Křesťanství, komunismus, Židé a Bible


Při odhalování pravdy o Bibli jako o knize židovského čarodějnictví mějte vždy na paměti, že... Židé jsou nesmírně chytří a ovládají obě strany konfliktu; obě proti sobě stojící strany, které předstírají, že proti sobě bojují, ale pod tím vším pracují pro svůj program zotročení světa. Stejně jako mnohé křesťanské církve, zejména Vatikán, předstírají, že jsou proti komunismu a bojují proti němu, ale aniž by o tom obyvatelstvo vědělo, pracují PRO komunismus, nazaretský neučil nic jiného než komunismus, jeho kázání, a dokonce i jeho život - podobně jako Karel Marx - líný a žil ze z milodarů druhých jako parazit. SSSR naoko předstírala pronásledování vybraných Židů, zatímco miliony nežidů byly umučeny k smrti, nevadí ji, jestli budou muset obětovat některé ze svých vlastních lidí, aby dosáhli svého cíle - zotročení a ovládnutí světa. Např, Josef Stalin [vlastním jménem Josef Dugasvilli, což znamená gruzínsky příjmení Dugasvilli, "syn Žida"], prohlašoval, že je antisemita, ale vzhledem k tomu, že jeho druhá manželka byla také Židovka [stejně jako jeho děti] a jeho komunističtí hrdinové, jako Vladimír Lenin, a další šmejdi, s nimiž se přímo stýkal, může každý idiot prohlédnout tyto lži, které jsou tu opět jen proto, aby oblbly masy. Většinu komunistického vedení a KGB tvořili Židé a/nebo byli za židy provdáni a žili v extrémním luxusu, zatímco dělnická třída byla brutálně týrána až za hranici únosnosti. To se netýkalo jen SSSR, ale i všech ostatních komunistických zemí. Před pádem "železné opony" SSSR také veřejně podporovala všechny země, které vystupovaly proti Izraeli; předstírajíc nepřátelství s Izraelem, není tomu tak, protože obě strany spolupracují na stejném záměru. VĚZTE TO A MĚJTE SE NA POZORU PŘED JEJICH TAKTIKAMI - NIKDY SE NENECHTE OKLAMAT!

Jak jsem již uvedla, jak může být křesťanství opravdu v rozporu s Židy, když na každé stránce té smradlavé bible je napsáno slovo "Žid", "Židé", Izrael" a další košer sračky, a zejména nazaretský, žid od narození až do jeho smrti. Vzhledem k duchovním energiím vkládaným do křesťanství jeho nevědomými stoupenci, po staletí, mají židé nekonečné zásoby, s nimiž si mohou dělat, co se jim zlíbí. To je jejich opěrný bod a jejich kořen. Proto je bible tak plná čísel, konkrétních veršů [které v hebrejštině vibrovány, tvoří jejich mantry] a vzhledem k tomu, že bible se nachází téměř v každé domácnosti na světě, je křesťanství lidem neúnavně vnucováno a vynucováno [miluj žida, nebo věčně hoř v pekle], bible působí jako podprahové médium; přijímač pro židovské působení. Mnoho křesťanů se nazpaměť učí biblické verše. Dále to vytváří v myslích mnoha lidí velmi silné spojení, které Židé používají pro jejich kletby a kouzla k získávání hojného bohatství. Dokonce i v jejich bibli se o Židech píše: "Budou prosperovat." ZA TO PLATÍTE A OBĚTUJETE SE VY!

"Svatá bible" slouží jako spojení, jak jsem se zmínila výše pro jejich podprahová působení. To se nijak neliší od toho, když máte doma bibli. Vytváří to podprahovou vazbu. Vím to mého posledního článku "sv. Bible, kniha židovského čarodějnictví"; vzhledem k tomu, že zasahuje jejich nejcitlivější tajemství, kořeny, a jejich totální opěrný bod. Prostřednictvím Satana, jsme je odhalili.

Satan mě ochránil. Kdyby to neudělal, já a ostatní, kteří velmi tvrdě pracujeme, bychom už byli mrtví. Pracujeme pro vyšší cíle; pro lepší svět prostřednictvím Satana. Identifikovali jsme a odhalili problémy. Židovská mocenská struktura neúnavně pracuje na tom, aby zničila naše občanská práva a svobody, aby nás mohla všechny zotročit. Židovská chamtivost nezná mezí. Jen málo Američanů ví, jak krutý život je a navštívilo mnoho zemí. Židé usilovně pracují, aby to změnili. Na počátku devadesátých let, po pádu SSSR, mnoho krvelačných židovských komunistů emigrovalo do USA a od té doby pracuje na zničení naší země, což lze bezostyšně vidět na příkladu mnoha zjevných porušeních naší ústavy a v tom, jak náš právní systém rychle degraduje. USA jsou poslední mocností na této zemi která má ještě nějaké zákony chránící svobodu slova a tisku, ačkoli jsou velmi nejisté a mnozí z nás jsou potlačováni a obtěžováni, jako například to, co se nyní děje v elektronických skupinách Satanovy radosti. Pokud USA padnou, padnou i všechny menší země, které jsou do jisté míry svobodné a ocitnou se pod komunistickou nadvládou. Mnozí z vás vědí, že je v mnoha zemích nezákonné popírat nebo zpochybňovat židovský holoco$t... za což je člověk automaticky odsouzen k trestu odnětí svobody. Všechno, co Židé jsou a dělají, svádí na nežidy. To vytváří zmatek a a účinně odvádí pozornost. Stejné je to i se Satanem... všechno, co jejich křesťanský "Bůh" dělá, hází na Satana a mocnosti pekla. I když je pravda dostupná v "Bibli svaté" a je vidět, že Jehova byl "vrahem a lhářem od počátku", stačí se jen podívat do Starého zákona a také na toho odporného nazaretského, který svým následovníkům nařizuje, aby kradli a vraždili:

Lukáš 19:27; Lukáš 6: 1-5; Lukáš 19: 29-35; a porušují další přikázání: Matouš 10: 34-36.

Křesťané a ostatní to nevidí, protože byli oklamáni mocným kouzlem. Sám Satan mi před časem řekl, jak strašně nežidé trpěli pod židovským komunismem. Napsala jsem několik článků o otrocké práci v rudé Číně. Tato brutalita je to, o čem židovský komunismus je. Prosím, přečtěte si a stáhněte si následující soubory PDF. První z nich je velmi rozsáhlý, ale druhé pdf [to odhalující falešný holoco$t] lze stáhnout a snadno šířit & nahráním na vaše webové stránky, distribucí prostřednictvím osobních e-mailů lidem, které znáte a které by to mohlo zajímat a skrze zkopírování na disk.

Skutečný holokaust pdf

Citát z židovského Talmudu:
Nidrasch Talpioth, p. 225-L: "Jehova stvořil nežidy v lidské podobě, aby Židům nemusela sloužit zvířata. Nežid je v důsledku toho zvířetem v lidské podobě a je odsouzen sloužit Židovi dnem i nocí.

Pokud každý a každý z nás nebude bojovat za své svobody, budou nám všechny odebrány. Jak se píše v prvním pdf, o sovětské otrocké práci, identická věc, která se odehrává v Rudé Číně a v jiných částech světa- Lidské bytosti na jedno použití; systematicky lámány, zpracovávány k smrti a nahrazovány dalšími nežidy. I malý průzkum odhaluje, že Židé jsou a vždy byli za tím vším, a že bible není nic jiným než plánem židovského komunismu v jeho učení a [Starý i Nový zákon], spolu s důležitým účelem působení mocných kouzel pro Židy, aby mohli nesmírně profitovat. Satan strhává závěsy z našich myslí a probouzí nás k pravdě, abychom byli vědomi a mohli vidět. Křesťané a další nevědomé masy jsou pod mocným kouzlem. Toto kouzlo musí být zlomeno.

Bible svatá: kniha židovského čarodějnictví

Křesťanská mše a její souvislost s židovskou rituální vraždou

Ovládání mysli a bible

"Rok nula"

Židy vynucené implantování mikročipů PDF
Výše uvedený článek je velmi důležitý. Vysvětluje, čím je nepřátelská rasa mimozemských Šedých, mikročipový implantát, který ovládá jejich emoce, myšlenky a všechno ostatní. Článek obsahuje řadu odkazů spolu s úryvky, které dokazují, že to hrozí ve VELMI blízké budoucnosti pro celý svět a již se to děje.

PRAVDA O KŘESŤANSTVÍ