Pravda o Bibli


Zdá se, že toto je jedním z posledních kroků k odhalení pravdy o křesťanství. Je mimořádně důležité, aby tuhle nahrávku poslechl každý, kdo chce poznat pravdu:
Bible svatá: kniha židovského čarodějnictví.mp3

Pokud nepodnikneme vážné kroky a nebudeme neúnavně pracovat na tom, abychom křesťanství zničili a varovali myslící, inteligentní lidi, bude budoucnost velmi chmurná. Toto kázání jsem napsala před nějakou dobou a všichni zde by si ho měli přečíst:
Bible svatá: kniha židovského čarodějnictví

Během svého dlouholetého výzkumu a studia jsem zjistil, že bible není takzvané "slovo Boží", ale je to kniha čarodějnictví, kterou vytvořil člověk, a proto jsou v ní všechna ta čísla. Toho hojně využívají vysoce postavení židé k zotročení světa. Židovská rituální vražda podprahově souvisí s křesťanskou mší/obřadem, kde nazaretský reprezentuje oběť dítěte; "jezte mě a pijte mě", "toto je tělo Kristovo...". Tento syn Jehovy, obětovaný svým otcem... tj. zavražděný. Kromě toho se celá mše/obřad zaměřuje na Židy, Izrael a jejich fiktivní dějiny, a vytváří tak další podprahové spojení. Věřící jsou pod velmi silným kouzlem.
2000 let židovských rituálních vražd

Bible se nachází téměř v každé domácnosti na celém světě a v nekřesťanských zemích je to stejné s jeho dvojčetem, koránem. To se nijak neliší od dvaceti dolarové bankovky a incidentu 911, protože tato bankovka je nejběžnější měnou, se kterou se v USA nakládá. Bible je protlačována, je v hotelech, nemocnicích, domovech důchodců a nachází se téměř všude. Vytváří to silnou podprahovou vazbu na židovské čarodějnictví. Mnozí věřící nikdy nečetli Bibli, ale spoléhají se na výklady jejich zkažených kazatelů a bláboly idiotů s dvouciferným IQ, kteří tvrdí, že je to "dobrá kniha", a věří, že že křesťanství je o pomoci chudým a potřebným a o ničem jiném, charitativní hnutí podporující mír a lásku. Nic nemůže být vzdálenější pravdě.

Stejně jako samotný komunismus je to další židovská lež, další židovský "bratrský" program, který klame věřící lží, aby je přivedl do pasti. Stejně jako v případě židovského komunismu, jsou inteligence a nezávislé myšlení silně potlačovány. Mentálně retardovaní jsou v křesťanství uctíváni, stejně jako v komunismu, křesťanství [židovský komunismus je vyšším stupněm křesťanství] jde o krok dál a masově vraždí intelektuály v rámci takzvaných "čistek". "Intelektuálové " jsou jednou z prvních skupin lidí, kterou židé ničí, kdykoli se židovský komunismus násilně zmocní nějaké země nebo oblasti.

Úspěch těchto židovských programů závisí na tom, zda se jim podaří zničit a odstranit duchovní poznání nežidovského obyvatelstva. Židovský komunismus jde samozřejmě ještě o krok dál, protože většina vědomostí je systematicky odstraňována, a to nejen jakékoliv duchovní vědění, ale vědění obecně, a je nahrazeno komunistickou propagandou. Tam, kde křesťanství skončilo, nastupuje komunismus. Stejně jako křesťanská mše/obřad, kde je shromážděným násilím nuceno vymývání mozků [lidé se nudí a jejich mysl je otevřená sugesci, nebo přikyvují a jsou velmi vnímaví k sugesci a indoktrinaci]. Stejná taktika je i u židovského komunismu a každý hlupák, který věří, že komunismus je liberální, potřebuje vážně připomenout skutečnost. Židovský komunismus je ve skutečnosti životem podle starozákonních předpisů a tzv. "židovské morálce" v tom nejpřísnějším slova smyslu.

Křesťanství, stejně jako jeho židovský kořen, vytváří problém a pak k němu poskytuje své vlastní řešení. Lidé jsou indoktrinováni, že chudoba je ctnost, a vlastnictví materiálních věcí nežádoucí. To následně vytváří chudobu na podvědomé úrovni, která se projevuje ve skutečnosti. Mysl a duše jsou naprogramovány do chudoby. A pak... přichází na pomoc křesťanství, které se těm s nižší inteligencí jeví jako hrdina a zachránce lidstva. Kromě toho je bible plná destruktivních sebevražedných učení a rad pro život. Křesťanství vytváří problém a pak přináší řešení, které nás nakonec všechny zatratí. Pracují na tom ze všech stran a ti, kteří jsou silně věřící, se vážou na tuto energii a udržují tento zhoubný program v chodu četnými způsoby. Antikoncepce a s ní související prostředky, zejména tam, kde jsou potřeba, jako např. v zemích třetího světa, jsou křesťanstvím silně odrazovány. To udržuje bující chudobu, před kterou křesťanští misionáři a s nimi spříznění duchovní zločinci zdánlivě zachraňují. Takové věci oblbují obyvatelstvo vždycky. Většina z nich je příliš líná na to, aby si přečetla Bibli nebo udělala vlastní výzkum, věří tomu, co se jim říká, že bible je "knihou Boží", a že křesťanství je mírumilovná a charitativní instituce. Málokdo si také uvědomuje, že téměř každá válka byla buď přímo nebo nepřímo podnícena křesťanstvím, ani si nejsou vědomi toho, že by křesťanství se svým dvojčetem islámem stojí na základech v podobě nejodpornějších masových vražd a mučení, jaké kdy lidstvo poznalo. Inkvizice se ocitá v plné síle s odrazovým můstkem v podobě židovského komunismu.

Vraťme se k aspektu čarodějnictví. Aby bylo možné odhalit bibli pro čím je, tak je třeba se vydat dopředu do neznáma, pokud jde o "duchovno", před nímž jsou v knize četné hrozby a varování. V souvislosti s tím existují také kletby. Novačci s menší odvahou se snadno zaleknou a vycouvají. Ti z nás, kteří se dostali velmi hluboko, pokud jde o okultismus, spiritualitu a síly mysli a duše... čísla, planety a podobně, mají dostatečné znalostí, aby viděli, jaká je bible ve skutečnosti. Musíte mít zkušenosti a znalosti.

Všechna tato biblická "proroctví" jsou také dílem člověka. Ano, to je pravda. Opět platí, že ti s nižší inteligencí, jako jsou křesťanští věřící a jejich kazatelé, jsou klamáni, aby věřili, že se jedná o "Boží" činy. No, popravdě řečeno, takovéto věci mohou být vykonány znalými lidmi; lidé, kteří dobře vědí, jak používat duchovní moc. Bible není žádná "kniha Boží". Skutečnost že je plná čísel, by měla být pro mnohé alarmující, ale smutnou pravdou je, že většina lidí si to neuvědomuje. Čarodějnictví používá čísla.

Lilith mě zavedla ke knize v obchodě s použitým zbožím: "Eye to Eye: Facing the Consequences of Dividing Israel" od Williama R. Koeniga. Ten idiotský autor který je americkým senátorem, postrádá dostatek inteligence, aby pochopil své vlastní názory. Fráze jako "protože to říká bible" a podobně odhalují hrubou hloupost tohoto oklamaného věřícího. Je zřejmé, že nedokáže myslet sám za sebe, ALE jeho výzkum je vynikající v tom, že poskytuje shrnutí událostí, které korelují s verši v bibli.

Pokaždé, když se vyskytnou problémy týkající se Izraele a před založením tohoto banditského zločineckého státu jakékoliv otázky týkající se Židů, brzy dojde ke katastrofám. Nejedná se o žádné "Boží činy". Jedná se o prokletí, která byla v průběhu staletí uvalena Židy, a to prostřednictvím Židovských rituálních vražd a s tím souvisejících činností. Energie věřících a skutečnost, že bible je stejně všudypřítomná jako měna, tyto kletby posilují a poskytují mocné energetické hostitele.

Ti z vás, kteří nejsou obeznámeni s vykopávkami krále Tutanchamona, si prosím udělejte čas a seznamte se s nimi. Otevření hrobky v Egyptě v roce 1922 uvolnilo několik mocných prokletí. Tyto kletby byly také způsobeny člověkem. Starověký Egypt byl vysoce duchovní. Tyto kletby uvedli do pohybu nežidé, ale platí pro ně stejné principy... používání čarodějnictví. Pokud je obyvatelstvu odebráno duchovní poznání a na oplátku je obyvatelstvo násilím krmeno lžemi, tak se ti, kteří toto poznání a moc MAJÍ, stávají bohy.

Pokaždé, když se objeví problémy s Izraelem, USA nebo jiná země za to zaplatí přírodními a jinými katastrofami, ztrátami na životech a destrukcí, s miliardovými ztrátami. Toto není žádný "akt Boží", je to důsledek staletí starých židovských prokletí, která byla uvedena do chodu vrcholnými židy prostřednictvím židovských rituálních vražd a jejich podprahového napojení na křesťanské mše, které se zaměřují na Židy s tématem obětovaného nazaretského, který reprezentuje oběť dítěte, neboť to je předpokládaný "Boží syn".

Stejně jako v případě každého prokletí, i zde platí, že se všechny tyto věci mohou obrátit zpět na odesílatele. Satanova radost v průběhu let prošla mnoha skupinovými činnostmi. V rukou mocných satanských mágů pod vedením Satana můžeme porazit všechny tyto kletby. Pokud se tak nestane, tak je budoucnost odsouzena k zániku. Znalosti jsou také velmi důležitým klíčem, protože čím více lidí se probudí k pravdě o křesťanských a muslimských programech, tím spíše se tato kouzla zlomí. Tyto programy nejsou nic jiného než mocná kouzla, která se tváří jako "slova Boží" a drží lidstvo v okovech. Otrocké uctívání věnované Jehovovi a nazaretskému, se pak přenáší i na naprosto nejhorší zločince, jako jsou Josef Stalin, Kim Ir-sen, Mao Ce-Tung a další spřízněná komunistická špína, kteří masově vraždili a mučili nevinné lidi po desítkách milionů. Proto nás Satan varuje v Al-Džilwah před uctíváním: "Žádný bůh nemá právo zasahovat do mých záležitostí, a proto jsem stanovil, že se každý musí zdržet uctívání všech bohů."

Satan nevyžaduje otrocké uctívání a varuje před ním, protože připravuje obyvatelstvo na zotročení a jeho zkázu. Satan je zastáncem vzpoury, individuality a svobody, a především zastáncem pokrok lidstva.

USA se staly cílem komunismu. Velekněz Micama Gmicalzoma hs také přidal videa mých kázání na youtube:
Pravda o křesťanství YouTube
Zde je také odkaz na mp3 nahrávky všech článků na těchto webových stránkách: Prosím klikněte zde

Oklamaní křesťané a muslimové ze všeho obviňují Satana. Nemají dostatek inteligence nebo znalostí, aby viděli, že všechno je konáním jejich takzvaného "Boha", který byl od počátku vrahem a lhářem, a který je závislý na lidských obětech. Je jím ve skutečnosti židovský národ. Opět, jak jsem již mnohokrát uvedla, v Bibli není nic duchovního, ani v ní není nic, co by lidstvo posunulo jakýmkoli způsobem; pouze udržuje všechny v otroctví a zatracení. Starý zákon, je plný genocidy, infanticidy, masového vraždění, mučení, drancování a loupeží, válek a systematického zotročování nežidů. To využívá židovský komunismus, kdykoli se zmocní nějakého národa nebo oblasti. Před skutečným komunismem působila katolická církev a její inkvizice podle přesně stejných metod. V rámci této vražedné instituce, stejně jako za židovského komunismu, bylo obyvatelstvu odebráno veškeré vědění, proto termín "doba temna" a nahrazeno povinnou církevní propagandou, stejně jako v případě vymývání mozků za komunismu. Nový zákon s komunistickým učením je plný sebevražedných rad, jako je například: "Usekni si ruku, vyškrábej si oko, nastav druhou tvář, zavděčuj se, žehnej těm, kdo tě proklínají, slepě věř a další hanebná učení, která mají zničit lidstvo; připravují nevědomé obyvatelstvo, aby ochotně přijalo komunismus. A pokud jde o "žehnání těm, kteří vás proklínají", je bible velmi přímá, pokud jde o žehnání Židům a Izraeli.

Nějaký idiotský kazatel natočil na youtube video o nové sto dolarové bankovce a jak je tentokrát mnohem horší než 20 dolarová bankovka, pokud jde způsobování problémů. Samozřejmě, že ten idiot s bzučivým mozkem to z extrémní hlouposti svádí na Satana. Úroveň hlouposti a idiotství uvnitř křesťanství je přinejmenším ohromující. Satan se snaží proniknout k těm, kteří mají dostatek rozumu, aby to všechno prohlédli. Satan je osvoboditelem lidstva. Satan představuje vzpouru. Pokud křesťanství a jeho dvojčata komunismus a islám nebudou zcela zničeny, tak nebude mít nikdo z nás žádnou budoucnost.

Křesťanství a komunismus: Židovská dvojčata

Křesťanství, komunismus, Židé a Bible

Bible svatá: kniha židovského čarodějnictví

Křesťanská mše a její souvislost s židovskou rituální vraždou

Ovládání mysli a bible

"Rok nula"

Židy vynucené implantování mikročipů PDF
Výše uvedený článek je velmi důležitý. Vysvětluje, čím je nepřátelská rasa mimozemských Šedých, mikročipový implantát, který ovládá jejich emoce, myšlenky a všechno ostatní. Článek obsahuje řadu odkazů spolu s úryvky, které dokazují, že to hrozí ve VELMI blízké budoucnosti pro celý svět a již se to děje.


ZPĚT NA PRAVDA O KŘESŤANSTVÍ