Pravda o novém zákoně


„Tento mýtus o Kristu nám dobře posloužil.“
-Papež Lev X. [1475-1521]*


MÝTUS O ZMRTVÝCHVSTÁNÍ:
UKRADENÝ!
Zmrtvýchvstání je častým motivem, který se objevuje v mnoha zcela různých náboženstvích po celém světě, symbolizujícím sestup do podsvětí a pozdější návrat. Mezopotámie: Ištařin/Inannin sestup a návrat [byla vzkříšena z mrtvých], Egypt: Osiris, bůh podsvětí, byl vzkříšen, Řecko: Persefonin sestup do podsvětí a návrat z něj, seznam vzkříšených bohů je rozsáhlý a je založen na konceptu, nikoli na skutečných postavách. Tato pohanská alegorie je založena Magnum Opus (Velkém díle) a na tom, co je známo jako „fáze Nigredo“.

„Samozřejmě nesmíme zapomenout na Otce, Syna a Ducha svatého.“

Ukřižování Nazaretského není nic nového. Skutky 5:30 Bůh našich otců probudil z mrtvých Ježíše, kterého jste vy pověsili na dřevo a zabili 1 Petr 2:24 On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily!

Severský bůh Odin předcházel Ježíši Kristu. Odin visel na stromě a prožil jakousi smrt, aby získal poznání. Díky tomu, že byl „znovuzrozen“ získal gnózi [pokročilé duchovní poznání], stejně jako kdysi egyptský bůh Set, který byl „ukřižován“ na „kříži“ zvaném furka.1 Kromě toho na stromech viseli také Krišna, Marsyas, Dodonian a Zeus. To je také význam karty oběšence v tarotu. Buddha také seděl pod „stromem Bo“. „Bo“ je od slova "Boa", což znamená „had“, Kundaliní. Strom je starobylým vyobrazením lidské duše, s kmenem symbolizujícím páteř a větvemi symbolizujícími 144 000 nádí s listy a plody symbolizujícími plody meditací; životní sílu a schopnosti mysli a duše. „144 000“ je další židovská/křesťanská biblická zkomolenina alegorie, která má co do činění s nádí lidské duše, které jsou speciálními cestami pro životní sílu.

Níže je uveden obsáhlejší seznam bohů, kteří viseli na stromech:

Výše uvedený seznam byl převzat z knihy "The World's Sixteen Crucified Saviors" od Kersey Gravese, šesté vydání - 1960.

Také, pokud jde o jméno „Ježíš“, pět písmen představuje pět živlů - oheň, zemi, vzduch, vodu a kvintesenci lidské duše, fiktivní postava byla ukradena z pohanských ALEGORIÍ - žil údajně „33 let“, což odpovídá počtu obratlů lidské páteře, po níž stoupá had kundaliní, který transformuje lidskou mysl a duši do nadvědomí. To je to, co je myšleno 33. stupněm zednářství. Další dva, kteří byli ukřižováni spolu s Nazaretským, s ním tvoří další trojici a jsou opět ALLEGORIEMI tří hlavních částí duše, v nichž se kříží energie; hlavní částí je neutrální srdeční čakra [větší kříž], kde ramenní čakry obsahují křídla duše a dvě menší kyčelní a spánkové/temenní čakry. Pro ty z vás, kteří nejsou obeznámeni s okultismem, si prostudujte vše, co je na těchto stránkách a také na stránkách Satanovy radosti, které jsou velmi objevné, pokud jde o duchovní poznání.

Nazaretský byl vymyšlen z KONCEPCE. Nazaretský je to, co je známé jako čchi, „čarodějná síla“, „prána“ a další termíny pro síly lidské mysli a duše. Mnohá vyobrazení svatozáře naznačují pozvednutého Satanova hada, známého také jako kundaliní. Kříž byl původně rovnoramenný a měl tvar lidské duše. I toto bylo ohavně zkomoleno. „Ježíš zachraňuje“, což křesťané papouškují jako nahrávka na gramofonu, je lež. Ve skutečnosti vás zachrání pouze vaše vlastní síly. Prostřednictvím mocenské meditace můžeme uzdravit sami sebe a přežít situace, které se ukáží jako katastrofální pro ty, kterým toto poznání chybí. Pozvednutý had je předpokladem pro práci Magnum Opus, díky které se člověk stává fyzicky a duševně dokonalým a nesmrtelným. To je další oblast, ve které oklamaní křesťané neustále opakují frázi o „věčném životě“, aniž by měli jakoukoli představu o tom, co to ve skutečnosti je, co to znamená nebo jak toho dosáhnout.
Latinský kříž nebyl součástí křesťanství dříve než v 7. století a plně uznán byl až v 9. století.
Primitivní církve raději zobrazovaly Nazaretského s beránkem. Beránek je mimochodem dalším ukradeným symbolem. Velikonoční beránek je reprezentován znamením Berana [které začíná 21. března každého roku]. Beránka nesli také Hermes a Osiris.
Jarní beránek, který symbolizuje, že Slunce vstupuje do znamení Berana, které symbolizuje beran, souvisí také se začátkem díla Magnum Opus.

KŘESŤANSKÉ SVÁTKY BYLY TAKÉ UKRADENY. VŠECHNY SE SHODUJÍ S POHANSKÝMI SVÁTKY A VÝZNAMNÝMI OBDOBÍMI ROKU.

VELIKONOCE byly ukradeny Astaroth. Původně byly známé jako "Ashtar." Tento svátek se shoduje s jarní rovnodenností, kdy jsou den a noc stejně dlouhé. Tento svátek je Anglosasům známý jako "Eastre". Jako bohyně plodnosti byla Astaroth spojována s králíčky a vejci. Křesťané tento svátek ukradli a zkazili jeho význam. Mezi další názvy svátku patří např: Velikonoce, Eastre, Eos, Eostre, Ester, Estrus, [Estrus je období, kdy se zvíře dostává do říje/hárání; období páření], Oestrus, Oistros a Ostara. „Beránek Boží“ byl opět ukraden ze znamení zvěrokruhu Berana, které nastává vždy na jaře.

OBDOBÍ/SVÁTEK YULE, 25. prosince. Shoduje se se zimním slunovratem, 25. prosinec je blízko nejkratšímu dni v roce a je datumem narození perského boha Mithry a římským svátkem Saturnálií. Stromeček, výzdoba, pečení, dárky a oslavy nemají NIC společného s Nazaretským. Jsou to pozůstatky z pohanských oslav. Znovu opakuji, že stromek se světýlky a ozdobami je symbolem pozvednutého hada, duše, která byla osvícena, když je všech 144 000 nádí naplněno energií. Tvar jedle, s vrcholem do špičky, symbolizuje vyvěrání energie na vrcholu hlavy, což se nijak neliší od symboliky egyptských pyramid, končící špičkou. Existuje mnoho různých pohanských bohů spojovaných s tímto obdobím a oslavovaných kolem 25. prosince nebo v tento den.

„Den všech svatých“ odpovídá „Halloweenu/Samhainu“.

„Den Nanebevzetí Panny Marie“ se shoduje se svátkem Lammas letního slunovratu.

Všechny tyto svátky, které byly původně NEŽIDOVSKÉ/POHANSKÉ, byly nahrazeny, aby odpovídaly fiktivním židovským postavám a zaměřovali se na ně.

Podrobnější informace o krádeži a zkažení pohanských svátků najdete na odkazu Ukradený rok.

KŘESŤANSKÁ ROUCHA A JEJICH PARALELY S ČARODĚJNICEMI A ČARODĚJI:

KŘESŤANSKÝ OLTÁŘ JE POSTAVEN TÉMĚŘ STEJNĚ JAKO RITUÁLNÍ OLTÁŘ PRO ČARODĚJNICTVÍ:

Obvyklá křesťanská mše/bohoslužba využívá následující:

Navzdory tomu křesťanská církev hromadně vraždila ty, které obvinila z čarodějnictví a vyznavače pohanských náboženství.

UBOHÝ VTIP KŘESŤANSKÝCH SVÁTOSTÍ:

U křesťanských svátostí je zřejmé, že jsou falešné. Člověk může přicházet a odcházet, jak se mu zlíbí, a nemají žádný význam. Samozřejmě je to jen logické, protože všechny byly ukradeny. Několik do očí bijících příkladů:

UKRADENÁ!
Během mše nebo bohoslužby kněz nebo duchovní přednáší modlitbu „Jezte mé tělo a pijte mou krev“ pro požehnání hostie/eucharistie. Jedná se o napodobování lidské krevní oběti. Podrobnější informace naleznete na Křesťanská mše/obřad: simulace lidské krevní oběti

„Duch svatý“

„Duch svatý“ údajně sestoupil k apoštolům Nazaretského v ohnivých jazycích. Opět se jedná o Satanova hada, kundalini, a bylo to ukradeno a zkomoleno z pohanských náboženství, zejména z náboženství Dálného východu. Pohanství bylo označeno jako „satanismus“. Slovo „pohan“ také znamená „nežid“.
Skutky 2:2-4
2:2 Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli.
2:3 A ukázaly se jim jazyky jakoby z ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil jeden.
2:4 Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.

Had je známý tím, že přináší poznání a rozšířené vědomí, osvícení.
"Ushnisha", známý jako „plamen neviditelného světla“, seděl na hlavě Buddhy nebo buddhistického svatého muže a značil božskou inteligenci.
Plameny jsou pozvednutým hadem kundaliní, který pochází od Satana.

Kostelní věž je kopií egyptského obelisku; jediný rozdíl je v tom, že na vrcholu je krucifix. Všichni známe egyptský obelisk, jako je „Kleopatřin obelisk“. Ten má mnoho společného s „Májkou“. „Májka“ byla symbolem pro falus [vztyčený penis] májového krále. Jedná se o symbol plodnosti. O večer svátku Beltane [30. dubna] oslavující tančili kolem májky. Původní Egyptské obelisky byly symboly falusu. Představovaly vztyčený orgán boha země "Geba", který ležel na zemi a snažil se dosáhnout vzhůru, aby se spojil s bohyní "Neith/Nut" z nadpozemské oblohy. Většina křesťanů netuší, že jejich kostelní věž symbolizuje vztyčený penis s křížem na vrcholu.

Ten otravný symbol ryby, který křesťané používají, byl také ukraden a zkažen. Říká se mu "yoni" a křesťané ho obrátili na bok. Ve skutečnosti je to vagína a její správná poloha je vidět zde vlevo. Yoni je velmi starobylý symbol a lze jej vidět na mnoha starých balíčcích tarotových karet, jak je zobrazeno zde.

Svatí nahradili v katolické církvi staré bohy, protože papež použil tuto náhradní metodu, aby konvertoval polyteisty k monoteismu. Starověké pohanské chrámy spolu s knihovnami, které obsahovaly důležité duchovní texty, byly zničeny a srovnány se zemí křesťany. Na jejich místě byly často postaveny křesťanské kostely. Mnohé pohanské chrámy byly postaveny na Ley Lines (Energetických liniích), zejména v Evropě.*The Atlantis Blueprint, strana 267, Colin Wilson
©2002

1 The Woman's Dictionary of Symbols and Sacred Objects", Barbara G. Walker, strana 54.


ZPĚT NA PRAVDA O KŘESŤANSTVÍ