření proti Židům a tomu, co po staletí konali.

Citáty z Talmudu:
Libbre David 37: "Sdělovat gójům cokoli o našich náboženských vztazích by se rovnalo zabití všech Židů, protože kdyby gójové věděli, co o nich učíme, nepokrytě by nás zabili."

Libbre David 37: "Když je Žid vyzván, aby vysvětlil jakoukoli část rabínských knih, měl by podat pouze falešná vysvětlení. Kdokoli poruší tento příkaz, bude odsouzen k smrti."

Szaaloth-Utszabot, Kniha Jore Dia 17: "Žid by měl a musí složit falešnou přísahu, když se Gójové zeptají, zda naše knihy obsahují něco proti nim."

Hebrejské slovo "gój" je hanlivé slovo pro pohana [nežida], které znamená dobytek. Samozřejmě Židé lžou a snaží se tvrdit, že to znamená "cizinec", ale pokud si člověk přečte knihy napsané Židy a PRO Židy, tak je zřejmé, jak se toto slovo používá. Židé jsou od přírody lháři a podvodníci. Je to v nitru jejich mimozemské duše.

Rabíni takto napovídají jejich vlastním a odhalují jejich vlastním ústní Tóru, Talmud atd. 

Kromě toho jejich "Strom života" s Adam Kadmon, ketherem, malkhutem atd. je nástrojem pro směrování energie pro účely židovské agendy.
"Malkhut, známý také jako Šechina a Kneset Jisrael, kořen duše Izraele (který se projevuje v podobě židovského národa)."(1) 

Důrazně doporučuji držet se dál od jejich Stromu života a souvisejících oblastí. Jejich duše NENÍ naší duší. Židovská duše není stejná jako duše nežidů. Židé jsou mimozemské duše a my nežidé máme určité aspekty duše, které Židům chybí.

Židovská duše je bezcitná, a většině lidí je znám židovský komunismus, za kterého masové vraždy a další zvěrstva zdaleka přesáhly hranice 100 a více milionů obětí. Židé jsou schopni neuvěřitelné krutosti a brutality. Jedním z hlavních cílů židovského komunismu je odstranit veškeré duchovní poznání z dosahu obyvatelstva. Ateismus je podporován a vynucován. Abychom to ještě lépe vysvětlili, neútočíme zde na ateisty, jelikož celý koncept otrocké oddanosti a uctívání židovského vymyšleného "Boha" a Nazaretského, byl vytvořen Židy za účelem přisvojení duchovního poznání a moci. Toto otrocké uctívání [které udržuje tyto programy v chodu] je židovským vynálezem a konceptem. Neexistuje ŽÁDNÁ nejvyšší bytost. Ve skutečnosti existuje mikrokosmos a makrokosmos - nekonečno. Čím více psychických a duchovních energií se aplikuje za určitým účelem, zejména pokud se zapojí masová mysl, tím silnější a skutečnější se daná věc stává.

Odstraněním veškerého duchovního poznání, je pak obyvatelstvo zcela vydáno na milost a nemilost těm, kteří tyto znalosti a schopnosti mají. Jen málo lidí si uvědomuje, do jaké míry bylo mnoho nepřátel Židů prokleto [duchovně zavražděno] v průběhu staletí. Nejvýše postavení Židé, kteří mají tyto znalosti, se stávají "Bohem". To je vidět na jejich používání Bible, která je téměř v každé domácnosti, nemocnicích, hotelech a nekonečném množství dalších míst, čímž se vytváří podprahové spojení [které je potřebné pro čarodějnictví]. To je důvodem povinného chození do kostela, učení se nazpaměť Písma svatého pro křesťany a pro muslimy [Koránu] a tak dále, takže je to vše vštípeno do podvědomí, mysli a duše; podprahové spojení. Židé se sami jmenují autoritami nad nežidy a diktují jim, co mají dělat. Neustále nám, nežidům, přikazují a říkají, jak se máme chovat, žít, jak máme myslet a co smíme a co nesmíme dělat. Jejich nenasytná chamtivost má na svědomí uzurpování a hromadění okultního/duchovního poznání ke škodě celého tohoto světa.

Jejich duši chybí také aspekt kreativity. Nemají nic vlastního, stejně jako jejich programy křesťanství a islámu, které byly vytvořeny z ukradených a zkomolených konceptů pohanství, s záměrně odstraněnou duchovností.

Každý, kdo je dostatečně citlivý, může vycítit plochou auru Židů. Vysávají energii jako parazit krev.  Naše duše mají aspekty, které Židé naprosto postrádají.

Dále, tzv. "Vše je jedním", spolu s bombardováním láskou, které zamořilo hnutí New Age... To je také židovské a je to z jejich modlitby Šema, která je jednou z nejdůležitějších v judaismu:

�Slyš, Izraeli: Bůh je náš pán, Bůh je jeden�
Tyhle kecy o tom, že "všechno je jedním", patří k monoteismu. 

Na závěr bych chtěla říct, že jsem o tom psala už dříve a podle toho, co jsem viděla, je to opravdu vystihuje. Všudypřítomný výraz "lid" v komunismu, jako např. "Severokorejská lidová republika" atd. má vypuštěn slovo "vyvolený" před ním. Rabínští autoři to nyní přiznávají. Nežidovský národ dle nich nic nevlastní.

Citáty z Talmudu:
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: "Veškerý majetek ostatních náleží židovskému národu, který má proto právo na to, aby se ho zmocnil bez jakýchkoli skrupulí."

Seph. Jp., 92, 1: "Bůh dal Židům moc nad majetkem a krví všech národů."


_________________

(1) Tree of Souls, Howard Schwartz

Další zdroje: The Encyclopedia of Jewish Myth, Magic and Mysticism, Rabbi Geoffrey W. Dennis


ZPĚT NA PRAVDA O KŘESŤANSTVÍ