Pravda o „posednutí“


Míra podvodu křesťanství, islámu a jeho židovských kořenů vůči celému světu je ohromující.

Nejsmutnější je, jak byli nežidé připraveni o poznání, duchovních schopnosti a systematicky ohlupováni po staletí vnucovaného křesťanství, islámu a dalších židovských programů, jako je např. pokřesťanštěný buddhismus atd.

V tom ohledu mnohé překvapí, že Židé, zejména rabíni, se po staletí doslova namáčeli v okultismu. Je to přinejmenším šokující.

Židé po staletí neustále proklínají nežidy, zatímco oklamaní nežidé se klanějí a otrocky uctívají židovskou duchovně degenerovanou špínu.

Žid vytváří problém
Žid vyvolává reakci
Žid buď tlačí na, nebo poskytuje řešení k problému.

„Encyklopedie židovských mýtů, magie a mystiky“ od rabína Geoffreyho B. W. Dennise je velmi poučné a vynikající čtení... mimořádně odhalující, i když člověk musí mít dostatečné znalosti okultismu a duchovních zkušeností, spolu s povrchními znalostmi o judaismu a jejich kabale, aby ji pochopil.

Nyní se dostáváme k našemu tématu posednutí, zde je několik velmi objevných úryvků:

„Patrističtí otcové raného křesťanství, Justin Mučedník a Origenes, připisují Židům zvláštní talent pro vymítání démonů.“

„Šimon bar Jochaj vymítá démona, což je ukázka, která mu pomáhá získat spolupráci s císařem v zrušení utlačovatelského nařízení vůči Židům.“

Jedná se o myšlenkové formy vytvořené Židy.

Vzpomínám si, jak jsem kdysi dávno, když mi bylo asi 20 let, byla na univerzitě. Jedna Židovka vyprávěla, jak „malý gejzír“, jak tomu říkala, úplně ničil život jedné ženy. Nějaká jiná Židovka zřejmě vytvořila tuto myšlenkovou formu a přilepila jí na danou ženu.

V té době jsem byl naprostá ateistka a nevěděla jsem, co si o tom mám myslet, ale když člověk slyší takové věci, nikdy na ně nezapomene.

Jelikož nežidé mají nedostatek znalostí a jsou odříznuti od okultismu, tak opět zasahují Židé a diktují. Vytvářejí své hanebné myšlenkové formy a obviňují naše POHANSKÉ BOHY, falešně označované jako „zlé“, za posednutí.

Tyto myšlenkové formy mají jména, v čemž se neliší od jejich andělů.

Na závěr uvádíme ještě několik vypovídajících citátů z téže knihy:

„...že svět je rozdělen na děti světla a děti temnoty, kteří jsou v neustálém boji, učení, že Bůh záměrně svedl nežidy světa na scestí...“

„Eleazar Ben Juda z Wormsu:
Měl vidění a dokázal provádět velké teurgické úkony. Použil svou znalost božských jmen, například k zabití zlého nežidovského prince, který ohrožoval židovskou komunitu.“

Nežidé se opravdu musí probudit!

___________________________

Kvůli staletím potlačování duchovního poznání, mnoho lidí netuší, co je to myšlenková forma. Myšlenková forma je astrální entita vytvořená jedním nebo více lidmi, kteří vycvičili jejich mysl a duši. Abyste lépe porozuměli této problematice, klikněte prosím zde.


ZPĚT NA PRAVDA O KŘESŤANSTVÍ